university glasgow

Tato informace snad nepotřebuje komentář. Sobotkova vláda zcela (ne)záhadně zaplatí více než 4 miliony korun na doktoranské studie bohemistiky na Glasgowské universitě pro jednoho studujícího. Doktoranská studie je pojmenována po kontroverzní americké političce Madeleine Albrightové.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 24. listopadu 2014 č. 970
o pokračování financování doktorandského stipendia Madeleine Albrightové a k ustavení druhého doktorandského stipendia v oboru bohemistických studií na Univerzitě v Glasgow v letech 2015 až 2019

Vláda
I. souhlasí s financováním dvou doktorandských stipendií Madeleine Albrightové v oboru bohemistických studií na Univerzitě v Glasgow v letech 2015 až 2019 tak, jak je uvedeno v části III předloženého materiálu č.j. 1230/14;
II. ukládá
1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy zabezpečit v letech 2015 až 2019 úhradu nákladů spojených s financováním dvou doktorandských stipendií Madeleine Albrightové na Univerzitě v Glasgow, a to až do výše 1 085 tis. Kč ročně v rámci stanovených výdajových limitů kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na příslušný rok,
2. ministru zahraničních věcí zabezpečit v letech 2015 až 2019 ve spolupráci s představiteli Univerzity v Glasgow každoroční informaci o způsobu čerpání finančních prostředků vynaložených podle bodu II/1 tohoto usnesení a informovat o tom ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Proč byl článek označený za hoax aneb neznalost češtiny u žurnalistů a jejich zabedněnost v diskusi je zarážející
Pokud se podíváme na zápis usnesení, pak vidíme zcela jasně formulaci "financování doktorandského stipendia Madeleine Albrightové". Z takového zápisu ( a nikde jinde toto není rozvedeno) není jasné, zda se jedná o stipendium pro americkou političku nebo stipendium pojmenované po americké političce. Každý student první třídy Gymnázia ví, že „Madeleine“ je nesklonné a „Albrightové“ je stejné ve druhém i třetím pádu.

Není divu, že tak sepsanou zprávu lze bez problému chápat jako stipendium pro osobu Madeleine Albrightovou.
Usnesení vlády je právní dokument, měl by proto být přesný. Takové neumětelství je zcela zřejmé a evidentně ho nechápou i novináři bulváru typu šéfredaktora Břečťana z Hlídacího psa, který své čtenáře nevybíravě napadá, za to, že poukazuji na neprůkaznost zápisu slovy, které připomínají cenzuru za socialismu: "To je přesně důvod, proč je na místě uvažovat o mazání a mazat – zaplétání se do zbytečných diskusí. Například vysvětlování, že stipendium „koho“ a stipendium „komu“ je dost zásadní rozdíl pochopitelný snad i žákům ZŠ, Jeníčku.“
Myslím, že tak hloupou reakci není třeba zvlášť komentovat.

A ještě jedna poznámka:
Propagování bohemistiky na univerzitě v Glasgow je určitě nutné a chvályhodné. Proč ale propagace české kultury nese název po kontroverzní americké političce? Otázka může vyvolat další pochybnosti o zákulisí politického rozhodování v Česku. Zajímavá by byla i informace, jací lidé stipendium obdrží či obdrželi.