copyright symbol

Nyní existuje v ČR 7 kolektivních správců (OSA, Integram, OASA, Dilia, atd.). Za každou z nich chodí zvlášť do hospod a hotelů a dokonce i nemocnic !!! „agent výběrčí“ a vymáhá autorské poplatky.


Loni před vánocemi 2012, zákon prošel ve Sněmovně 1. čtením, kde byl přikázán k projednání https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4500&o=6 Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (tzv. „školský výbor“). A tam se začali dít hotové divy. Příběh vývoje tohoto zákona připomíná staré sněmovní pořekadlo, podle něhož telegrafní sloup je dřívější smrk, který prošel Parlamentem. Tedy spíše toto pořekadlo dalece překonává. Poslanec Polčák na výbor přinesl zajímavý pozměňovací návrh, který zákon zcela obrátil naruby. Napsal jej společně s ministerstvem kultury a kolektivními správci.

Při jeho předkládání a hlasování jaksi zapomněl dodat, že je ve střetu zájmů, protože jako advokát zastupuje kolektivní správce. Což je jen tak mimochodem porušením hned dvou zákonů – zákona o střetu zájmů a zákona o Jednacím řádu Sněmovny.

Podle tohoto pozměňovacího návrhu by sice hospoda nebo hotel mohly požádat, aby k nim z řad kolektivních správců na jednání o poplatcích chodil pouze jeden kolektivní správce, kterého si kolektivní správci zvolí mezi sebou. Jeho pozměňovací návrh však zároveň obsahoval ustanovení, kterým by se zavedlo pověření pro tzv. pověřené osoby. A navíc i tzv. „podlicence“. To znamený, že pověřená osoba může pověřit další osobu. A třeba jen částečně. V praxi by to umožňovalo, aby si OSA pověřila nějakou advokátní kancelář a tak pak pověřila exekutora.

„Výsledek by byl přesně opačný než slibovali předkladatelé původního zákona. Kolektivní správce by sice do hospody mohl chodit jen jeden, ale pověřených osob dalších 7 a k tomu sedm dalších pověřených osob pověřených osob. Nebo by to také mohlo být tak, že kolektivní správce by do hospody nepřišel ŽÁDNÝ ale místo něj by přišlo 7 anebo 20 advokátů jako pověřených osob – jejich počet by nebyl omezen- a dalších 7 nebo taky 30 exekutorů jako držitelů podlicence.

Poslancům školského výboru při projednávání tohoto návrhu vůbec nebylo divné, že jim k těmto návrhům podávali vysvětlení zástupci kolektivních správců. Konkrétně JUDr. Srstka z Dilia, který autorské právo přednáší na DAMU. Že se vlastně kolektivní správce přimlouvá za schválení něčeho, co by mělo ulehčit situaci protistraně – tedy hospodským a hoteliérům.

Takže členové školského výboru „sežrali i s navijákem“ podfuk předložený poslancem Polčákem za vydatné asistence zástupců Ministerstva kultury. Které má mimochodem dohlížet na činnost kolektivních správců a pozměňovacím návrhem schváleným na výboru by jeho kontrolní pravomoc přestala efektivně existovat.

DOPORUČUJEME přečíst celou kauzu, zde: