civid19 84

Koronaviry jsou s námi již dlouho a provázejí nás celý náš život. Koronavirů jsou stovky druhů. Koronaviry se studují už dlouho. Od r. 2003 existuje mnoho studií na vakcíny proti koronaviru.

V r. 2007 si americké Centrum pro kontrolu nemocí a léčiv CDC patentovalo všechny koronaviry jako takové (US7220852B1- Coronavirus isolated from humans/koronavirus izolovaný z lidí).
Patent byl vydán 22.5. 2007. A tehdy žádná pandemie nebyla. Jedná se o to, že si patentovali jakoukoliv i budoucí „odrůdu koronaviru.
CDC si koronaviry patentovalo proto, aby bez jeho povolení nemohl nikdo jiný studovat anebo vyvíjet látky proti koronaviru.

Podle názoru mnoha právníků ovšem nelze koronavirus patentovat, protože pochází z přírody!! Lze patentovat jen geneticky laboratorně upravený koronavirus.

Covidové vlny jsou z největší pravděpodobností uměle vyráběny na základě falešně pozitivních PCR testů.(Polymerase Chain Reaction)
Nákaza Covid-19 je nová pouze v tom smyslu, že se jedná o nový typ koronaviru. Navíc v současnosti existují asi jen 4 kmeny, které volně cirkulují v populaci. Nejčastěji jsou spojené s běžným nachlazením. Ty viry jsou 229E, ML63, OC43 a HKU1 a způsobují běžné nachlazení, které zažíváme zejména v zimě. Mají až nápadnou sekvenční podobnost s novým koronavirem, způsobující nenmoc Covid-19.

Foto: Ukázka stupidní reklamy na očkování Ministerstva zdravotnictví ČR / leden 2021

Více:Jaké jsou skutečné rizika vakcín?

civid19 84
Re-analýza publikovaných údajů izraelského ministerstva zdravotnictví Dr. Hervé Seligmanna, člena lékařské fakulty objevujících se infekčních a tropických nemocí na univerzitě v Aix-Marseille, a inženýra Haima Yativa ve zkratce odhalila, že experimentální vakcína mRNA během nedávného pětitýdenního očkování zabila společnost Pfizer „asi 40krát více (starších) lidí, než by samotná nemoc zabila). U mladší třídy jsou tato čísla sloučena s mírou úmrtnosti 260krát vyšší, než by virus COVID-19 tvrdil v daném časovém rámci.

Dr. Anthony Fauci, hlavní lékařský poradce prezidenta Joe Bidena, mezitím označil izraelskou očkovací reakci za „mimořádně dobrou“.

Zatímco úplnou matematickou analýzu lze najít v samotném článku, autoři ukazují, jak mezi „očkovanými a nad 65 let 0,2 procenta… zemřelo během třítýdenního období mezi dávkami, tedy asi 200 mezi 100 000 očkovanými. To lze přirovnat k 4,91 mrtvým mezi 100 000 umírajících na COVID-19 bez očkování. “

"Tento děsivý obraz se vztahuje i na osoby mladší 65 let," pokračovali vědci. Během pětitýdenního očkování „zemřelo 0,05 procenta, což znamená 50 ze 100 000. To lze přirovnat k 0,19 na 100 000 umírajících na COVID-19 (kteří) nejsou očkováni ... Míra úmrtnosti této věkové skupiny se tedy během tohoto pětitýdenního období očkování zvýšila o 260 (krát) ve srovnání s jejich přirozená úmrtnost COVID-19. “

Navíc se očekává, že během několika měsíců u těch, kteří dostali experimentální vakcínu Pfizer, se začnou projevovat „střednědobé a dlouhodobé nepříznivé účinky očkování, protože začne fungovat ADE (Antibody-dependent Enhancement)“.

Přestože neexistuje důkaz, že tyto experimentální vakcíny ve skutečnosti zabraňují přenosu viru, izraelský ministr zdravotnictví Yuli Edelstein po vydání tzv. očkovacího „pasu“ uvedl, že „očkování je morální povinností.
Je tedy zřejmé, že se tady děje už delší dobu něco nekalého, něco,  co se doufám nenazve novou sofistikovanou genocidou a skončí to novým tribunálem Norimberg 2.0.

