higgs ekonomie strachu

Drtivá většina mediálních zpráv a politických proklamací je dnes redukovaná mediální zprávy, politické proklamace a mainstreamovou propagandu o koronaviru. Vlády si díky neobyčejné silné mediální manipulaci uzurpovaly v zájmu boje s virem obrovské pravomoci a je otázka, zda se těch pravomocí dobrovolně vzdají po skončení krize.

Problém vysvětluje tzv. „Záklopkový efekt“ (the Ratchet Effect)
Je termín pro stav, který je možný vidět po celém světě. Každá krize vyvolá akce, které nakonec vedou k tomu, že vláda rychle zvýší velikost a rozsah svých pravomocí. V okamžiku, kdy krize pomine, pravomoci a moc vlády se mohou snížit.
Co je však důležité, že se nikdy nesníží na původní úroveň.

Strach byl příčinou vzniku prvních vlád v historii. Nejdříve byly vlády tvořeny válečníky, kteří ovládli poražené a pak jim vládli podle svých pravidel. Ta jim umožňovala rabovat bohatství této skupiny... Později se vlády začaly měnit tak, že se již nedržely u moci díky tomu, že z nich měli ostatní strach, ale proto, že se označily za ochránce před ostatními nebezpečími.

S vývojem průmyslu a urbanizací a změnami života začali mít lidé strach také z ekonomických rizik.
Souvisí to i se změnami životního stylu, kdy lidé už nemohli spoléhat v horších časech na pomoc úzkého kruhu rodiny. První s tím přišla na konci 19. století vláda v Německu, která využila strachu ze sociálních nejistot k tomu, aby se udržela u moci a jako první použila namísto hrozeb jakýsi „úplatek“ ve smyslu sociální pomoci. Dnes již na celém světě vlády hlásají, že úkolem státu je tato pomoc.
Vlády se označují za ochránce, ale zároveň díky tomu berou část bohatství a svobod lidem, o kterých tvrdí, že je chrání. A využívají je ke svým skrytým účelům.

Více: Politická ekonomie strachu Roberta Higgse. Proč je existence všech vlád na strachu závislá

capek karel portret kniha
Kdysi se naši rodiče ptali, spolu s Hrabalem, kam zmizel mlíkař a dnes se ptáme, kam zmizela demokracie, kam zmizela chřipka. Byla tady s námi každý rok a najednou zmizela, jako pára nad hrncem. Sotva se objevil Covid.

Viróza jako viróza. Každá doba se s ní vyrovnávala po svém. Přesto to, co už před válkou napsal Karel Čapek, nám bude hodně blízké.

"Tak už se dostala i k nám, sice s jistým zpožděním a zatím jen poskrovnu; ale ani v ohledu chřipky jsme tedy nezůstali za Evropou. Nuže, je tudíž na místě udělit nemocným, zdravým a zejména těm, kdo se chřipky bojí, několik ne sice odborných, ale dobře míněných rad:

1. Jakmile poznáte, že vám je tak nějak divně, a jakmile na sobě zjistíte horečku, zůstaňte doma a vlezte do postele, ale hlavně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod nos, hekajíce a bědujíce, že máte chřipku. Každý, kdo si svým bližním naříká, že má chřipku, zaslouží jednu do zad, ne proto, že je vůbec protiva, ale proto, že chřipku nebo rýmu roznáší.

2. Když už marodíte, vemte si dobrou knížku a čtěte, abyste aspoň nestonali nadarmo.

3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli, angíně, katarům, bolení hlavy a jiným svízelům, že je to chřipka. Zbytečně jí tím děláte reklamu a ztěžujete život všem hypochondrům, kteří náhodou ještě kašel nebo rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby nevdechli nějakého toho Pfeifferova bacila nebo jaký neřád.
Čím míň se bude o chřipce povídat, tím dřív přejde – už z nedostatku veřejného zájmu."
Lidové noviny 29. 1. 1931

Kam zmizela chřipka v roce 2020 / 2021?

