V bratislavské koncertní síni Dvorana předali certifikáty Nejkrásnější knihy Slovenska 2012.  Cílem soutěže je podpořit a ocenit zvyšování výtvarné úrovně a kvality polygrafického zpracování periodických publikací knižního charakteru. Oceněné knihy a soutěžní tituly si mohou prohlédnout zájemci na výstavě Nejkrásnější knihy Slovenska 2012 v Bibiane do 26. května.

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy
Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava
za knihu
Antónia Paulinyová: František Horniak

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie
Vladimír Král
za knihu
Jostein Gaarder: Vianočné mystérium

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu
Štefan Seko a Anna Oravcová
za knihu
Marián Komáček. Grafika a maľba

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie
M´ART PRINT, Veľké Zálužie
za knihu
Dušan Dušek - Erik Ondrejička: IM_PULZ – Čakanie hmoty

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o., Bratislava
za knihu
Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie
TBB, a.s., Banská Bystrica
za knihu
Ivan Jančár: Robert Bielik

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu
vydavateľstvo Virvar, s.r.o., Zohor
za knihu
Viera Brunovská: Medzi nami zvieratami

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu
Marek Cina
Petr Janeček: Fámy
Peter Gála
Maria Treben: Herbariu

Stiahnite si kompletný zoznam

Inspirující myšlenky...

Ja Bartolomej Boleráz bol som človekom azda slabým,azda i zbabelým, ale ja Boleráz, človek, robím si nárok, aby ľudia, moji súčasníci, po všetkých omyloch, po všetkom trápení, po všetkom márnom hryzovisku predsa len boli múdrejší a ľudskejší. Áno, opäť ľudskejší. O trošičku menej krutí. Kto si kladie za povinnosť hovoriť a hovoriť, prázdnymi slovami rozvirovať povetrie, nech si vraví. Ale vy, ľudia moji, nedajte sa mýliť: Pravdou našej spoločnosti nemôže byť to, čo zabíja, čo nás štve a dusí, čo nás vháňa do osamenia a blázincov, nech si ju vykladajú, ako chcú, vykladačis prideleným mozgom. Pravda je, môže byť iba to, v súhlases čím rastie a rozvíja sa naša ľudská prirodzenosť, z čoho rastú a rozvíjajú sa kmene, i malé, i najmenšie národy. To je pre mňa pravda našich čias. Za ňou som túžil celý svoj život. Za ňu, v jej mene prihlásil som sa o slovo, hoci až po smrti a neskoro.
Dominik Tatarka, Démon súhlasu