salinger kdo chyta v zite
Lidé obyčejně čtou Kdo chytá v žitě Salingera (1.1. 1919 - 27.1. 2010) někde kolem čtrnácti let, protože jim to dali přečíst rodiče nebo učitelé, kteří sami ji četli jako čtrnáctiletí. Jinými slovy, kniha si získává nové čtenáře nikoliv proto, že by ji mladí objevovali pro sebe, ale protože dospělí, kteří ji četli jako děti, ji dávají přečíst svým dětem.

capek scheinpflugova
Vzpomínková kniha Živý jako nikdo z nás obsahuje novinové články, statě i recenze, v nichž Olga Scheinpflugová vzpomíná na Karla Čapka i jeho dílo a s neobyčejnou vnímavostí vykresluje jedinečného spisovatele jako člověka i umělce. Z výstižných postřehů a zajímavých podrobností z každodenního života a politických zápasů sestavuje plastický a živý portrét, který čtenáři přiblíží osobnost Karla Čapka jako žádná jiná biografie.

Inspirující myšlenky...

Postavení ženy se vyznačuje tím, že žena, která je jako každá lidská bytost autonomní svobodou, objevuje sama sebe a hledá se ve světě, kde ji muži nutí pokládat se za tu Druhou a chtějí z ní udělat objekt, odsoudit ji na imanence, protože její transcendence se stále překračuje jiným podstatným a suverénním vědomím. Dramatem ženy je konflikt mezi základním požadavkem každého subjektu, který se vždy pokládá za podstatný, a požadavky situace, která z ní dělá nepodstatnou bytost. Jak se může žena v daných podmínkách stát lidskou bytostí? Které cesty jsou pro ni otevřené a které naopak vedou do slepé uličky? Jak dosáhnout nezávislosti v závislosti? Jaké okolnosti omezují svobodu ženy, a může je překonat? To jsou základní otázky, které chceme objasnit. To značí, že přemýšlela o možnosti jedince, nebudeme je měřit pojmy štěstí, ale svobody.
Simone de Beauvoir, Druhé pohlaví