stribrny lukostrelec cr

Cena Stříbrný lukostřelec – ČR byla zřízena v roce 2016. Cílem soutěže Stříbrný lukostřelec – ČR je představit a podpořit projekty, které napomáhají rozvoji rusko-českých vzájemných vztahů.

Cena Stříbrný Lukostřelec byla v Rusku zřízena v roce 1997 a zúčastnilo se jí dosud více než 4000 projektů.

Prvnímu ročníku ocenění Stříbrný Lukostřelec – ČR udělil záštitu prezident České republiky Miloš Zeman. Osobností za celoživotní přínos byl vyhlášen pan Karel Gott, který přítomné hosty pozdravil formou video pozdravu, a např. v kategorii „Mediální komunikace“ zvítězila spisovatelka Lenka Procházková se svým textem „Živé duše“. Během slavnostního večera vystoupil také Pianista roku 2015 Tomáš Impellizzeri.

V rámci soutěže se posuzovali projekty, které prohlubují komunikaci mezi Ruskou federací a Českou republikou. Do prvního ročníku soutěže bylo nominováno celkem 26 projektů v 7 kategoriích (Historické dědictví, Mezikulturní komunikace, Byznys a obchodní komunikace, Cestovní ruch a lázeňské programy, Vzdělávací programy, Mediální komunikace a Sport).

Vítězové jednotlivých kategorií soutěže Stříbrný Lukostřelec ČR 2016:

Historické dědictví
Kaliningradské oblastní historicko-umělecké muzeum - výstava Pruské cesty Karla IV.

Mezikulturní komunikace
Alšova jihočeská galerie – výstava Ilja Repin a ruské umění

Byznys a obchodní komunikace
Společnost PETROF – 150 let spolupracujeme s Ruskem

Vzdělávací programy
Mezinárodní kulturní institut Klíč – projekt Povídejme se rusky!

prochazkova lenka spisovatelka

Mediální komunikace
Spisovatelka Lenka Procházková – článek Živé duše – portál inosmi.ru

Sport
Royal Golf Club Mariánské Lázně - získávání zájmu ruských turistů o golf

Osobnost
Karel Gott

Speciální cena
Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost - festival ARS-Poetika. Puškinův památník.

Více:
https://www.lukostrelec-pr.cz/cz/index.php/
www.accedogroup.com
www.facebook.com/AccedoCZSK

Fotografie z akce zde:

Inspirující myšlenky...

Postavení ženy se vyznačuje tím, že žena, která je jako každá lidská bytost autonomní svobodou, objevuje sama sebe a hledá se ve světě, kde ji muži nutí pokládat se za tu Druhou a chtějí z ní udělat objekt, odsoudit ji na imanence, protože její transcendence se stále překračuje jiným podstatným a suverénním vědomím. Dramatem ženy je konflikt mezi základním požadavkem každého subjektu, který se vždy pokládá za podstatný, a požadavky situace, která z ní dělá nepodstatnou bytost. Jak se může žena v daných podmínkách stát lidskou bytostí? Které cesty jsou pro ni otevřené a které naopak vedou do slepé uličky? Jak dosáhnout nezávislosti v závislosti? Jaké okolnosti omezují svobodu ženy, a může je překonat? To jsou základní otázky, které chceme objasnit. To značí, že přemýšlela o možnosti jedince, nebudeme je měřit pojmy štěstí, ale svobody.
Simone de Beauvoir, Druhé pohlaví