srdce_netvoraTato kniha obsahuje jeden z nejlépe napsaných středověkých příběhů. A jednu z nejromantičtějších pohádek o lásce. Ona nabíjí. O dva měsíce později se pořád ještě přistihuji, že myslím na Marianne Engelovou. Asi právě to je to, co dělá danou knihu nezapomenutelnou.

Detaily chrámů jako téma knihy
Chrlič je v gotické architektuře kamenná socha groteskně zobrazující zvíře, člověka nebo fantastickou bytost. V knize Andrewa Davidsona jedna výjimečná žena, jeden anděl–přelud z drsných romantických časů sochá z velkých kusů kamene živé nádechy v podobě chrličů.

Číst knihu srdcem nebo rozumem?
Záleží na tom, jak budete číst tento román – jestli srdcem nebo rozumem. Doporučovala bych to první, srdcem, přestože potom konceptuální struktura bude chvílemi vypadat jako sešitá bílými nitěmi. Postmoderní kritici se také budou radovat vzhledem k žánrovému a ideovému eklektismu knihy. Ale já jsem si zvolila raději vidět jak magma z kypící ženské emoce vybuchuje na povrch studené kamenné desky, jakou je duše hlavního hrdiny, jak chladne, zahřívajíc tělo z kamene k životu ve jménu jednoho karmického předurčení, aniž by chtělo a aniž by dostalo něco na oplátku kromě šance se projít ve studené slonovinové věži umění pro samotné umění. Kvůli čemuž obviňuji autora z mužské sentimentality. Kvůli čemuž jsem možná trochu krajní.

O čem je kniha
Román začíná krásným popisem katastrofy, která nechává jistého muže ohořelého k nepoznání. Styl – dokonalý, ironický, s dobrým rytmem a smyslem pro detail a... s téměř chybějící emocí. Následuje asi stovka stránek podrobných medicínských popisů, naturalistických k zhnusení, nahuštěných metaforickým projevem. V anglickojazyčné literatuře autoři čím dál častěji sahají k šoku pro dosažení tržního úspěchu. Supernaturalizmus spolu s vzdělávacími přednáškami z nepříliš populárních oblastí vědomí odejmuli funkci fabulování.

Hlavní hrdina knihy se podobá Oliveru Twistovi

Hlavní hrdina je současným vyrostlým Oliverem Twistem s tragickým dětským a jinošským osudem, se závislostí na kokainu, samozřejmě, ale s úspěšnou kariérou jako porno hvězda a producent. Znetvořený ohněm, navždy ztrativší svůj přitažlivý lidský obraz, nastupuje těžkou cestu k fyzickému a duchovnímu uzdravení s nezištnou pomocí svého duchovního vůdce. Už jsem byla téměř rozhodnutá nechat knihu nedočtenou, když to v ní začalo být zajímavé. Objevila se Marianne Engelová, schizofrenička podle konvenční medicíny a léčící Šahrazád sochající chrliče, žena, s kterou se hlavní hrdina setkává při každé své reinkarnaci v průběhu století. Pak se rozvířilo přelétání mezi stoletími a životy, ze středověkého Německa do Itálie, Japonska, Anglie, Islandu, po klášterech a vojenských útvarech, směsice záhady, thrilleru, historického románu a sentimentálních, duši hladících milostných pohádek z 1001 noci. Některé dějové tahy a psychologické charakteristiky postav jsou umělé a duté. Jakoby v tom je milostné drama, ale není milostná emoce mezi postavami – ta je jaksi nahrazená povídkami o lásce, umělecké tvorbě a přemáhání osobních démonů. Vlastně milostná emoce v románu nechybí úplně, ale je soustředěná do milostných pohádek vyprávěných Marianne Engelovou, které mají za cíl probudit vzpomínky a lásku ohořelého muže. K vyznání lásky mezi oběma stejně nedojde, nebo spíš dochází k jakémusi děsivému a tragickému míjení v čase a ve slovech, jako kdyby se Davidson bál, aby jeho kniha neskončila na poličce s červenou knihovnou. Zato epizodní postavy jsou výjimečně sympatické a mistrně ztvárněné s potřebnou psychologickou mnohovrstevnatostí.

