corriel-electronique mail

Dost Francouzů umí anglicky, ale uznávají jenom jeden světový jazyk a tím je francouzština. Stejně jako Řekové řečtinu, Turci turečtinu a Češi češtinu. Ale jen Francouzi jsou v tomto směru důslední a po dlouhou dobu se brání průniku cizích slov. Dokonce ve svém Journal oficiel de la République française oficiálně legalizují nová slova.


Snahy o zachování čistota francouštiny jsou urputné.
Například se snaží, aby se nepoužívalo oficiálně slovo mail, ale jen corriel electronique. Dokonce i znak “zavináč” má svůj specifický francouzský název arrobe, na místo všeobecně užívaného slova arobase a místo slova computer, který se ve světě normálně užívá, musíte použít slovo ordinateur či slovo „software“ je nahrazeno „logiciel“. Tyto slova jsou do jisté míry povinná ve všech úřadech a školách, jak  zveřejnila ve svých úředních věstnících Generální komise pro terminologii a neologismy.

Ta navíc nedoporučuje používat z angličtiny převzatou předponu "e-" (pro electronic). Místo toho radí použití předpony télé-, za méně vhodné považuje cyber-. Mimoto chválí konstrukci "en ligne" (on-line). Odůvodňuje to takto: "Přes jednoduchost jejího použití je třeba odmítnout předponu e- (...) ve všech případech, kvůli riziku zmatení, spojeným s kolísáním výslovnosti a zejména skrytého významu."

Francouzi si vždycky hráli na vlastním písečku a některým slovo kosmopolitní připadá snad i vulgární.
Jenže na jedné straně chtějí být světoví, když rozhazují písek po nábřeží špinavé Seiny a dělají tam pláže a na druhé straně, co se týče jazyka, se snaží být ještě konzervativnější než jsou Angličané. Ono totiž ten Francouzský podivný nacionalismus začíná trochu smrdět, jako každý nacionalismus. Mají-li se lidé na světě domluvit, je přece víc než zřejmé, že národní jazyky musí zákonitě postupně vymizet. Možná je to smutné, ale za takových 300 let se bude stejně mluvit na světě hlavně jedním světovým jazykem, který, ať už chceme nebo ne, se bude vzdáleně podobat dnešní angličtině. Po pravdě řečeno, raději bych viděl světový jazyk se základem francouštiny, ale vývoj se ubírá jinam. Je to přirozené a logické, protože jazyky se vyvíjejí pořád, stejně jako myšlení lidí a schopnost předávat informace dalším generacím.

A tak všechny snahy o nařízení jazykové čistoty se stejně časem minou účinkem, jelikož hovorová řeč bude vždycky o něčem jiném, než co si myslí lidé, střežící vyumělkovanou jazykovou čistotu. I jazyk podléhá zákonům evoluce. A to platí i pro češtinu.