brikcius eugen seifertova cena

Cenu Jaroslava Seiferta 2015 obdržel básník, prozaik, dramatik a publicista Eugen Brikcius. Porota ocenila jeho knižní soubor A tělo se stalo slovem.

Svazek Brikciusova souborného básnického, prozaického a esejistického díla vydalo v roce 2013 nakladatelství Větrné mlýny.

Eugen Brikcius se narodil roku 1942 v Praze. Upozornil na sebe už v šedesátých letech organizací výtvarných happeningů. Po čtyřech semestrech studia pražské filozofické fakulty pak zamířil na londýnskou univerzitu. V roce 1973 byl zatčen na osm měsíců za „hanobení Sovětského svazu“, které spočívalo ve zpěvu písničky s textem. Podepisuje Chartu a emigruje v roce 1980 do Londýna. Ve Vídni se živil jako úředník. Po roce 1989 začal vydávat i sbírky knížku se Šrutovými překlady latinských básní Cadus rotundus Sud kulatý, Eugeniální verše, Mesón El Centro a další.Eugen Brikcius / A tělo se stalo slovem
Sebraný spis všetečného literáta a umělce Eugena Brikciuse, narozeného v roce 1942 v Praze, obsahuje kompletní autorovo slovesné dílo v poezii, próze, jeho studie a eseje věnované výtvarnému umění, literatuře, kultuře i fenoménům mystifikace či gurmetství a rovněž scénáře psané pro televizi a rozhlas. Texty, vznikající od 60. let minulého století po současnost, jsou děleny do oddílů podle žánrů a zahrnují jak věci, které již byly vydány knižně po roce 1989, tak práce otištěné posud jen časopisecky, v různých katalozích, monografiích, sbornících a bibliofilských publikacích i texty ještě nezveřejněné. V Brikciově sebraném spise tedy jsou jednak aktualizovány autorovy dnes už špatně dostupné tituly Vyložení umělci (1991), Sebraný spis (1992) nebo Útěcha z mystifikace (1995) a připomenuty v novém kontextu jeho ceněné knihy prózy a poezie (Spanilá jízda a jiné krásné prózy, 2003; Sny Eugena Brikciuse, 2002; Eugeniální verše, 2000; aj.), jednak prvně uvedeny na světlo četné texty dosud neznámé. Komplexní literární obraz Eugena Brikciuse, specifické a nepominutelné postavy české kultury posledního půlstoletí, doprovází zevrubná úvodní studie Viktora Šlajchrta.

„Je dobré vědět, jak zaplašit splín či podobné úbytě: Trpící maluje tak dlouho krajinu, až vznikne obraz - jedna báseň. Kdo nepřijde na chuť malbě, může ovšem jednu báseň se stejně hojivými účinky rovnou složit. Vždyť krajina není jen optickou modelkou, zaznívá z ní i šeplavý trylek. Kdo má uši k slyšení, je ke krajině přiloží a s ní básní. Když i múze zdá se, že co její milý básní, básni podobá se, je to báseň - jedna báseň.“
Eugen Brikcius / Báseň - jedna báseň

Cena Jaroslava Seiferta byla založena Nadací Charty 77 ve Stockholmu v lednu roku 1986.
Toto literární ocenění je udělováno za význačné dílo vydané či jinak zveřejněné v České republice nebo v zahraničí v posledních třech letech. Ocenění bylo dosud udělováno každoročně. Správní rada rozhodla o tom, že počínaje ročníkem 2013 bude Cena Jaroslava Seiferta udělována každé dva roky.

Seifertova cena >>


Inspirující myšlenky...

Skoro celý den jsem věnoval četbě Lucretia. Čtu pomalu, vychutnávám si každé slovo. Je to požitek číst něco takového. Tohle kdybych se býval učil ve škole, namísto těch suchopárných, nezajímavých faktů, nicneříkajících vzorečků a nerozluštitelných rovnic, možná bych byl získal větší chuť do učení a silnější náklonnost k vědění.
Misantrop, Reinlebensborn