psychopath
Životní cíle psychopatů bývají moc, majetek, sex, ale tím nejzákladnějším cílem je jen jeden - moc, a to pokud možno absolutní, samoúčelná moc. Mít moc obvykle znamená mít přístup k majetku i sexu, při kterém jde více o kontrolu, ovládnutí partnerky nebo partnera než o vlastní prožitek.
MUDr. František Koukolík, DrSc

Test PCL-R se běžně využívá pro diagnostikování psychopatie.

Autorem testu PCL-R je Dr.Robert D. Hare, renomovaný badatel v oboru kriminální psychologie. Hare je emeritním profesorem University of British Columbia, kde byl jeho výzkum zaměřen na psychopatologii a psychofyziologii.

Faktor 1: Agresivní narcismus

1. Nápadné kouzlo, výmluvnost a povrchní šarm
2. Grandiózní sebehodnocení
3. Patologické lhaní
4. Manipulativní a podvádějící
5. Nepřítomnost výčitek svědomí nebo pocitů viny
6. Povrchnost, mělkost (oploštěný afekt)
7. Necitlivý/nedostatek empatie
8. Neschopen přijímat odpovědnost za vlastní činy

Faktor 2: Společensky deviovaný životní styl

9. Potřeba vzrušení a/nebo sklon k nudě
10. Parazitický životní styl
11. Špatná sebekontrola
12. Nedostatek realistických, dlouhodobých cílů
13. Impulsivita
14. Nezodpovědnost
15. Kriminalita v dětství či v průběhu dospívání
16. Problémové chování v dětství či v průběhu dospívání
17. Zrušení podmínečného propuštění

Zvláštnosti nekorelující ani s jedním faktorem

18. Promiskuitní sexuální chování
19. Mnoho krátkodobých manželských vztahů
20. Kriminální všestrannost (Univerzální kriminální chování)
21. Druhotně získané dovednosti sociopatického/sociologického podmiňování*

Nově přibyl bod č.21 "Acquired behavioural sociopathy/sociological conditioning". Tento bod znamená, že daná osoba se spoléhá na sociologické dovednosti a triky, aby klamala. Jinými slovy: Zneužívá vědu i terapii.

Tyto položky zjišťují citové, interpersonální a behaviorální rysy. Každá z položek je hodnocena od nuly do dvou. Celková suma bodů pak stanoví rozsah psychopatie dané osoby:

HODNOCENÍ:
Otázek je tedy celkem 21.
Pokud je znak nepřítomen, skore za položku je 0.
Pokud je znak pravděpodobně přítomen, skore 1
Pokud je znak zcela jistě přítomen, skore 2.
Výsledek celkem 30 bodů (v USA) nebo celkem 25 bodů (ve Velké Británii) znamená s vysokou pravděpodobností odhaleného psychopata.

vzpoura deprivantu

Úvod do testování psychopatů od Františka KoukolíkaKlasická filmová ukázka psychopata je v knize Ladislava Fukse, Spalovač mrtvol nebo ve filmu Juraja Herze, natočeném na základě této knihy.