Sucharit Bhakdi

Předkládáme jedno z nejsrozumitelnějších videí, které objasňuje téměř všechno o očkovací pandemii, hysterii a businessu.
Auorem je Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi je specialista na mikrobiologii a epidemiologii infekcí. 22 let vedl Ústav pro lékařskou mikrobiologii a hygienu na univerzitě Johannes Gutenberg University v Mohuči a pracoval v péči o pacienty, výzkumu a výuce.

Jak viry napadaji člověka?
Co jsou leukocyty a lymfocyty?
Jak probíhá imunita v našem těle?
Proč máme všichni přirozenou imunitu?
Proč je očkovaní neschválenou genovou terapií nebezpečné?
Jak vznikají krevní sraženiny?
Co se děje v cévách po očkování?
Co se bude dít po více očkováních?
Proč jsou lidí masívně klamáni?

Univ.-Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi
publikoval více než 300 prací z oblasti imunologie, bakteriologie, virologie a kardiovaskulárních chorob. Kromě řady ocenění mu byl udělen Řád za zásluhy státu Porýní-Falc.
Video s českými titulky ZDE>>

Jeho závěry potvrzuje i silně koordinovaný mediální útok na článek RAIRu, který pojednává o tvrzení francouzského virologa a nositele Nobelovy ceny Luca Montagniera, že „varianty a mutace viru vytváří právě očkování proti koronaviru".
Více ZDE>>

Uznávaná viroložka Soňa Peková ve svém rozhovoru mimo jiné říká: „Absolutně není bezpečná, to nemá precedens. Nikdy se to nepoužívalo, tyto vakcíny, ani ve zvířecím světě, natož v lidském. Je to panglobální experiment, co m-RNA vakcína udělá, nikdo netuší. Je to úplně experimentální věc, kde je nutno očekávat experimentální výsledky. Může to v dlouhodobějším horizontu způsobit neurodegenerativní onemocnění.“

deti ockovani mz mscr
Ministerstvo školství právě vydalo nařízení, platné od 1.9.2021, které překračuje všechny právní i lidsko-právní rámce.
Záměrem celé akce, jak sdělují, je povinné screeningové testování ve všech školách... žáci budou mít nařízeno se tomuto testování podrobit. Pokud na to nepřistoupí, nebude jim školou umožněna osobní přítomnost na vzdělávání!!!!! Každému je jasné, že se zde překračuje zákon. A ne jeden. Asi do doby, než to Nejvyšší soud zase zruší.

Do toho přichází ještě horší a naprosto zrůdná propagace ministerstva zdravotnictví, které vyzývá děti k očkování. Opakuji děti, ne rodiče dětí! Viz foto.
Ministr zdravotnictví Vojtěch Adam na svém Twitteru 1.7. 2021 píše neuvěřitelnoiu ZRŮDNOST!
"Registrace k očkování pro děti od 12 do 15 let otevřena! Vyčlenili jsme pro ně 87 očkovacích míst napříč všemi kraji. Na každém z nich bude k dispozici pediatr nebo praktický lékař pro děti a dorost. A benefit? Třeba že plně očkovaných dětí se už nebude týkat testování ve škole."

Ano, říkají to naplno. Nejde jim o zdraví. Jde jim o naše děti, aby nemusely nosit masky? Jde jim o peníze? Nebo o co jim sakra jde, když vyzývají k očkování dětí neprověřenou a neschválenou vakcínou?
Možná by si měl každý rodič, chtějící si nechat díte zaočkovat, vyžádat od dozorujícího pediatra podepsaný souhlas s převzetím trestně-právní odpovědnosti za poškození zdraví nebo případnou smrt jeho dítěte. U bezpečné a neschválené vakcíny nebo spíš genové terapie nebude mít lékař problém podepsat. Garantuji ale, že NIKDO jim nic nevydá a NIKDO nebude za nic ručit. A kdo podle zákona nese zodpovědnost za své děti? Rodiče.

