magnesia litera symbol

Strach z úplného bojkotu literární ceny Litery a oprávněný tlak veřejnosti  i ostatních autorů donutil Mandyse z Litery a Prchala, aby pochopili, že osobní zájmy nemohou v této zemi úplně vše a zrušili název ceny po Seifertové.

Prchal, jeden ze sponzorů ceny se snažil prosadit, název ceny Litery pro děti a mládež po své ženě, průměrné a nevýrazné autorce Lucii Seifertové, které osobně dělá marketingového manažera.

Oba hlavní aktéři skandálu nakonec ustoupili tlaku odborné veřejnosti, která zásadně s pojmenováním neosuhlasila.
V opačném případě by totiž čelili úplnému bojkotu Litery, jejíž prestiž mezi veřejnosti stejně rok od roku  klesá. Skandál kolem názvu ukázal, jak si mnozí představují manipulaci s cenami a propagací autorů. V minulosti je znám případ pana Kopáče, který účelově prosazoval na post cen jen některé autorky na úkor jiných. A to nejen v Liteře ale i ve Zlaté stuze.

Je jasné, že skandál Prchal-Mandys velmi poškodil prestiž Litery, i když vedení Litery nakonec ze strachu cenu zrušilo.

Nesouhlas IBBY s pojmenováním ceny po Seifertové
Česká sekce IBBY, která jmenuje porotce pro udílení Litery za knihu pro děti a mládež, na Valné hromadě vyjádřila nesouhlas s pojmenováním „Litera Lucie Seifertové za knihu pro děti a mládež“ letošního ročníku soutěže Magnesia litera v této kategorii. Česká sekce IBBY oceňuje finanční podporu nakladatelství Petr Prchal výročních knižních cen Magnesia Litera, a to dokonce v takové výši, že by mohla být vítězi Litery za knihu pro děti a mládež udělena i finanční prémie. Soudíme však, že pojmenování ceny po žijící autorce není šťastné a může ve výsledku poškodit jak ceny Magnesia litera, tak sponzorující nakladatelství a autorku.  Česká sekce IBBY odsouhlasila, že již ani v budoucnu této soutěže by neměla být tato cena pojmenována po žijícím autorovi nebo jakékoliv knize. Členové České sekce IBBY jsou také ochotni vzdát se jakéhokoli finančního ohodnocení této ceny. Ostatně v předchozích ročnících Litera za knihu pro děti a mládež nebyla honorována.

Jménem České sekce IBBY Jana Čeňková, předsedkyně
Česká sekce IBBY

Prohlášení Litery
Nakladatelství Petr Prchal stahuje jméno Lucie Seifertové z názvu kategorie Litera za knihu pro děti a mládež, zůstává však dále sponzorem cen Magnesia Litera. „Nesouhlas s pojmenováním kategorie po žijící autorce postupně dosáhl úrovně, kdy sponzoring přestává mít smysl: namísto aby Lucii Seifertové a našemu nakladatelství dělal dobré jméno, tak toto dobré jméno může začít poškozovat,“ uvedl k tomu nakladatel Petr Prchal. Reagoval tak především na stanovisko České sekce IBBY, která na úterní valné hromadě doporučila jméno Lucie Seifertové z názvu kategorie stáhnout a do budoucna se vyvarovat pojmenovávání kategorií po žijících autorech. Česká sekce IBBY je pobočkou mezinárodní organizace zaměřené na knihy pro děti a mládež, má své zástupce v občanském sdružení Litera, které pořádá ceny Magnesia Litera, a deleguje porotce právě do kategorie Litera za knihu pro děti a mládež. Občanské sdružení Litera si váží velkorysosti Nakladatelství Petr Prchal, které postupovalo korektně a v rámci pravidel a navíc dál setrvává v roli partnera cen Magnesia Litera. Stejně tak oceňuje tvorbu spisovatelky a ilustrátorky Lucie Seifertové, která za ni získala několik cen a její knihy byly přeloženy do osmi jazyků. Na svém nejbližším zasedání OS Litera upraví statut cen tak, aby přesněji vymezil pojmenovávání kategorií v souvislosti s jejich sponzorováním.

Pavel Mandys za pořádající občanské sdružení Litera

Vyjádření nakladatelství Baobab k pojmenování ceny Magnesia Litera pro děti a mládež Cenou Lucie Seifertové

Letošní cena Magnesia Litera za knihy pro děti a mládež byla přejmenována na Litera Lucie Seifertové za knihu pro děti a mládež – jménem autorky a ilustrátorky nakladatelství Petr Prchal, které cenu sponzoruje. Považujeme za naprosto nešťastné a nemístné, aby cena za vynikající dílo pro děti a mládež byla pojmenována podle současné autorky několika knih, jejichž kvalitu jistě prověří její další práce a čas. Znamená snad, že pokud je jedna kniha autora oceněna a jmenována na Knihu desetiletí, stává se automaticky klasikem, podle něhož se má pojmenovat cena? A může si tedy každý z nakladatelů zasponzorovat cenu svého oblíbeného autora? Považujeme toto pojmenování za reklamní tah jejího nakladatele a muže, kterým se devalvuje a degraduje celý náš obor i cena samotná. Zásluhy a dobré jméno si nelze koupit sponzoringem...

Představa, že cenu Lucie Seifertové přebírá Pavel Šrut, Daisy Mrázková, Iva Procházková, Alžběta Skálová a mnozí další, je naprosto absurdní. Vypovídá také o absenci kritického myšlení poroty dětských knih a organizátorů ceny. Nakladatelství Baobab se proto letos od této ceny distancuje a své knihy ze soutěže stahuje.

Za nakladatelství Baobab Tereza a Juraj Horváthovi, Bára Čermáková

 

Inspirující myšlenky...

Cožpak časopisy jsou svobodné? Jsme snad my svobodní? Když si pomyslím, že je zapotřebí snad osmadvaceti formalit, aby se mohla spustit loďka na řeku, dostávám chuť odstěhovat se mezi lidožrouty! Vláda nás požírá! Všechno náleží jí, filosofie, právo, umění, boží vzduch. Připíjím na úplné zničení nynějšího řádu, to jest všeho, čemu se říká výsada, monopol, direkce, hierarchie, autorita, stát!
Gustave Flaubert (2.12. 1821 – 8.5. 1880), Citová výchova