V bratislavské koncertní síni Dvorana předali certifikáty Nejkrásnější knihy Slovenska 2012.  Cílem soutěže je podpořit a ocenit zvyšování výtvarné úrovně a kvality polygrafického zpracování periodických publikací knižního charakteru. Oceněné knihy a soutěžní tituly si mohou prohlédnout zájemci na výstavě Nejkrásnější knihy Slovenska 2012 v Bibiane do 26. května.

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy
Vydavateľstvo Slovart, spol. s r.o., Bratislava
za knihu
Antónia Paulinyová: František Horniak

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie
Vladimír Král
za knihu
Jostein Gaarder: Vianočné mystérium

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu
Štefan Seko a Anna Oravcová
za knihu
Marián Komáček. Grafika a maľba

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie
M´ART PRINT, Veľké Zálužie
za knihu
Dušan Dušek - Erik Ondrejička: IM_PULZ – Čakanie hmoty

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu
Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o., Bratislava
za knihu
Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie
TBB, a.s., Banská Bystrica
za knihu
Ivan Jančár: Robert Bielik

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu
vydavateľstvo Virvar, s.r.o., Zohor
za knihu
Viera Brunovská: Medzi nami zvieratami

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu
Marek Cina
Petr Janeček: Fámy
Peter Gála
Maria Treben: Herbariu

Stiahnite si kompletný zoznam

Inspirující myšlenky...

Víme, že bílý muž naší povaze nerozumí. Je to pro něj stejný kus země jako každý jiný, neboť je cizincem, který přichází v noci a ze země si vezme cokoli potřebuje. Země mu není bratrem, nýbrž nepřítelem, a když si ji podrobí, kráčí dál. Odchází od hrobů svých otců – a nestará se. Krade zemi svým dětem – a nestará se. Hroby jeho otců a právo jeho dětí na narození jsou zapomenuty. Zachází se svou matkou, zemí, a se svým bratrem, nebem, jako s věcmi ke koupi a k drancování, prodává je jako ovce či lesklé perly. Jeho hlad pohltí zemi a nezanechá nic než poušť.
náčelník Seattle