magnesia litera symbol

O celé soutěži se dá s jistotou říct, že ve velké většině plati slova z vítězné knihy Stančíka, Mlýn na mumie: "Většina lidí se chce jenom bavit," píše na jednom místě knihy a pokračuje víceznačnou hříčkou, která je vlastní celému Stančíkovu románu: "Vy-bavit si domácnost, z-bavit se odpovědnosti, pro-bavit se životem."

textik 2015
V. ročník autorské literární soutěže jindřichohradecký Textík skončil. 9. 4. 2015 proběhlo v Jindřichově Hradci v kapli sv. Maří Magdaleny slavnostní předání cen literární a výtvarné soutěže. Spisovatelka Iva Procházková předala Textíky za literární kategorie, výtvarné předal Tomáš Dosbaba, ředitel městské knihovny. Cenu města předala místostarostka Petra Blížilová.