Snad nám nechtějí vladní experti na viry říct, že jsme chřipku vymýtili díky tomu, že nosíme roušky. Obávám se ale, že takové stupidní pokusy už tady byly.
A co když pravda je taková, že chřipka se jen přejmenovala na novou nemoc Covid-19, aby se dala zneužít a připočíst do kovidových statistik?

chripka pocet v case

O tom, jak média šíří nemoce!
Dženínský syndrom. Epidemie z roku 1983, kterou nerozšířil ani virus, ani bakterie, ale média.

 adam povinneockovani deti

PLACEBO efekt je silný popud naší imunitě směrem k úzdravnému procesu. Existuje však i opačný fenomén. Ten je zdravotním systémem podporován a rutinně aplikován.
Jde o tzv. NOCEBO efekt. Z latiny – nocere – škodit. Ten spouští autodestrukci! O co jde? O vzbuzování strachu a negativních představ!
A v tom nás současná vláda a různí rádoby experti zásobují opravdu poctivě, protože cílem pandemie i zdravotnictví nejsou zdraví lidé, jak už mnohokrát řekl MUDr. Hnízdil, ale chaos, rozdělování společnosti, likvidace státnosti i národního cítění a hlavně neuvěřitelný business, který láme charaktery i názory mnoha vedoucích zdravotnických institucí.
Viz např. MUDr Chlíbek v roce 2011 nebo MUDr Kubek v roce 2009.
Dnes oba sebevědomí "experti" sdílí úplně opačný názor než před lety a jsou fanatičtí zastánci totalitního povinného očkování experimentální a neschválenou vakcínou, která evidentně nefunguje.

Jen pro ilustraci. Zveřejnění údajů o vakcíně Pfizer bude minimálně až v r. 2076. Za 55 roků!!!
Do té doby ani odborná veřejnost nebude vědět, jaké má vakcína přesné složení. Navíc je přímo děsivé, že od doby, kdy společnost Pfizer začala vyrábět záznamy pro udělení licence (7. května 2021), do doby, kdy FDA udělila vakcíně společnosti Pfizer licenci (23. srpna 2021), uplynulo JENOM 108 dní. Vývoj vakcíny je normálně 5-15 let. Takže v blízké budoucnosti bude narůstat počet lidí, kteří se budou léčit na vedlejší účinky této tzv. vakcíny. A budou také umírat, jak se tomu děje už dnes. Více Pfizer >>
Ruku v ruce s tím je tady evidentní porušování zákonů nesmyslnými vyhláškami vládou, které musel zrušit soud víc jak 40x. To je neuvěřitelná likvidace samotných základů demokracie.

Dokument zveřejněný společností Pfizer zjevně v důsledku soudního příkazu pro svobodu informací v USA odhaluje širokou škálu dříve neznámých nežádoucích účinků sestavených z oficiálních zdrojů z celého světa. Pfizer připouští, že se jedná o„velký nárůst“hlášení nežádoucích příhod.

A jaký je nález Ústavního soudu z roku 2015 ohledně povinného očkování?
"Současnou českou právní úpravu povinného očkování shledávám v rozporu se základním právem na nedotknutelnost osoby, neboť rozsah povinného očkování je zcela ponechán na vůli ministerstva zdravotnictví a není stanoven zákonem, jak vyžaduje Listina..." píše JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. Celý posudek ZDE
Další názor advokáta na povinné očkování a prohlášení Babiše>>

ryba ceska mse vanocni 2
Když o Vánocích, a na tolika místech, hrají českou mši vánoční „Hej, Mistře!“, je opravdu příjemné poslouchat ten lidový Betlém v tónech, který napsal v roce 1796 Jakub Šimon Jan Ryba.

Ale někdy si říkám, proč právě tato mše je tak populární a ne jiná. Jako by neexistovali zajímavější autoři, třeba Michna, Zelenka, Kapr, Buxtehudy. Vždyť pokud se podíváme na skladatelské umění Ryby, není zvlášť výjimečné.

A pak se na chvíli ponoříme do jeho životopisu, zůstaneme v údivu a začneme chápat...
Jakub Jan Ryba (1765 – 1815) byl učitelem koncem 18. století, tedy v době, kdy kantořina nebyla vůbec výnosné místo. Navíc měl 13 dětí, ale jen sedm jich přežilo své dětství. A právě smrt první dcery na neštovice přiměla Rybu, aby se stal prvním velkým propagátorem boje proti této zhoubné nemoci v českých zemích.
Nemoc ale nechodila jen po jeho dětech, i sám skladatel byl dlouhodobě nemocen, trpěl těžkými maniodepresívními stavy, kvůli kterým roku 1815, ve svých 50 letech, ukončil svůj život.