Více >>

 

knihy islam musil

Už dnes je naprosto zřejmé, že zpackaná migrace a fanatická, idealistická vize Merkelové, je a bude po dlouhé generace největší problém Evropy. A to i přesto, že ještě 16.10. 2010 kancléřka Merkel prohlásiila:
"Multikulturalismus absolutně selhal," citovala agentura DPA kancléřku, která rezolutně prohlásila, že se všichni přistěhovalci musí naučit plynně německy".
Migrace je ve své podstatě zcela evidentně využívána na likvidaci národních států, jejich svrchovanost a vytvoření nového evropského národa bez historie, kulturních kořenů, jehož cílová ideologie je korporátně totalitní, přesně taková, jakou prosazuje nikým nevolená levicově zaměřená Evropská komise i Evropský parlament.

"Podle Eurostatu dostalo v EU v letech 2015-2018 mezinárodní ochranu 1,9 milionu migrantů. Více než 80 % těchto lidí bylo mladších 34 let." Děsivé ovšem je, že podle německé policie, se už v roce 2016 ztratilo víc jak 10 tisíc děti.

Podle průzkumu v 6 zemích je zřejmé, že integrace naprosto selhala.
Dvě třetiny dotazovaných muslimů uvedly, že náboženská pravidla jsou pro ně důležitější než zákony země, v níž žijí. Stejný počet zastával názor, že existuje pouze jeden legitimní výklad Koránu.

Ve zprávě pro dánský think-tank UNITOS "Konflikt loajality na Západě - proč se muslimové obtížně integrují" varoval Ahmed Akkari, že INTEGRACE islamismu v EVROPĚ NEFUNGUJE, ale naopak vytvářejí se islámská gheta:
"Problém s muslimskou menšinou na Západě... spočívá v tom, že se neodvažuje být nezávislá, pokud jde o náboženské otázky... protože ji ovládá silná náboženská a kulturní elita... která se staví do role samozvaných zástupců muslimů."

To, že v Evropě existují paralení muslímské společnosti je zdokumentováno např. ve filmech "Tajemství britských Šaría soudů" (2013) nebo v dánském "Mešity za závojem" (2016).

Velmi dobře problém neintengrace popisuje ve svých knihách britský psychiatr Dalrympl. Příběhy z jeho bohaté praxe v Británii najdte např. Ztraceni v ghettu. Lékař Theodore Dalrymple s nekompromisním obrazem městských ghet

Více v článku >>

 kantyna poslanci leden 2021

Fotografie Petra Štěpánka z ledna 2021, vydá za hodinové diskuse. Copak na ni vidíme?
Poslanci, kteří zakázali lidem podnikat, nutí je nosit nefunkční roušky, všichni poslanci, kteří schvalují podvodné kovidové statistiky a neptají se jaký je skutečný stav virózy, si klidně sednou v restauraci ke stolu bez rozestupu a číšník, taky bez roušky, je obslouží. Zatímco lidi venku na Covidu musí být zticha.
Stejně jako ústavní soudce Rychetský, který hned po skončení rozhovoru na ČT24 si klidně roušku sundá, stejně jak to dělají ostatní po skončení televizního natáčení. A slavní novináři mlčí. I oni mají za úkol dělat z lidi pitomce a strašit je.
Asi překvapí, ale první kdo si roušku vědomě a věřejně nevzal byl exprezident Václav Klaus.
Jasně politicky deklaroval o čem Covid1984 skutečně je a prohlásil, že se očkovat nedá. Byl po Zemanovi dobrým prezidentem.
A má pravdu. Všechny firmy dodávající očkovací látky Pfizer, Moderna. Astra-Zeneca dávají ruce pryč od záruky na své vakcíny, které nemohou být bezpečné. Vždyť jen vývoj vakcín trvá 4-15 let. Nejkratší doba byla zaznamenána u vakcíny na příušnice. 4 roky. Prymula prostě lže.
Odpovědnost za důsledky očkování by měli převzít samotní občané. Za co? Za možnost trvalého zmrzačení nebo dokonce smrti? Za to, že jim možná dovolí dál podnikat. Jen si vzpomeňte na slova odboráře Dufka, kterému je jedno, že polovina hospod a živnostníků skončí. Ať místo naříkání nastoupí jako dělníci, řekl v CNNPrima.
A tak se ptáme. O čem ta kovidová diktatura je?
Je o hloupost politiků? Ne, indicií, že je to záměr je víc než dost. Likvidace státnosti, ústavy, vytvoření chaosu a likvidace střední třídy a podnikání. Světové ekonomické fórum má už své řešení. Totální reset. Nastolení nových ekonomicko-společenkých pravidel, které ale ve své podstatě připomínají horší totalitu,než jsme zažili za socialismu.
Podíváte-li se na programy Pirátů, ČSSD, KDU, Zelených, ODS pak v nich nacházíme to, kvůli čemu většina lidí cinkala klíči na náměstích, aby se to už nikdy neopakovalo.

