kompas key dobroruzstvi

Kompas se od 11. století používal stále častěji a brzy se v praxi námořníků objevil významný přírodní jev: magnetická odchylka. Jestliže tedy lodi měly nyní spolehlivý nástroj umožňující dodržování kurzu, muselo se nicméně počítat s tím, že samo stanovení kurzu je zatíženo chybou tkvící v přírodní zákonitosti. Podle místa pozorování vykazovala střelka kompasu odchylku od geografického severojižního směru buď na východ, nebo na západ.

sex
Kniha "Čo to robia mama s ockom?" je sexuální příručka pro děti a zároveň je klasickou ukázkou naprostého nedostatku kritického myšlení a vzdělání, o absenci selského rozumu nemluvě. Na jednu stranu se dokola mluví o právech dítěte, ale na druhou dospělí a různá nakladatelství dětský zdravý vývoj neustále ohrožuji.

jak byt chudym mikes georges
Když jsem vyrostl a zmoudřel, má nevraživost vůči bohatým se proměnila v soucit. Hlavní důvody, proč se tak stalo, shrnu v několika bodech. Téměř všichni bohatí jsou monomaniaky. Těžko soudit, co bylo dříve, zda vejce nebo slepice. Dovedla je k bohatství neustálá touha po penězích – monomanie, nebo je jejich bohatství změnilo v monomaniaky?

tattoo lenin matrix

"Mladým nerozumíš, vole!" Řekla mi Tereza, co měla na sobě kilo železa, jinak mohla být pěkná holka. Jenže jak jim mám rozumět, když mi někdo od rána buší do zdi jak pominutý. Prý je to hudba. Melodie už dávno neletí, vole, narvaný basy do hlavy, to je betální. Vrať se do hrobu, blbečku", řekl mi náctiletý mladík s s řetezem kolem krku a výrazem bizona.

psychopath
Životní cíle psychopatů bývají moc, majetek, sex, ale tím nejzákladnějším cílem je jen jeden - moc, a to pokud možno absolutní, samoúčelná moc. Mít moc obvykle znamená mít přístup k majetku i sexu, při kterém jde více o kontrolu, ovládnutí partnerky nebo partnera než o vlastní prožitek. MUDr. František Koukolík, DrSc