Jan Ryba  byl velmi pracovitý. I přes nesmírně krutý osud, napsal asi 1300 skladeb, 19 vánočních mší, 35 serenád, houslový koncert, kvarteta…
Asi vás teď napadlo, proč jeho muzika není stejně tragická, jako jeho život, stejně jako u Mahlera, který skládal hudbu až bolestnou. A s údivem zjišťujeme, že Rybova muzika je naopak příjemná, hladí po duši, uklidňuje. Jako například známá pastorela "Rozmilý slavíčku". Možná Ryba před životním marasmem utíkal k hudbě, kde žil, miloval, radoval se a skládal do not svůj vysněný život.

Tajemství oblíbenosti Rybovy muziky je bezesporu v jeho optimismu, víře v Boha, nesmírné radosti ze života, jakou podvědomě hledá asi každý. Proto je nám jeho hudba tak blízká a příjemná. A nejen o Vánocích.
Hezký poslech...
>> Jan Jakub Ryba / Česká mše vánoční.

graf1
Absolutní účinnost vakcíny Pfizer je 0,7%, u Moderny 1,23%!  (při porovnání infikovaných očkovaných placebem/ vakcinou)

Studie Harvard z 30.09.2021 přišla po zpracování dat ze 68 zemí k závěru, že vakcinace v zemích s vysokou proočkovaností infekci nesnižuje, ale naopak ji zvyšuje!

graf2
Hlášení vedlejších účinků v EU k 30.10.2021. Přes 1 milión. Z toho 1/3 těžkých a 17.000 úmrtí.

Účinná terapie:
hydroxychloroquin a ivermektin.

Více na ALETHEIA

Stále více odhodlaných lidí se schází ve všech regionech Švýcarska, aby se postavili za vyvážené vzdělávání na téma Corona a informovali mládež i dospělou veřejnost!
Corona Transition zveřejnila výbušný dokument 12. října 2021 s názvem "Kvůli těmto 10 hrubým“ faulům proti právnímu státu si Spolková rada zaslouží červenou kartu". Autor dokazuje, jak Spolková rada od začátku pandemie systematicky porušovala platné zákony.(stejně jako česká vláda)

Další důležité informace naleznete:
Children's Health Defense Europe
Pilíře pandemie“ nejsou založeny na žádném vědeckém základě: vakcíny, certifikáty a hromadné testy ve školách
Velmi rozsáhlá sbírka článků na webu Dr. Thomas Binder

Analýza VAERS odhalila stovky závažných nežádoucích účinků, o kterých se mlčí

 nestihl 3 dvaku cesko se ockuje

Reklamní kampaň ministerstva zdravotnictví na propagandistickém webu www.ceskoockuje.cz je ukázka opravdového morálního dna nejen v politice. Takovou necitelnou a vyloženě lživou zrůdnost může vymyslet nebo schválit jen asociální, necitlivý člověk s psychopatickými sklony.
Šíření nepravdivých obrazů lidských tragédií na hranici smrti, jako motivační prostředek k očkování musí každý slušný a normální člověk odmítnout.

Ministerstvo zdravotnictví vybralo podle mluvčího Daniela Köppla z několika stovek snímků asi 12 fotografií. Reálné snímky pacientů přímo v covidáriu nafotil fotograf Lukáš Bíba, od kterého autorská práva na ně poté ministerstvo zakoupilo za 198 900 korun bez DPH. Navíc texty a obraz spolu vůbec nesouvisí, to uzná každý, kdo se pohybuje v nemocničním prostředí.