Ne, občané nejsou idioti a nechtějí novou zvrácenou totalitu a další cenzuru svých názorů.

mozek mysleni brain

Všeobecně známe pouze stavy Bytí, jako vyjádření, že daný jev (projev) je a Nebytí, jako vyjádření, že daný jev (projev) není.
Tyto stavy vyjadřují pouze stav daného projevu, ale nemáme společné vyjádření pro stav ideálu a jeho projevu.
Existuje ovšem i stav, který je na pomezí obou stavů.Říkejme mu stav Nedobytí. Tento pojem nechť vyjadřuje nenaplněné bytí.

Uveďme příklady:
Kniha na polici je ve stavu Bytí jako hmotný výtvor. Ale jako výtvor kultury je ve stavu Bytí pouze v době, kdy se čte. V ostatním čase je ve stavu Nedobytí Teprve čtením se její stav znovu změní na Bytí.
Virus jako živý tvor je ve stavu Bytí pouze v buňce, kterou napadl. Mimo ni nežije – je ve stavu Nedobytí, teprve vniknutím do buňky se jeho stav změní na Bytí.
Většina semen zhyne, aniž získá příležitost, aby z nich vyrostla rostlina. Stav Bytí je podmíněný prostředím. Semena, jako budoucí živí tvorové, tak jsou kratší, či delší dobu ve stavu Nedobytí.
Dokonce i zboží v obchodě se stane zbožím pouze v okamžik prodeje. řpřitom toto zboží dosáhne stavu Bytí. V regálu je zboží ve stavu Nedobytí.

Nedobytí je tedy Bytí bez nějakého svého vážného příznaku.
Virus mimo buňku nežije, kniha mimo společnost není kulturním výtvorem, neprodané zboží nenese svůj výnos, semena bez vláhy a půdy nerostou, gen bez svého spuštění nepracuje.
Možnost se nemění na skutečnost. Rozdíl mezi Nedobytí a možností spočívá v tom, že možnost označuje budoucnost a Nedobytí současnost.

To samé je i z lidmi.
Jejich myšlení, způsob existence ve společnosti je velmi často v poloze Nedobytí. Něco jako medvěd v zimním spánku. Z tohoto "hypnotického spánku" se lze probudit pouze vědomým uvědomováním toho, co se skutečně děje kolem nás.
Více >>

osvetim
Všechno to začalo, když polský ministr zahraničí Grzegorze Schetyny prohlásil: „Možná by bylo lépe říci, že Osvětim osvobozoval 1. ukrajinský front a Ukrajinci, protože v ten lednový den to byli oni, kdo otevírali brány tábora."
Nikdo se ale nezabýval tím, že označení 1. ukrajinský front znamená označení místa, odkud tato část Rudé armády pronikla do Polska.