Pfizer mezitím v červnu 2021 oznámil, že za první čtvrtletí vyprodukoval 26 miliard dolarů. Business století.
WHO kolem očkování mlží jak může. Přichází první zprávy o nežádoucích účincích očkování u dětí.

 covid britanie 07 2021

Systém hlášení britské vlády týkající se nežádoucích účinků vakcín COVID od Regulační agentury pro léčivé přípravky a zdravotní péči vydal svou nejnovější zprávu 1.6. 2021.
Zpráva pokrývá údaje shromážděné od 9.12. 2020 do 23.6. 2021 pro tři experimentální „vakcíny“ COVID, které se v současné době ve Velké Británii používají, od společností Pfizer, AstraZeneca a Moderna.
Uvádějí celkem 1 403 úmrtí a 1 007 253 vedlejších účinků zaznamenaných po experimentálních a neschválených injekcích COVID.

Zde jsou výsledky:
AstraZeneca: 936 úmrtí a 762 706 zdravotní poroblémy ZDE
Pfizer BioNTech: 439 úmrtí a 223 404 zdravotní poroblémy ZDE
Moderna: 5 úmrtí a 18 548 zdravotní poroblémy ZDE
Nespecifikované injekce COVID-19: 23 úmrtí a 2595zdravotní poroblémy ZDE

Public Health England vydala 25.6. 2021 zprávu, která ukazuje, že lidé, kteří umírají ve Velké Británii s diagnózou, obvykle označovanou jako „úmrtí COVID“, byli ze 62% očkováni na COVID-19.

Zpráva s názvem „Varianty znepokojení SARS-CoV-2 a varianty vyšetřované v Anglii“ je 17. technickým briefingem o údajných variantách ve Velké Británii a přináší mimořádně zajímavé čtení:
PHE sestavily užitečnou tabulku, která ukazuje počet údajně potvrzených případů variant Delta ve Velké Británii spolu s počtem údajných úmrtí v důsledku této varianty. Data však ukazují, že lidé starší 50 let, kteří nejsou očkováni, tvoří pouze 10% údajných potvrzených případů Covid, zatímco ti, kteří jsou plně očkováni, tvoří 37% údajných potvrzených případů. Dalších 40% údajných případů jsou lidé, kteří dostali jednu dávku vakcíny Covid-19 nejméně 21 dní před údajnou potvrzenou infekcí Covid-19.

napadeni sssr 1 6 1945
Třetí světová válka měla začít 1. července 1945 překvapivým útokem spojených sil Anglosasů a Němců na sovětská vojska…
Zatím o tom ještě málokdo ví, stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal překazit plán „pravděpodobných spojenců“, proč bylo nutné urychleně dobýt Berlín, proti komu britští instruktoři v dubnu 1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se nechaly dobrovolně zajmout, proč byly s nelidskou krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku a koho ve skutečnosti tím chtěli Anglosasové vyděsit.

Na začátku dubna 1945 před samotným koncem války Winston Churchill, ministerský předseda ruského „spojence“ Velké Británie, vydal příkaz náčelníkům svých štábů k vypracování operace překvapivého úderu na SSSR – operaci „Nemyslitelné“. Plán v rozsahu 29 stran mu byl předložen 22. května 1945.
Podle tohoto plánu měl být útok na SSSR proveden po vzoru Hitlera – nečekaným úderem. 1. července 1945 čtyřicet sedm anglických a amerických divizí bez jakéhokoli vyhlášení války měly uštědřit drtivou ránu naivním Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo podpořit 10 – 12 německých divizí, které „spojenci“ drželi nerozpuštěné v Šlesvicku-Holštýnsku a jižním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři: připravovali je k nové válce se SSSR.

Tato informace byla dlouho uchovávána v tajnosti a na světlo světa přišla až v posledních letech. Jedná se o plán překvapivého útoku na SSSR, vypracovaný spojenci, jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v poslední chvíli.Díky Stalinovi.

