cena svandrlika 2017

Výsledky soutěže O cenu Miloslava Švandrlíka 2017, která oceňuje nejlepší humoristické knihy vydané v předchozím roce.

Soutěž, kterou spolupořádají městská část Praha 11, Obec spisovatelů České republiky a umělecké sdružení Artes, se letos uskutečnila již popáté. Akce se uskutečnila v rámci Dnů Prahy 11.

Hlavní cenu za nejlepší humoristickou knihu vydanou v roce 2016 získala kniha Ladislava Čumby Wittgensteinova kniha faktů, kterou vydalo nakladatelství ARGO.

Čtyři čestná uznání získaly tyto knihy:
- Bacha na raracha – autor Radek Adamec
- Kvantové víly – autor Jan A. Braun
- Husákovy děti – autor Marcel Deli
- Utrpení doktora H – autorka Marcella Marboe

Zvláštní ocenění za knihy na hranici žánru získaly knihy:
- Trolejbus v polích – autor Milan Čechura
- Idealista, romantik, kritik a Marie – autor Ivo Fencl Kniha ke stažení >>
- Bruncvík a nagyery – autor Vlado Ríša

V zaplněné Chodovské tvrzi ocenění předali Olga Nytrová z Rady Obce spisovatelů ČR, zástupce starosty městské části Praha 11 Mgr. Jakub Lepš a předseda Uměleckého sdružení ARTES Václav Junek. V průběhu zábavného odpoledne zazpíval také píšící zpěvák a humorista Jan Vodňanský.

Pravidla Ceny Miloslava Švandrlíka

Cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora vydanou v roce 2016, podle vročení v tiráži. Literatura pro mladé čtenáře není vyloučena.
Cenu obdrží autor (autoři) knihy.
Navržená kniha může být společným dílem dvou či tří tvůrců, nikoliv antologií.
Návrhy na udělení ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do konce března 2017 na následující e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
S návrhem je třeba dodat jeden exemplář navrhované publikace nejlépe v elektronické podobě na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud navrhovatel může dodat knihu pouze v tištěné podobě, pošle ji na adresu Obec spisovatelů ČR, Viktorka – Herecký dům, Ratibořice 12, 552 03 Česká Skalice; výtisk zůstane v majetku organizátora.
O udělení Ceny rozhoduje šestičlenná porota složena ze dvou zástupců Městské části Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů ČR a dvou nezávislých odborníků. Porota může k posuzování děl přizvat další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním.
Cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem. Porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům.
Cenu uděluje představitel Obce spisovatelů ČR, představitel MČ Praha 11 a představitel ARTES v září 2017 v rámci oslav Dny Prahy 11.

Inspirující myšlenky...

Lidstvo zcela evidentně spěje k úpadku: Šílený kolotoč výroby se netočí pro spotřebu, ale pro další výrobu. Tzv. konzumní společnost ve své podstatě nemá čas nic konzumovat. Jejím skutečným, byť skrytým cílem není spotřeba, ale výroba. Proto je potřeba najít v sobě vůli k rozbití onoho začarovaného kruhu a dopustit se suverénního, svobodného činu. Vymanit se ze sociální determinovanosti, která není ničím jiným než dovedně kamuflovaným otroctvím: otroctvím, které ovšem stejnou měrou postihuje bankéře i nádeníka. Je to otroctví práce, ve smyslu užitečné činnosti. Neboť člověk se odcizil sám sobě, to znamená zvířeti, které v něm přebývá.
Georges Bataille, Svrchovanost