mozek brainMůj známý Paul na to otázku, kdy se u něho objevila Alzheimerova choroba odpověděl: "Jednoho dne jsem otevřel dveře a stál tam nečekán a nezván Alzheimer". Je jeden z 30% populace nad 80 let, která touto chorobou trpí. Má však maličko štěstí. Choroba u něho postupuje velmi pomalu. Ale je to možná tím, jak sám ve svých 82 letech praví, že velmi zatěžuje mozek myšlením. "Nevzdávám to, a bojuji s tím biologickým marasmem,"  s úsměvem tvrdí  Paul. "Nic jiného mi nezbývá, než intenzivně myslet. Prodlužuje mi to život".

Aniž si to uvědomuje, má pravdu i v obecné rovině. Náš mozek je zatěžován zhruba do 25 let díky každodenním povinnostem, které máme ve škole. Když začneme pracovat, naprostá většina lidí přestává myslet a funguje jen na základě stereotypně se opakujícch informací. Ty nám stačí k vlastnímu životu. To, že si ráno něco přečteme a druhý den o tom žvaníme, není myšlení. Myslet znamená učit se a ukládat naučené hluboko do svého vědomí. S tím souvisí i hloupost většiny lidí, která je taky naučená, díky tomu, že systematicky přestávají ve svém životě myslet a postupně ztrácí schopnost se efektivně učit.

Co je Alzheimer?

Průvodní jev je existence bílkoviných plaků v mozku člověka, které narušují nervové propojení nejen u starší populace, ale také u třicátníků. Je příčinou tzv. demenci čili pokles myšlení, paměti, úsudku, nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním etc. až je zcela závislý na pomoci jiných. Spolu s těmito jevy se později projevují i poruchy pohybových orgánů. Příčina této nemoci se je převážně genetická dispozice, další příčinou mohou zřejmě být dosud neznámé viry či retroviry. Jednotný závěr na vznik nemoci není zdaleka uzavřený, podobně jako u AIDS. S Alzheimerovou chorobou se mnoho dělat nedá, dokonce ani v raném stadiu vývoje. Chemoterapie není účinná. Léky mohou stav pacienta stabilizovat, ale nemají vliv na zhoršující se mentální činnost.

Alzheimer je zřejmě převlečená cukrovka
Velké množství důkazů svědčí o tom, že Alzheimerova choroba je primárně metabolické onemocnění. Někteří vědci jdou dokonce tak daleko, že ji chtějí přejmenovat na diabetes třetího typu.
Tématu se věnoval časopis New Scientist 1. září 2012, kde mimo jiné píši: Po celém světě trpí Alzheimerovou chorobou kolem pětatřiceti milionů osob. Současné prognózy založené na míře stárnutí populace tvrdí, že v roce 2050 to bude už sto milionů osob. Ale pokud je choroba opravdu způsobena z větší části poškozením reakce mozku na inzulín, mohou počty vyrůst ještě mnohem výše. Ve Spojených státech se počet osob s diabetem druhého typu úzce spojeným s obezitou za třicet let téměř ztrojnásobil. Pokud to s Alzeimerem neboli "diabetem třetího typu" vezme stejný konec, potenciál pro lidské utrpení je nevyčíslitelný. Více:  https://www.blisty.cz/art/64900.html


Myšlení nemá Alzheimer rád
U vzdělaných lidí a jedinců živících se duševní činností je pravděpodobnost výskytu výrazně nižší. To je fakt, navíc David Samuel v knize Paměť píše zajímavý příklad, dokumentovaný na řádových sestrách katolického kláštera v americké Minnesotě. Jejich styl života je přibližně stejný jako u duševně pracujících jedinců a přesto se dožívají vysokého věku. Protože si sestry vedou deníky, napadlo někoho deníky prozkoumat a uvést je do souvislostí s chorobou.  A zde se ukázal zajímavý závěr: Choroba souvisí s používaným slohem. Čím jednodušší věty sestry používají ve svých zápiscích, tím je vyšší pravděpodobnost onemocnění. Naopak jeptišky vládnoucí bohatým jazykem mají šanci onemocnění uniknout. Obranou proti chorobě je také rozsáhlá slovní zásoba. Jednoduše řečeno: intenzivně myslete mozkem!

Zajímavá kniha:
David Samuel: Paměť, Grada, Praha, 2002
Le Goff Jacques: Paměť a dějiny, Argo, 2007
Jo Iddon, Huw Williams: Paměť -- 10 kroků k posílení paměti
Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace, Grada,