meyrink gustav zelena tvar

Nejpodivuhodnější text z moderní literatury o možné psychologii stavu prozření v jeho základních podobách. Tento text je vybrán ze zapadlého románu německého básníka a filosofa Gustava Meyrinka, jenž byl napůl ztracen, aby po nalezení o to víc vyčníval svým neobyčejným mysticismem nad povrch běžného života našich smyslů a povznesl nás k samotným vrcholům mystické intuice.

D Souza knihy
Pokusím se nyní uvést do světla několik velmi důležitých záležitostí, které se objevují jak v americké politice, tak na školách.  Důvodem, proč neprobíhá o problematických otázkách skutečná diskuse, je, že už od listopadu 2016 se téměř trvale vznášejí ve vzduchu dvě odsuzující karty. První kartou je rasismus a druhou, neméně výbušnou, fašismus.

oko sit
To je o tom, že znalosti znamenají moc, a tuto moc musíme neustále brát do svých rukou.
Pokud se odmítneme těm kódům naučit, pokud budeme odmítat samotnou jejich existenci, nikdy tu samozvanou „elitu“ neporazíme. Společnost je složitý sociální supersystém, aby se v něm člověk dokázal orientovat, chodí mimo jiné i do školy, kde by se tomu měl naučit.

klaus karantena 2
Karanténa 2.0 navazuje na knihu Karanténa, kterou Václav Klaus a kolektiv Institutu Václava Klause napsali při prvním lockdownu na přelomu března a dubna 2020. „Chtěli jsme tehdy říci jasná, zklidňující, veřejnost nestrašící slova. Chtěli jsme přispět i k hledání racionální politiky vlády,“ píše Václav Klaus v úvodu k nové knize.

 Price Smith Contagion and Chaos
Andrew Price-Smith v knize Contagion and Chaos nabízí ale nejkomplexnější pohled na vliv pandemii na politiku státu optikou národní bezpečnosti. Přesto, že je kniha z roku 2009, nabízí právě nyní aktuální pohled na novou kovidovou pandemii a její vliv na destrukci společnosti i státu.