albatros vyrocni ceny

Výroční ceny nakladatelství Albatros za rok 2015 znají od včerejška své vítěze. Do pomyslné síně slávy vstoupila spisovatelka Martina Drijverová, která převzala hlavní cenu za Významný přínos v oblasti literatury pro děti a mládež. 

Cenu za Literární text pro menší děti si odnesla spisovatelka Michaela Fišarová za nápaditou knihu Náš dvůr má tajemství, která v sobě skrývá nejen dobrodružství a tajemnou záhadu, ale i přátelství.

Vítězem kategorie Literární text pro starší děti se stala Ivona Březinová. Porota ocenila její knihu Nausika, dívka z Knossu, strhující příběh ze starověké Kréty přináší témata odvahy a vzdoru, cti a lásky, souboje dobra a zla, mytologických bohů a hrdinů.

Ocenění za Ilustrace pro menší děti patří Radaně Přenosilové za titul Encyklopedie pro děti 21. století. Kniha se i díky hravým a výstižným ilustracím rychle stala nepostradatelnou pomůcku pro všechny zvídavé děti, které se rády baví.

Zuzana Bočkayová se stala vítězem kategorie Ilustrace pro starší děti. Svými ilustracemi doplnila spletitý a neobyčejný příběh pohádkové knihy Kouř z komína.

Za nejlepší Překlad ocenil Albatros Jarku Vrbovou za knihu Rodina Vraniboudova. Knihu autorky Kari Smelandové přeložila Jarka Vrbová z norského originálu Familien Kråkestrup og nyset i nabohuset.

Výroční cena za Významný literární počin patří Ilce Pacovské za dětmi oblíbenou dětskou fantasy sérii Sedmý smysl, Významný počin v oblasti populárně-naučné literatury získali Josef Krček a Renáta Fučíková za Příběhy dvanácti měsíců, které poutavou formou přibližují svět našich předků a koloběh roku ve zvycích, písních a obyčejích.

Cenu za Významný přínos v oblasti literatury pro děti a mládež si odnesla Martina Drijverová. Porota ocenila její soustavnou a neúnavnou práci s dětskou knihou. Martina Drijverová začínala příspěvky v dětských časopisech jako ABC, Mateřídouška nebo Sluníčko a v roce 1987 se stala spisovatelkou z povolání. Napsala na tři desítky knih, z nichž nejúspěšnější jsou Domov pro Marťany, České dějiny očima Psa nebo čtveřice knih o Zlobilkách a Nezbednících.

Nakladatelství Albatros vyhlásilo také vítěze 7. ročníku literární soutěže za rok 2015 na téma „Na světě je přece krásně".

Šek na dvacet pět tisíc korun a příslib vydání knihy si odnesla Lucie Hlavinková z Brna za rukopis Projekt pes (ten můj). „Humorný a chvílemi napínavý příběh malého Honzy, který se snaží všemi možnými i nemožnými prostředky získat psa, je namíchán přesně tak akorát, aby se čtenář nenudil. Společnými atributy tohoto rukopisu jsou dobrá nálada, hezké mezilidské vztahy a optimismus, pomocí něhož se dají zvládnout nejrůznější těžkosti nás," shodla se šestičlenná porota. Předsedkyně poroty Šárka Krejčová poté vyhlásila 8. ročník literární soutěže na téma „Potkali se ve škole".

Do soutěže může být přihlášen každý rukopis, který nebyl dosud nikde publikován a bude doručen do nakladatelství Albatros do 30. 9. 2016.

Inspirující myšlenky...

Cílem Těch nahoře je zůstat, kde jsou. Cílem Těch uprostřed je vyměnit si místo s Těmi nahoře. Cílem Těch dole, pokud mají nějaký cíl – je totiž trvalou charakteristiko u Těch dole, že jsou příliš zkrušeni dřinou, než aby si častěji uvědomovali cokoli mimo svůj každodenní život – je zrušit všechny rozdíly a vytvořit společnost, v níž si budou všichni lidé rovni. A tak se v průběhu dějin znova a znova odehrává boj, který je ve svých hlavních obrysech stále stejný. Po dlouhá období se zdá, že Ti nahoře jsou bezpečně u moci, ale dříve či později pokaždé přijde chvíle, kdy buď ztratí víru v sebe nebo schopnost účinně vládnout, nebo obojí. Potom je svrhnou Ti uprostřed, kteří získají Ty dole na svou stranu předstíráním, že bojují za svobodu a spravedlnost. Jakmile Ti uprostřed dosáhnou svého cíle, uvrhnou Ty dole nazpět do dřívějšího postavení otroků a sami se stanou Těmi nahoře. Od jedné ze zbývajících skupin se okamžitě odtrhne nová skupina Těch uprostřed a boj začíná nanovo. Z těch tří skupin se jen Těm dole nikdy ani dočasně nepodaří dosáhnout svého cíle.
Orwell, 1984