klima stavka patek greta

Musím vám sdělit, že páteční flákání po ulicích a řvaní často hloupých hesel některých z vás žádnou změnu klimatu nevyřeší. Jednoduše proto, že změna klimatu je tady už miliardy let, ale hlavně jde o úplně něčeho jiného. Podobně jako v kampani o ozonové díry na poč. 90 let.
Nikdo vám nevysvětlil, že jste jen jedním z nástrojů na vyvolání chaosu ve společnosti, z kterého by měl povstat nový světový korporátní socialismus, jak ho už dlouho propagují lidé z OSN, EU a jiných organizací, které často nemají s demokracií vůbec nic společného. O celosvětový komunismus se už snažil Trockij a jiní, ale naštěstí se jim nepodařilo rozbít normálně myslící svět do celosvětové totality.
Pamatujte, že nástup totalit začíná vždy zotročením myšlenek na základě zfalšovaných ideí, kterým se lze klanět.

Nikdo vám také neřekl, že všechno, co máte, i tu svobodu projevu, máte díky pracujícím a obětavým lidem, kteří svět budovali před vámí tisíce let. Tu hůře, tu lépe, ale pořád dokonaleji.
K dokonalosti vždy směřujeme. Někteří lidé jsou inteligentní a moudří, jiní stupidní. Někteří krásní, jiní slabí. Vždy jde o souhru a hledání společné cesty.
Jak se jim odvažujete vytýkat, že vám na zlatém tácu dali všechno co máte a co je pro vás samozřejmostí, aniž byste museli pohnout prstem?
Snažím se pochopit vaše nadšení, ale bohužel hloupost a stupidita tryská z většiny vašich prohlášení.

Vyléčení z klimatického opojení je ovšem jednoduché.
Nebuďte rozmazlení a pracujte, vzdělávejte se a kriticky myslete a pak nám i sami sobě ukažte, co umíte. A to si můžete dovolit hned a bez ideokeců. To je jediná a pracná cesta vedoucí k lepší, smysluplnější budoucnosti.
Brát je velmi jednoduché, ale dávat společnosti zpět už vyžaduje námahu a odvahu. Pamatujte, že lidská práva bez lidských povinností nelze brát vůbec vážně.


Zaujalo nás