Nyní se na Západě snaží vysvětlovat plán Churchilla jako „odpověď“ na „sovětskou hrozbu“, na Stalinovy snahy zmocnit se celé Evropy.

Více >>

Databáze EudraVigilance 21 6 2021

Databáze EudraVigilance uvádí, že do 19. června 2021 bylo po vakcinaci čtyř experimentálních vakcín na COVID-19 hlášeno 15 472 úmrtí a 1 509 266 poškození.
Z celkového počtu zaznamenaných poškození je cca polovina (753 657) vážných poškození.

Evropská databáze EV shromažďuje hlášení o podezření na drogovou reakci. Sleduje také hlášení o experimentálních „vakcínách“ COVID-19. Jedná se o informace při podezření na nežádoucí účinek, který lze klasifikovat jako „závažný“, který má za následek smrt, život ohrožující, vyžaduje hospitalizaci v nemocnici či jiné dopady na zdravotní stav.

Ačkoliv jsou tato čísla mimořádně vysoká, neodrážejí stav v celé Evropě.
Jsou to údaje jen z Evropské unie (EU), která zahrnuje 27 zemí. Skutečný počet v Evropě, kteří jsou údajně mrtví nebo zraněni v důsledku očkování na COVID-19, je zřejmě mnohem vyšší než zveřejněná čísla. A to nehovíříme o celém světě.

Navíc zde není uvedna metodika hlášení ani míra povinnosti lékařů hlásit takové případy. Podle nedávné studie ve Velké Británii ZDE se předpokládá, že je to jen velmi malé procento.
Kompletní seznam najdete zde >>>

PRO OČKOVANÉ!
Jak sděli ředitel WHO Dr Tedros, vakcína sama o sobě pandemii neukončí a bude nutné pokračovat v dohledu. Lidé budou i nadále muset být testováni, trasováni a umísťování do karantén.
To potvrdil také i min. zdravotnictví Vojtěch Adam. který sdělil že očkovacé certifikát přestane platit po 9 měsících.

Americký senátor Johnson a dr. Pierre Kory, který se zasadil o velkou propagaci léku Ivermektinu jako efektivní léčby covidu, mluví o neuvěřitelné cenzuře během pandemie.
Video ZDE

ztraceni v ghettu Dalrymple

Jeden producent televize BBC mně nedávno nastínil, jak takové liberální popírání reality může probíhat. Chtěl, aby BBC natočila nepřikrášlené dokumenty o životě ve spodní třetině společnosti, o masové (a vzrůstající) negramotnosti, o masovém (a narůstajícím) nemanželském původu dětí, o rodinách s jediným rodičem, o masovém (a narůstajícím) chuligánství, násilí, bezpráví, narkomanii, závislosti na sociálních dávkách a beznaději.

Doufal, že upozorní na devastující účinky fragmentace, lépe řečeno, atomizace rodiny, již liberální legislativa, sociální inženýrství a neblahé změny v kulturním vnímání od konce 50. let 20. století tak silně podporují.

Jeho nadřízení v BBC přivítali jeho návrhy nejdříve blahosklonně.
Nejprve ovšem popřeli fakta. Když přišel s nevyvratitelnými důkazy o existenci zmíněných jevů, obvinili ho z amorálního šíření paniky.
Když dokázal, že jevy, na něž fakta poukazují, jsou vážné a že se rychle šíří celou společností, sdělili mu, že se s tím nedá nic dělat, protože jde o nevyhnutelnou součást moderního života.
Když namítl, že jsou výsledkem záměrné politiky, chtěli vědět, jestli touží po návratu starých špatných časů, kdy rozhádaní manželé byli nuceni žít spolu.

A když na to odvětil, že co se napáchalo, lze rovněž alespoň zčásti opravit, vytasili nakonec svůj trumf.
Na tak nezajímavé téma nemá smysl něco natáčet. Britskou veřejnost přece nebude nikdo rušit při její neoblomné náměsíčné chůzi ke společenské katastrofě, před níž ji její křehká ekonomická prosperita zcela jistě neuchrání.

