rusko vcera dnes zitra sbornik
Současná protiruská hysterie má velké zastání jak v probruselských politických stranách, tak v mainstreamu. Občané jsou bombardování rozhodnutími Evropské komise a sankcemi, které jsou namířené proti Rusku. Ty jsou zdůvodňovány občanskou válkou na Ukrajině, kterou prý zavinilo Rusko zabráním Krymu a připojením Krymu k Rusku po demokratických volbách občanů Krymu.

popp abdreas knihovna

Stále je nám opakováno, že demokracie reprezentuje „většinovou společnost“, ale tak tomu opravdu není. Například většina Němců si nepřála EURO či odmítá německou účast na válce v Afghánistánu, ale to „demokratické“ vedení evidentně nezajímá.

rand ayn chvalozpev
Představte si společnost, v níž by každý přemýšlel jen v rámci kolektivu a v každém ohledu by mu sám sebe podřídil. Bez kolektivu by nebylo nic. Člověk by plně patřil a podléhal kolektivu a ten by s ním mohl plně disponovat. Představte si lidskou společnost jako obrovské mraveniště, v němž největším hříchem by bylo použití nebo i pouhé rozpomenutí se na jedno dávno zapomenuté slovo - na slovo “já”.

ulc ota library
Na této planetě se mluví plus minus 6.000 jazyky, z nichž několik tisíc za pár desítek let vyhyne. V jihovýchodní Asii se dá předpokládat, že z čínštiny (v mandarinské verzi) se stane lingua franca. V Africe západní posílí jazyk hausa, ve východní hodně získá swahili. A v pacifické oblasti na roztroušených ostrovech bude mohutnit Tok Pisin, dříve znám jako Pidgin English, již nyní je jednou z úředních řečí zajímavé republiky Papua New Guinea. (V Pidgin verzi, "piano" vyzní ve smyslu "paní to bije, ono kvičí".)

grass gunter portrait
Po první "básní", kterou Günter Grass (*16.10.1927 – † 13. 04. 2015) zveřejnil v roce 2012, se objevila další kritika Evropské Unie ze strany populárního spisovatele. Přichází v čase, kdy se velká část skutečných odborníků shoduje na posledních třech měsících existence eurozóny v podobě, jakou ji známe.

 defoe daniel portrait
„Nejzajímavější Němec, o jakém jsem kdy četl, byl Robinson," míní hrdina wallaceovky Černý opat a slyší námitku: „Měl jsem podobné charaktery za typicky anglické." "Ne, byl Němec. A jeho otec kupec z Brém. Brémy jsou v Německu.“ Tolik Edgar Wallace. Ale není to úplně pravda.