Ostře proti vystoupil i rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček
„Obrazy umírajících a mrtvých zasáhnou celou společnost – naše děti a my všichni budeme vystaveni intenzivnímu mediálnímu stresu vyvolávajícímu strach a napětí ve společnosti,“ zdůrazňuje Petráček. Ten rovněž podotýká, že šíření hrůzy a obrazu umírání jako motivační prostředek musí zásadně odmítnout: „A rádci, kteří to navrhují, jsou špatní rádci!“

Na otázku proč politici, PR agentury a lidé od novin propagují takové zrůdnosti, je jednoduchá odpověď.
1. Očkování experimentální a neschválenou "vakcínou" nefunguje a má mnoho vedlejších účinků a úmrtí. PCR testy mají falešné výsledky.
2. Lži, pokřivená realita, slepý názor, lidí, kteří to propagují, je živí. Protože pro peníze a pomyslný osobní úspěch jsou ochotni o tom psát, protože jsou prodejní a vědomě ztratili nebo nikdy neměli vlastní důstojnost, o morálce nemluvě.

adam ockovani deti600
23. srpna 2021 schválila FDA první vakcínu proti COVID-19. Vakcína je známá jako Pfizer-BioNTech COVID-19 a nyní bude prodávána jako Comirnaty k prevenci onemocnění COVID-19 u jedinců ve věku 16 let a starších. Vakcína je i nadále k dispozici na základě povolení k nouzovému použití, a to i pro osoby ve věku 12 až 15 let a pro podání třetí dávky u některých jedinců s oslabenou imunitou. Více>>

FDA schválilo Comirnaty Syringe prý pro běžné použití. Více>>.

Co je na jejich stránkách napsáno?

Nejsou k dispozici ŽÁDNÁ DATA, jak dlouho bude „ochrana“ trvat.
Bylo obtížné vyhodnotit, zda vakcína Pfizer snižuje závažné onemocnění.
NIKDO NEVÍ, zda vakcína zabrání přenosu vakcíny NEMUSÍ PŘEDCHÁZET infekci, symptomům nebo přenosu.
Existuje malé, ALE VÝZNAMNÉ riziko myokarditidy u mužů mladších 40 let.
Dlouhodobé zdravotní výsledky zůstávají NEZNÁMÉ.
Závažné nežádoucí účinky byly VYŠŠÍ ve skupině s vakcínou oproti placebu.
DALŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY se mohou stát známými, jakmile se injekčně aplikuje více lidí.

DOPORUČUJEME:

Rozhovor s prof. RNDr. JAROSLAVEM TURÁNKEM, CSc., DSc. o tom, proč neexistuje široká vědecká debata a negativních jevech očkování

Ředitelka CDC o vakcínách: březen 2021 VS srpen 2021. Jak rozdílné názory mají tzv. experti, kteří chtějí rozhodovat o životě a smrti mnoha lidí.

Lékař prezidenta Trumpa, dr. Vladimir Zelenko, svědčí u rady izraelských rabínů zkoumajících otázku mRNA „vakcín“.

Sucharit Bhakdi

Předkládáme jedno z nejsrozumitelnějších videí, které objasňuje téměř všechno o očkovací pandemii, hysterii a businessu.
Auorem je Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi je specialista na mikrobiologii a epidemiologii infekcí. 22 let vedl Ústav pro lékařskou mikrobiologii a hygienu na univerzitě Johannes Gutenberg University v Mohuči a pracoval v péči o pacienty, výzkumu a výuce.

Jak viry napadaji člověka?
Co jsou leukocyty a lymfocyty?
Jak probíhá imunita v našem těle?
Proč máme všichni přirozenou imunitu?
Proč je očkovaní neschválenou genovou terapií nebezpečné?
Jak vznikají krevní sraženiny?
Co se děje v cévách po očkování?
Co se bude dít po více očkováních?
Proč jsou lidí masívně klamáni?

Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi
publikoval více než 300 prací z oblasti imunologie, bakteriologie, virologie a kardiovaskulárních chorob. Kromě řady ocenění mu byl udělen Řád za zásluhy státu Porýní-Falc.
Video s českými titulky ZDE>>

Jeho závěry potvrzuje i silně koordinovaný mediální útok na článek RAIRu, který pojednává o tvrzení francouzského virologa a nositele Nobelovy ceny Luca Montagniera, že „varianty a mutace viru vytváří právě očkování proti koronaviru".
Více ZDE>>

Uznávaná viroložka Soňa Peková ve svém rozhovoru mimo jiné říká: „Absolutně není bezpečná, to nemá precedens. Nikdy se to nepoužívalo, tyto vakcíny, ani ve zvířecím světě, natož v lidském. Je to panglobální experiment, co m-RNA vakcína udělá, nikdo netuší. Je to úplně experimentální věc, kde je nutno očekávat experimentální výsledky. Může to v dlouhodobějším horizontu způsobit neurodegenerativní onemocnění.“

pirati zeleni komanci 600
Totalitní socialistickou náruč nám rozevírá nová komunistická partaj. Piráti na politické scéně jsou pro voliče asi největším zklamáním.

