skvoreckeho cena

Po hrůze vyvolané vyhlášením nominací na Cenu Škvoreckého 2013, měla porota po dlouhých letech šťastnější ruku a vybrala knihu Němci Jakuby Katalpy. Pan Škvorecký by byl konečně spokojen.

Pro autorku (vlastním jménem Tereza Jandová, 1972) je to již druhá cena. Ta první byla Cena Česká kniha 2013.

Z nabídky, kterou porota zveřejnila, se jedná skutečně o kvalitní české dílo vysoko převyšující balast, jako je neuvěřitelný blábol Nícení Myškové, nevýrazný Binar či dlouhodobě nicneříkající Hůlová.
Nicméně kvalitu Rybí krve Jiřího Hájíčka kniha opravdu nedosahuje.
Rybí krev Jiřího Hájíčka nemůže zklamat. Vynikající kniha!

Více o knize:
Němci Jakuby Katalpy o tom jak znovu začít a zakořenit

Společnost Josefa Škvoreckého byla založena v roce 1989.
Vydala za dobu své existence 35 publikací, navíc vydává občasník či ročenku Danny. Uspořádala tři výstavy o nakladatelství 68 Publishers, podílela se na vydání CD ROMu Josef Škvorecký: Život a dílo (1999), na konferenci věnované Josefu Škvoreckému v Náchodě (2004) a na dokumentech věnovaných Josefu a Zdeně Škvoreckým. Společnost vydala mj. Bibliografii Josefa Škvoreckého a podílela se na jejím novém vydání. Spolupracuje také na vydávání Spisů Josefa Škvoreckého.


Inspirující myšlenky...

V jedné věci se šamani i většina západních badatelů shodují: šamanismus se zrodil z rané lidské zkušenosti se smrtí. S tím bezprostředně souvisí přesvědčení, že odchod ze světa živých nemá definitivní platnost. To není projev přepjaté fantazie, naši předkové k tomuto názoru dospěli na základě dlouhodobého pozorování přírody. Zjistili, že z odumřelého vzniká vždy a všude nový, lehce pozměněný život.
Geseko von Lüpke, Poselství šamanů