prochazkova iva spisovatelka

Jedna z nejpopuárnějších spisovatelek pro mládež Iva Procházková byla za svou nejvíc oceňovanou knihu Nazí nominována na prestižní cenu Honour list IBBY 2012 za Českou republiku. Toto ocenění nominuje každý rok česká sekce IBBY.

O knize z pera Jany Čeňkové
Zpověď pětice hrdinů v románu Nazí z postkomunistických kultur střední Evropy – Sylvy a  Filipa z Čech,  jejich berlínských známých Robina, Niklase a Evity - je podstatnou měrou zasazena do prázdninových veder v německé metropoli, kdy se vzduch blíží teplotě lidského těla a hrozí emoční zkrat. Během setkávání i míjení jednotliví mluvčí  shledávají, že právě život na zápraží dospělosti představuje zvláštní stav duše, cítí se "nazí - všechno se jich dotýká a ten dotyk vzrušuje a bolí zároveň". Toto obnažení už neodpovídá času nevinnosti tradice světové literatury, které opěvovaly mladické iluze, protože neidylický svět i krize rodiny na ně doléhají a čekají na pochybení, jež by hrdinům definitivně znemožnila vzepřít se stádnímu životu v civilizaci. Účelné střídání stylových prostředků v kombinaci se symbolickým vyústěním klasického tématu próz pro adolescenty prozrazuje hlubokou empatii Ivy Procházkové, která je díky exilovému období své tvorby trvale rozkročena mezi českou a německou literární kulturou.

Německé ocenění knihy
Německá verze knihy  byla  nominována na Deutscher  Jugendliteraturpreis  a cenu Jugendjury (2009). Stala se také vítězem v kategorii kniha pro děti a mládež v Magnesii liteře 2010.

České ocenění a jedna velká ostuda
Česká verze získala Magnesii Literu za rok 2010, ale k úžasu veřejnosti nebyla nominována na nejlepší knihu pro děti a mládež, na Zlatou stuhu. Podle člena poroty pana Kopáče (Ministerstvo kultury) to byl záměr, aby se prý uvolnilo místo pro další autory v soutěži Zlatá stuha. Ivě Procházkové měla asi stačit jedna česká cena. Více cen v jednom roce je podle pana Kopáče v Česku zřejmě nepřípustné! Závěry o kvalitě českých porot si laskavě udělejte sami. Jen připomenu, že pro další nominované na Magnesii to neplatilo. Viz. Míková, která se zřejmě omylem dostala i na Zlatou stuhu. Kohopak to asi byla kamarádka?

Inspirující myšlenky...

Argumentační klam (též řečnický trik) je v řečnictví takový výrok, jehož smyslem je porazit či přesvědčit oponenta bez ohledu na pravdivost zastávaných názorů. Podstatou argumentačního klamu bývá nenápadné porušení pravidel logického důkazu, působení na emoce místo na rozum, případně obojí. Argumentační klamy bývají oblíbenou součástí argumentace propagandy a manipulátorů. Podstatou klamu je najít velmi slabý až hloupý argument, který by mohla zastávat protistrana (ale zpravidla jej nezastává). Ten demonstrativně rozcupovat na cucky a budit při tom zdání, že se všemi argumenty protistrany se lze takto snadno vypořádat. Např.: Zastánci potratů vám budou tvrdit, že jít na potrat je levnější, než kupovat výbavu pro dítě. To je ale zjevný nesmysl – do ceny potratu je totiž třeba započítat i nezbytnou hospitalizaci, nemluvě o tom, že na výbavu pro novorozence naše vláda nabízí zvláštní sociální příspěvky. Je tedy jasné, že neexistují žádné rozumné důvody, proč potraty povolovat.
František Koukolík, Jana Drtilová: Vzpoura deprivantů