Theodore Dalrymple / Ztraceni v ghetu

huxley knihy
Huxley v roce 1958 vyslovil velmi trefnou hypotézu, že budoucnost, které se velmi obává, bude spíše vypadat jako jeho Brave New World, než jako Orwellův 1984.

Myslí si, že budoucí diktátoři nebudou zakládat svůj systém na principu krutého trestání lidí, ale spíše na systematickém manipulování lidí – metodami biologického inženýrství, specifickou výchovou a výukou (Huxleyho hypnopaedia, neboli učení ve spánku, oficiálně zavedená v roce 214 po Fordovi) a pravidelným rozdáváním somy – směrem k žádoucímu chování.
Děsí se proto role moderních propagandistů, manipulátorů a vymývačů mozků.
Děsí se nikdy nekončícího rozptylování lidí prázdnou, mediální zábavou.
Ví, že uniformita, a my jsme ji zažili za totality, vylučuje svobodu jak národní tak individuální, a že horší než lež je zamlčování pravdy a arogantní manipulace s informacemi.

„Optimální populace,“ pravil Mustafa Mond, „je modelována podle vzoru ledovce – osm devítin pod vodou, jedna devítina nad ní.“
„A ti, co jsou pod vodou, jsou šťastni?“
„Šťastnější než ti, co jsou nad ní.“
„I přes to, že konají tak hroznou práci?“
„Hroznou? Jim se nezdá hrozná. Naopak, mají ji rádi.
Je lehká, je dětsky prostá. Žádná námaha pro mozek, ani pro svaly. Sedm a půl hodiny mírné, nevyčerpávající práce, a pak dávka sómy a hry a neomezované páření a pocitová kina. Co si mohou ještě přát?
Pravda,“ dodal, „mohli by žádat kratší pracovní dobu. A my bychom jim ji mohli přirozeně povolit. Technicky by bylo zcela jednoduché zkrátit pracovní dobu u nižších kast na tři až čtyři hodiny denně. Ale byli by pak šťastnější? Ne, nebyli. Před více než sto padesáti lety se takový pokus udělal.
Překrásný nový svět nebo konec civilizace? Světový Aldous Huxley o tom, co nás zničí. Touha po štěstí a rozkoši

skola vymyvani mozku

V Lidovkách vyšla informace o tom, že od 5.6. 2021 šestnáctiletí nepotřebují souhlas rodičů, k tomu, aby se nechali naočkovat EXPERIMENTÁLNÍ, neprověřenou vakcínou. Rozhodnutí je tak čistě na nich. Rovněž nepotřebují prohlášení svého lékaře o aktuálním zdravotním stavu a nejsou řádně poučení o důsledcích těchto NEVRATNÝCH kroků.

„Je to 1 485 433 lidí a věřím, že i nejmladší projeví velký zájem,“ hlásal premiér Andrej Babiš (ANO). A Lidovky se k Babišovi přidávají: "Klíčový krok: začíná očkování nejmladších, pomůžou myslivci i youtubeři. Souhlas rodičů netřeba."
A k tomu se přídává aktivista a ministr Vojtěch dalším polopravdívým sdělením: „Nyní je důležité, aby mladí projevili zájem a udělali společně s námi pomyslnou tečku za koronavirem. Očkování znamená návrat do normálního života.“

Je to jednoznačné a zrůdné porušení rodičovských práv i zákonů ze strany státních úředníků:
"Rodičovskou odpovědnost, která spočívá i v povinnosti pečovat o řádný zdravotní stav dítěte, přisuzuje Občanský zákoník každému rodiči, ledaže jí byl soudem zbaven. Každý rodič má tedy z této odpovědnosti plynoucí povinnost starat se o zdraví svých dětí, například i tím, že jim zajišťuje náležitou lékařskou péči. Projevuje se také například tím, že rodič rozhoduje o péči, která bude jeho dítěti poskytována a může zakázat téměř jakýkoliv zákrok, který má být na dítěti proveden."