Pak do Osvětimi nepozvali Putina, jako představitele velmoci, která měla zásadní zásluhu na poražení německého vojska ve 2. světové válce.
Postupně přichází smršt dezinformací po celém mainstreamu.
Moderátor Drahoňovský z ČT drze dezinformuje (27.1.2020), že Rudá armáda německý koncentrák neosvobodila, ale jen tam dorazila, protože v té době byli v táboře jen nemocní.))) Nebere vůbec v potaz, že za několik dní po osvobozeni Krakova, Sověti vyrazili k táboru, ale cestou padlo 230 jejich vojáků. V táboře pak nalezli 7000 zcela vyhladovělých lidí.
Pak se objevují ještě zrůdnější informace.
Německý Der Speigel tvrdí, že Osvětim osvobodili Američané a totéž tvrdí americká ambasáda v Dánsku.
KRÁTKÉ VIDEO ZDE >>

Protiruská hysterie jede na plné obrátky.
Sankce vůči Rusku byly uvaleny na dalšího půl roku a přitom Německo má v Rusku na 5000 firem a obchodní obrat kolem 60 miliard. (2018) Plynovod z Ruska Nord 1 a Nord 2 nabízí 35% celkové spotřeby plynu v Německu.
Jen české firmy jsou doma. Sankce EU musí někteří dodržovat. Jako v Orwellově Farmě zvířat. Někdo je rovný, někdo rovnější.

Mnohdy jsem seděl u stolu pokrytého ubrusem, na kterém včerejší a předvčerejší omáčky nakreslily mapy neznámých světů, a přemýšlel, proč je tolik vedoucích a tak málo vědoucích?
Jan Werich

covid 19 84

Po počátečním opatrném hodnocení virové nákazy známé pod názvem Covid19 je čím dál jasnější, že akce Covid má mimořádné dopady na obyvatelstvo ne ve zdravotní sféře, ale hlavně v ekonomické a totalizující. Přitom běžné dostupná fakta o průběhu vir. nákazy jsou naprosto šokující. Jan Hnízdil to rozebírá:

"Pro trochu objektivity se podíváme na data o věku úmrtí osob v souvislosti s covidem v ČR (dostupné na webu MZČR).
Zde můžeme zjistit, že do 19.7.2020 v ČR v souvislosti s covidem zemřelo 359 osob, z toho 208 mužů a 151 žen. Ženám zemřelým v souvislosti s covidem bylo průměrně 82,1 let, přitom průměrný věk všech zemřelých žen v letech 2018-2019 byl 81,9 let.
Mužům zemřelým s covidem bylo průměrně 76,2 let a všem mužům zemřelým v uplynulých 2 letech bylo průměrně 76,1 let.
Vidíme, že průměrný věk úmrtí osob s covidem je prakticky stejný jako průměrný věk všech zemřelých za předchozí 2 roky. Covid pozitivita tedy nezkracuje život a věk úmrtí covid pozitivních osob v podstatě jen odráží obvyklý věk dožití v ČR.

Jaká je vlastně smrtnost covidového viru? Jaké procento z nemocných na tuto infekci zemře?
Na zdánlivě jednoduchou otázku není jednoduchá odpověď. Za prvé se směšují pojmy: PCR pozitivní – nakažený – nemocný. Tyto pojmy označující rozdílné skutečnosti zaměňují nejen novináři, ale bohužel i ti, kteří se považují za odborníky, takže není divu, že se v tom nikdo nevyzná. PCR pozitivní neznamená automaticky, že je dotyčný nakažen (infekční) a už vůbec ne, že je nemocný. Nemoc je totiž definována přítomností příznaků nemoci, nikoliv (pouze) pozitivitou jakéhosi testu.
Nerozumím tomu, proč se hovoří o počtech „uzdravených“, když většina z pozitivně testovaných neměla žádné příznaky nemoci a neměla se tedy ani z čeho uzdravovat."
Více podrobostí ZDE >>

 kongres

Šestého ledna 2021 se před budovou Kongresu v klidu scházejí podporovatelé Trumpa. Mezitím začíná jednat Kongres o volebních podvodech. Jednání se přerušuje právě v okamžiku, kdy republikáni podali protest proti uznání volitelů z jednoho ze sporných států – Arizony.
Důvod? Skupina osob, mezi kterými byli identifikováni stoupenci Antify a BLM, rozbila několik oken v zadní části budovy a pronikla dovnitř. Další skupiny pronikají bez odporu dveřmí, kde je jeden hlídač, jenž neklade žádný odpor. Do další části budovy proudí klidný dav mezi špalírem ochranky. V klidu pak prochází budovu. Pouze na několika místech je binec.

