this-is-prague-kukovicova

Obrazová kniha Baobabu To je Praha od Michaely Kukovičové s textem Olgy Černé získala jednu z hlavních cen světového festivalu dětské literatury Bologna Children's Book Fair 2016.

Je zvláštní, že porota knihu ocenila, protože kniha-průvodce je evidentně jen napodobeninou slavných knih Miroslava Šaška, jehož lehkost a hlavně nápaditost zdaleka Kukovičová nedosahuje. V době ilustračního úpadku v české kotlině je ale kniha nadstandardní a zaslouží si rozhodně pozornost. Text Olgy Černé knihu v podstatě jen doplňuje a dělá ji prodejnou.

Každopádně je to velký úspěch Baobabu, jediného kvalitního nakladatelství knih pro děti v Česku, které v Bologni pravidelně vystavuje svoje knihy. Každoroční granty MK si určitě zaslouží.

Inspirující myšlenky...

Rozmnožovat se chtějí všechny druhy, ale zatímco každý jiný druh zastaví své množení, když překročí únosnou kapacitu svého ekosystému, Lidé využívají technologie k tomu, aby únosnou kapacitu planety zvýšili pro svůj vlastní druh (a pro několik jiných, které vykořisťují) na ještě vyšší úroveň spotřeby. Jsou dokonce s to odvracet všechny nakažlivé choroby, jež udržují populace ostatních druhů v snesitelném množství.
Gaia Liberation Front