Co říkají zákony?
„Jde-li o zdravotní služby, které lze poskytovat bez souhlasu a jsou-li nezbytné k záchraně života nebo zdraví pacienta..." To v případě očkování proti tzv. Covid19 neplatí. Ale rozhodně platí:
"Jde-li o dítě, musí dát k běžné léčbě vždy souhlas alespoň jeden z rodičů. Souhlas obou rodičů se vyžaduje, pokud jde o léčbu či zákrok, který může podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav nebo kvalitu života."

huxley prekrasny svet konec civilizace

Jestliže Huxley popsal možné následky kast a technologie,  Orwell všudypřítomné kontroly společnosti, Bradbury destrukci demokracie pomocí menšin a politické korektnosti, Raspail zachytil destrukci západní civilizace řízené pocitem viny a náhradu bílé rasy imigrací z třetího světa.
Všichni velmi přesným a vizionářským způsobem varovali před budoucími problémy lidstva.

Vizionářský román TÁBOR SVATÝCH udivuje v tom, že ačkoli jej Jean Raspail napsal v roce 1973, nyní po více než čtyřiceti letech jej žijeme, a někdy slovo od slova a do takových detailů, až z toho zůstává rozum stát. Jak je to možné? Jak to všechno autor tehdy mohl vědět?
>>Jean Raspail. Tábor svatých aneb o sebevražednosti bílého slabošství

Podobné téma zpracoval o něco později Douglas Murray v knize PODIVNÁ SMRT EVROPY, který brilantně líčí příběh masové imigrace do Evropy – její počátky v poválečném nedostatku pracovní síly, její zintenzivnění při slučování rodin a konečně humanitární ospravedlňování otevřených hranic.
>>Podivná smrt Evropy. Murrayho tvrdá analýza imigrace, identity a Islámu

Michel Houellebecq napsal velmi aktuální román PODVOLENÍ o tom, jak se z Francie stane islámský stát. Kniha byla nejen ve Francii okamžitě rozebrána.
Příběh se odehrává roku 2022, kdy politické strany ve volbách raději podpoří fiktivního kandidáta strany zvané Muslimské bratrství, aby se prezidentkou nestala šéfka extrémně pravicové Národní fronty Marine Le Penová.
>>Podvolení. Realita nebo scifi? Houellebecqův bestseller reaguje na aktuální politicko-společenský stav v Evropě

havel Srebrenica humanitarni bombardovani

Omluva Miloše Zemana za bombardování Jugoslávie při příležitosti setkání s prezidentem Srbska Vučićem 18.5. 2021.

Prosím srbský národ o odpuštění

Mluvili jsme s panem prezidentem o tradičním česko-srbském přátelství, které se odehrávalo například v roce 1938, kdy jsme byli zrazeni svými západními spojenci, ale i v roce 1968, kdy jsme byli zrazeni východními spojenci. Člověk si nevybere. V obou případech nám srbský národ vyjádřil svoji podporu.
A my jsme se mu odvděčili bombardováním.

Právě proto bych při této příležitosti chtěl za svoji osobu se omluvit za bombardování tehdejší Jugoslávie. Talleyrand by řekl, bylo to horší než zločin, byla to chyba. A já bych chtěl srbský národ jako osoba poprosit za odpuštění. Celou dobu mě to trápilo.

Ano, v době, když se rozhodovalo o bombardování Jugoslávie, byla Česká republika několik týdnů v Severoatlantické alianci, byli jsme poslední, kdo dal souhlas a zoufale jsme se ohlíželi alespoň po jedné zemi, která by se s námi spojila a byla by proti, ale zůstali jsme sami.
Přesto nás to neomlouvá, přesto to byl nedostatek odvahy.

A touto omluvou a prosbou za odpuštění jsem se zbavil mnohaletého traumatu, protože pokání osvobozuje a, jak říkávají latiníci, dixi et salvavi animam meam, řekl jsem a spasil jsem svoji duši.

Miloš Zeman
prezident republiky

Zaujalo nás