Během „obsazení“ byla ale policií zavražděna jedna žena, veteránka Air Force v civilu Ashli Babbit.
Proč? Byla v davu na chodbě, kde byla i policie se zbraněmi a nahlížela rozbitým oknem do do prostoru další chodby. V tom byla bez varování střelena do krku ze 2-3m ochrankou aniž by někoho ohrožovala. Na místě činu je i Sullivan, kriminálník a aktivista BLM, který o tom večer mluví na CNN. Nepřipomíná vám to "smrt" Šmída v 1989?
Asi po 2 hod.demonstranti v klidu odcházejí.

Během zmatku Republikán Víceprezident Mike Pence, bez vědomí prezidenta, povolává Národní gardu do města.
Twitter a FB Trumpa blokují za jeho mírový apel k protestujícím, aby se rozešli, který ale řekl až 45 minut poté, co někteří už byli už dávno budově.
Víceprezident Pence a Demokratka Pelosi obnovují zasedání Kongresu.

Část republikánů odvolává svůj podpis na požadavku 10-denního vyšetřování falšování voleb. Předseda Senátu Pence se proto odmítá slyšením vůbec zabývat.
Z agendy jednání kongresu se nějak vytratil protest proti uznání volitelů ze zbytku sporných států.
Demokraté dosáhli toho, že se NIKDY u soudu neprojednávaly rozsáhlé volební podvody a z různých "technických" důvodů byly "smeteny ze stolu".
Svržení Trumpa byl dokonáno. Zasedání Kongresu pokračuje a policie dostává příkaz rozehnat klidný dav pomocí speciálních prostředků, slzného plynu, dýmových a oslepujících granátů.

Mediální divadlo končí. Začíná mediální lynč.
V médiích se rozjíždí kampaň a schvalování viny na prezidenta Trumpa. O vraždě veteránky se zásadně nepíše, nemluví. Media téma přebíjí smrtí dvou policistů. US se vydaly na cestu nové formy totalitního státu jedné strany, ovládané korporacemi, skutečnými lídry USA.

francie vlajka
Ve Francii je brutálně zavražděn a dekapitován učitel dějepisu Samuel Paty (47), za to, že ve škole v Conflans-Sainte-Honorine ukázal dospívajících žáků karikaturu ze satirických novin Charlie Hebdo během diskuse na hodině morální a občanské výchovy o svobodě projevu.

Před tím učitel vyzval muslimské studenty, aby opustili učebnu, pokud si to přejí. Přesto to vyvolalo hysterickou reakci muslimských rodičů, kteří požadovali jeho rezignaci.
Za pár dní, 16.10 2020 ho zabil a dekapitoval 18letý muslimský Francouz čečenského původu, kterého policie krátce nato zastřelila. Přesně podle pravidla: svědky nepotřebujeme, problémy nevyrábíme.

Muslimští fanatici ale vraždí dál.
29.10. 2020 ve Francii, tentokrát v kostele Notre-Dame v Nice, byla 70leté ženě uříznuta hlava, dalšímu muži probodnut krk a další žena se doplazila do kavárny, kde zemřela. Muslim při povykování Allahu Akbar byl zastřelen na ulici. Stejná Nice, kde v roce 2016, 14. července zabil Mohamed Bouhlel nákladním vozem 86 lidi a 400 zranil.
Je to už třetí, islámem motivované stětí ve Francii a v Evropě od útoku Saint-Quentin-Fallavier v roce 2015 a sedmým brutálním islamistickým útokem ve Francii od začátku roku 2020.