1. Nabádají vedení škol, aby podporovali u žáků záškoláctví.
Buďte vstřícní a omluvte děti z výuky za účelem páteční stávky za klima, žádal dopisem ředitele škol pražský radní pro školství Vít Šimral 20. září 2019. A héérečka Holubá přidává, aby děti přemluvily své rodiče, aby též nešli do práce, ale stávkovali.
2. Chtějí zrušit povinnou maturitu z matematiky. To předložili Piráti a ODS, ale naštěstí v červnu 2019 ho neprosadili.
3. Národ je umělý konstrukt a měl by vymizet, vypotil zase Pirát Patrick Zandl a tvrdí že je to jeden z Pirátských ideálů.
4. Souhlasí s tím, že Déčko ČT porušuje politickou neutralitu a vykazuje zcela evidentně snahu o o politickou levicovou indoktrinaci dětí a mládeže, včetně dětí předškolního věku.
5. Pod novelou antidiskriminačního zákona je podepsána místopředsedkyně Pirátů Richterová. Obsahuje změnu důkazního břemena na žalovanou stranu, možnost hromadné žaloby a pravomoci v rukách neziskovek je něco tak strašného, že to v žádném právním státě nemůže projít Parlamentem. O respektu k Ústavě ani nemluvě.
6. Vedoucímu Pirátů Bartošovi je velmi blízké německé extremistické hnutí Antifa, jehož vlajku má má doma snad i pověšenou.To je ta extrémní levicová organizace, která dnes po celém světě ničí obchody, je zdrojme neobyčejného násili na veřejnosti etc.
7. Piráti zradili občany. Hlasovali pro otevření hranic jakékoliv migraci a jsou pro zavedení migračních kvót

O tom jak bydlí starosta Prahy Zdeněk Hřib Piráti mlčí:
1) od kdy má Hřib trvalé bydliště v Praze? 2) Kolik vlastní Hřib bytů v Praze a je pravda, že 4 jeho byty byly předmětem pronájmů přes Airbnb?
A to jsme se nerozepsali, co vyvádějí Hřibovi soupiráti v hlavním městě a jaké tam budují Potěmkinovy vesnice.
Oni jsou to vůbec kluci vzdělaní, když jejich Ferjenčík tvrdí, že existuje DPH z příjmu.

uzis graf fikce covid
Musíme se očkovat, abychom nezaplnili znovu nemocnice a zdravotnictví nezkolabovalo. Začíná opět kolovat po médiích. Fakta jsou ale velmi zajímavá.
Zdravotní pojišťovna VZP potvrzuje, že proplatila:
V roce 2017 190 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2018 188 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2019 189 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2020 171 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2020 kovidoví pacienti byli jen cca 5% všech případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.

Mrkneme-li se namátkově do světa pak:
V USA vykazuje americký registr nežádoucích účinků očkování více hlášení úmrtí po koronavirové vakcíně než po všech ostatních vakcínách za posledních 30 let dohromady. https://vaers.hhs.gov/data.html
V Izraeli (kde je víc jak 90% proočkovanost) mají očkovaní lidé 6,72krát větší pravděpodobnost nákazy než lidé s přirozenou imunitou na předchozí onemocnění.

Vypadá to, že statistika věda je a velmi dobře se falšuje.
Viz rozbor grafů, podle kterých poslanci rozhodoovali o lockdownech etc.
Jedná se o analýzu matematika Tomáš Fürsta z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého v Olomouci.
Materiál je přehlídkou manipulace, kategorických tvrzení bez evidence, neporozumění, chybného úsudku, nátlaku a šíření poplašných zpráv.

Titulní foto. Graf ze zprávy a komentář: Predikce na slidu 16 je čirá manipulace. Použitý model byl už mnohokrát kritizován. Slide vytváří falešný dojem, že model funguje (shoda červené a žluté čáry v historických datech). To je ale dosaženo zpětným nastavením parametrů tak, „aby to fungovalo“ (overfitting).

Zaujalo nás