The-Astrid-Lindgren-Memorial-Award

Slavnostní vyhlášení prestižní literární ceny The Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) bylo 5. dubna 2016. V roce 2016 bylo v nominaci 215 kandidátů z 59 zemí. Z Česka byl nominám českou sekcí IBBY spisovatel a ilustrátor Petr Nikl.

Vítězkou se stala Američanka, žijící v Londýně, Meg Rosoff, která píše pro dospívající knihy plné emocí a intelektu, jak vypovídá porota.
Její knihy jsou v podstatě o hledání smyslu a identity v podivném a bizarním svět. V Česku vyšla její kniha S osudem v zádech (2008), která byla některými kritika přirovnána k Salingerově knize Kdo chytá v žitě. Nicméně podle mého názoru kvalitu české Ivy Procházkové, která zpracovává podobná témata, nedosahuje.

Více o knihách Meg Rosoff: https://www.megrosoff.co.uk/


Nominovaný český umělec Petr Nikl je malířem a ilustrátorem, performerem, tvůrcem nonsensové poezie a drobnějších próz. Tuto jeho polohu představily mj. knihy Pohádka o Rybitince (2001), O Rybabě a Mořské duši (2002), Lingvistické pohádky (2006), Záhádky (2007; Kniha roku v rámci soutěže Magnesia Litera 2008, Zlatá stuha a Nejkrásnější česká kniha roku pro děti a mládež 2007) či Divňáci v Ňjújorku (20 12).

nikl petr ibby

The Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) je největší ocenění na světě pro autory píšící pro děti a mládež a organizace propagující knihy a vzdělávání pro děti. Je udělována švédskou vládou od roku 2002 a je určeno každoročně pro jednoho nebo více nominovaných. www.alma.se

Prestižní literární Cena Astrid Lindgren

Kompletní nominace pro rok 2016 >>

Laureáti ceny Astrid Lindgren Memorial Awards:

2015 PRAESA, Project for the Study of Alternative Education in South Africa
2014 Barbro Lindgren
2013 Isol
2012 Guus Kuijer
2011 Shaun Tan
2010 Kitty Crowther
2009 Tamer Institute
2008 Sonya Hartnett
2007 Banco del Libro
2006 Katherine Paterson
2005 Ryôji Arai
2005 Philip Pullman
2004 Lygia Bojunga
2003 Christine Nöstlinger
2003 Maurice Sendak


Inspirující myšlenky...

Kchung-c' (Konfucius) byl údajně jeho starším současníkem. Podle tradice se prý Konfucius, když se o tomto mudrci dozvěděl, vypravil do státu Čou, a zeptal se jej: "Co učíš o morálce? Co mi můžeš říci o pěstování dobrého charakteru?" Lao-c' se prý hlasitě rozesmál a řekl: "Jen pokud jsi nemorální, zrodí se v tobě otázky spojené s morálkou. A jen postrádáš-li charakter, začneš o něm přemítat. Charakterní člověk vůbec neví, že je něco jako charakter. Morální člověk neví, co znamená slovo morálka. Nebuď pošetilý! Nic nekultivuj. Prostě buď přirozený. Vzdej se, příteli, své pýchy a svých přání, svých povrchních gest a ctižádostivých plánů." Konfucius se údajně k Lao-c' již nikdy nevrátil...