Hromadná vražda je strašná, ale víceméně anonymní, zatímco brutálně zavražděný člověk se může stát mučedníkem. Být rozbuškou, která nažene lidi do ulic.
Macron promlouvá k národu.Spisovatel Pascal Bruckner v Le Figaro.
„Je to vyhlášení války!... Právě byla překročena hranice ohavnosti. Útočí se na nejposvátnější baštu republiky: školu a fyzickou osobu učitelů." Podle senátora Retailleaua
https://web.archive.org/web/20201030211554/https://www.liberation.fr/france/2020/10/18/les-bougies-ca-suffit-lance-une-partie-de-la-droite_1802757
potřebuje nyní Francie „zbraně, nikoliv slzy“. Marine Le Penová vyzvala k „válečné legislativě“ proti islamismu.

Napětí i strach po celé Francii i Evropě stoupá. Kolem 75% muslimské francouzské mládeže do 24let soudí, že na prvním místě musí platit zákony šaria a až poté francouzské zákony.
Stovky křesťanských kostelů je vypáleno. Už v roce 2018 varovala Francouze na stránkách Le Figaro výzva stovek intelektuálních osobností "Ne islámskému separatismu", kdy se v zemi budují oddělené struktury paralelní společnosti nerespektující francouzské zvyky ani zákony. Právo šária se ale dál šíří po no-go zonách, které podle levicových aktivistů a politiků neexistují. Francouzské právo je ohýbáno, měněno. Francie je už několik let na hraně občanské války.
To je realita dnešní Francie. To jsou důsledky dnešní narcisní, seběvědomé levicové politiky v západní Evropě.

 
 

 

 

ryba ceska mse vanocni 2

Když o Vánocích, a na tolika místech, hrají českou mši vánoční „Hej, Mistře!“, je opravdu příjemné poslouchat ten lidový Betlém v tónech, který napsal v roce 1796 Jakub Šimon Jan Ryba.

Ale někdy si říkám, proč právě tato mše je tak populární a ne jiná. Jako by neexistovali zajímavější autoři, třeba Michna, Zelenka, Kapr, Buxtehudy. Vždyť pokud se podíváme na skladatelské umění Ryby, není zvlášť výjimečné.

A pak se na chvíli ponoříme do jeho životopisu, zůstaneme v údivu a začneme chápat...
Jakub Jan Ryba (1765 – 1815) byl učitelem koncem 18. století, tedy v době, kdy kantořina nebyla vůbec výnosné místo. Navíc měl 13 dětí, ale jen sedm jich přežilo své dětství. A právě smrt první dcery na neštovice přiměla Rybu, aby se stal prvním velkým propagátorem boje proti této zhoubné nemoci v českých zemích.
Nemoc ale nechodila jen po jeho dětech, i sám skladatel byl dlouhodobě nemocen, trpěl těžkými maniodepresívními stavy, kvůli kterým roku 1815, ve svých 50 letech, ukončil svůj život.

Jan Ryba  byl velmi pracovitý. I přes nesmírně krutý osud, napsal asi 1300 skladeb, 19 vánočních mší, 35 serenád, houslový koncert, kvarteta…
Asi vás teď napadlo, proč jeho muzika není stejně tragická, jako jeho život, stejně jako u Mahlera, který skládal hudbu až bolestnou. A s údivem zjišťujeme, že Rybova muzika je naopak příjemná, hladí po duši, uklidňuje. Jako například známá pastorela "Rozmilý slavíčku". Možná Ryba před životním marasmem utíkal k hudbě, kde žil, miloval, radoval se a skládal do not svůj vysněný život.

Tajemství oblíbenosti Rybovy muziky je bezesporu v jeho optimismu, víře v Boha, nesmírné radosti ze života, jakou podvědomě hledá asi každý. Proto je nám jeho hudba tak blízká a příjemná. A nejen o Vánocích.
Hezký poslech...
>> Jan Jakub Ryba / Česká mše vánoční.

Zaujalo nás