stribrny lukostrelec cr

Cena Stříbrný lukostřelec – ČR byla zřízena v roce 2016. Cílem soutěže Stříbrný lukostřelec – ČR je představit a podpořit projekty, které napomáhají rozvoji rusko-českých vzájemných vztahů.

Cena Stříbrný Lukostřelec byla v Rusku zřízena v roce 1997 a zúčastnilo se jí dosud více než 4000 projektů.

Prvnímu ročníku ocenění Stříbrný Lukostřelec – ČR udělil záštitu prezident České republiky Miloš Zeman. Osobností za celoživotní přínos byl vyhlášen pan Karel Gott, který přítomné hosty pozdravil formou video pozdravu, a např. v kategorii „Mediální komunikace“ zvítězila spisovatelka Lenka Procházková se svým textem „Živé duše“. Během slavnostního večera vystoupil také Pianista roku 2015 Tomáš Impellizzeri.

V rámci soutěže se posuzovali projekty, které prohlubují komunikaci mezi Ruskou federací a Českou republikou. Do prvního ročníku soutěže bylo nominováno celkem 26 projektů v 7 kategoriích (Historické dědictví, Mezikulturní komunikace, Byznys a obchodní komunikace, Cestovní ruch a lázeňské programy, Vzdělávací programy, Mediální komunikace a Sport).

Vítězové jednotlivých kategorií soutěže Stříbrný Lukostřelec ČR 2016:

Historické dědictví
Kaliningradské oblastní historicko-umělecké muzeum - výstava Pruské cesty Karla IV.

Mezikulturní komunikace
Alšova jihočeská galerie – výstava Ilja Repin a ruské umění

Byznys a obchodní komunikace
Společnost PETROF – 150 let spolupracujeme s Ruskem

Vzdělávací programy
Mezinárodní kulturní institut Klíč – projekt Povídejme se rusky!

prochazkova lenka spisovatelka

Mediální komunikace
Spisovatelka Lenka Procházková – článek Živé duše – portál inosmi.ru

Sport
Royal Golf Club Mariánské Lázně - získávání zájmu ruských turistů o golf

Osobnost
Karel Gott

Speciální cena
Česká asociace rusistů, Česko-ruská společnost - festival ARS-Poetika. Puškinův památník.

Více:
https://www.lukostrelec-pr.cz/cz/index.php/
www.accedogroup.com
www.facebook.com/AccedoCZSK

Fotografie z akce zde:

Inspirující myšlenky...

Demokratická teorie obecně předpokládá, že společnost potřebuje žurnalistiku, která je přísným hlídacím psem těch, kdo jsou a chtějí být u moci, která je schopna vypátrat, co je pravda a co lež, a která dokáže představit velkou šíři osvícených názorů na důležitá témata dne. Toto vše nemusí dělat každé médium, ale mediální systém jako celek by měl občanům zajistit snadnou dostupnost této žurnalistické kvality. Jelikož mocní často chtějí informační tok ovládnout, je základním problémem svobodné společnosti, jak dokáže vytvořit mediální systém, který dá vzniknout čemusi, co se blíží demokratické žurnalistice..
Robert W. McChesney, Problém médií