marek psychologie propagandy
Soubor prostředků, jimiž se záměrně působí na myšlení a cítění obyvatelstva, označujeme slovem propaganda. Na rozdíl od pouhého informování má propaganda za úkol ideově a citově ovládat obyvatelstvo do té míry, že propagátor je s to řídit názory, city, nálady a postoje v libovolnou dobu a v žádané intenzitě.

civid19 84
Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova spadá pod instituce, které musí občanům zpřístupnit informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (spadá mezi tzv. povinné subjekty), tak jsme se obrátili na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy – konkrétně na prof. Konvalinku, 24.2. 2021 s těmito konkrétními požadavky na poskytnutí informací:

BLEDY JEZDEC
Právně jsem dočetla knížku Laury Spinney: „Bledý jezdec – španělská chřipka z roku 1918 a jak změnila svět.“ Tuto knížku naprosto vřele doporučuji všem, kdo se zajímají o dějiny, zejména dějiny 20. století a ty, kdo se zajímají o politiku. S údivem zjistí, jaké události, záležitosti a zcela apolitické skutečnosti rozhodují o politice – na příklad pandemie chřipky.

kryl karel knihy
Kryla znal za bolševika každý, zatímco Havla jen hrstka vyvolených. Když po roce 1989 zpíval v Česku Bratříčku, zavírej vrátka, zpívali s ním v hledišti všichni. Byl nesmírně populární a tak se ho báli především ti, kteří se drápali k moci. Obávali se ho pro jeho přímost a nevlezdoprdelismus.

keller hybridni politika
Liberalismus má od svých počátků v 17. a 18. století celou řadu variant. Vznikl jako vzpoura proti nedostatku osobní svobody v dobách, kdy státní moc měla podobu absolutismu, přičemž soukromí zejména stavovsky neprivilegovaných osob bylo velice křehké.