Marianne Engelová jako současná Anna Karenina
Promluvme ale o velkém výkonu knihy Srdce netvora – o Marianne Engelové, jedné současné, samostatné, silné Anně Kareninové. Marianne Engelová mě hluboce dojala. Možná proto, že žije v nárazech a extrémech, věří v život jako misi, odevzdává se až k vyčerpání, k zešílení svému umění a jednomu muži, téměř nečlověku a studenokrevnému jako had. Mimořádně netradiční obraz ženy, která dokáže dojít seberealizaci i přesto, jak je odtržená od společenských konvencí. Způsob, jakým se rozhodne odejít ze života, je sentimentálně-hrdinský v duchu sebeobětujících fantazií lidí trpících neopětovanou láskou. A to znamená, že 100 % ženského publika je chyceno v pasti tohoto chrliče, včetně těch, které už si vyléčily své rány a radují se ze života. Andrew Davidson nasycuje cestu své hrdinky neuvěřitelným množstvím přestálých nebezpečí, utrpení, ztrát, inspirací a nečekaných zvratů, takže čtenář mu, brblaje, odpouští.

Co mi kniha přinesla a co mi vzala
V závěru probíhá i jeden fantastický scénář pohrávající si s Dantem a jeho nesmrtelnou komedií a mně bylo velmi zajímavé, jak Davidson pospojoval v jedné mytické cestě všechny předcházející příběhy a jak rozvíjí epický předzávěr knihy netypickým pro současné psaní nabubřelým, poetickým, idealistickým vyprávěním.

Líbila se mi i velká metafora románu vyvedená i na obalu amerického vydání: jedno křišťálově-červené srdce, vysekané na nahých zádech ženy s přimalovanými andělskými křídly. Metafora o lásce, která se rodí na ostří nože, osvobozené od řetězů času skrze bolest a utrpení. Člověk s popáleninami je podroben neustálým drenážím, řezání a pilování kůže. Odumřelá kůže se vyhazuje, nová zdravá kůže se používá pro transplantaci. Chrliči se objevují z kusu kamene, který Marianne Engelová otesává z nepotřebné hmoty. Oni už jsou v kameni. Ona jednoduše je zachraňuje, vyndává je dlátem na svět Boží a daruje jim po jednom ze svých mnoha srdcí.

A myslela jsem si: jak moc se nám chce věřit, že láska daruje život dokonce i těm, kteří jsou zoufale nezachranitelní; že milující mají neuvěřitelnou zásobu energie; že někde existuje člověk ochotný se obětovat pro naši duši, aby nás učinil lepšími. Myslela jsem si i jiné věci:  jak rychle člověk, který je mimořádně plný života, vitality, uměleckých sklonů může uhasnout v rukou emocionálně nekompetentního nebo zmrzačeného partnera; že buď Davidson je deklarativním a studenokrevným autorem anebo taková je prostě někdy realita a že my, ženy, si doopravdy myslíme, že láska, kterou cítíme k určitému muži, je karmickým darem, že šahrazadinými pohádkami můžeme přemoct každou krutost a že nemáme chtít nic na oplátku kromě svého práva na život – snad.

Mějte u sebe kapesníky, protože tato romance odzbrojuje, a možná, že odpor, s kterým jsem si přečetla začátek, dokázal obnažit ve mně nerv, o kterém jsem neměla ani tušení. Když jsem si přečetla i poslední stránku, jsem byla strašně naštvaná na autora kvůli rozuzlení. Ale jedno vám povím s jistotou – budete-li číst s obnaženými nervy, dostanete neuvěřitelnou odměnu. A ještě jedna věc: tato kniha obsahuje jeden z nejlépe napsaných středověkých příběhů. A jednu z nejromantičtějších pohádek o lásce. Ona nabíjí. O dva měsíce později se pořád ještě přistihuji, že myslím na Marianne Engelovou. Asi právě to je to, co dělá danou knihu nezapomenutelnou.

Srdce netvora
Andrew Davidson

Vydal Knižní klub - Euromedia, 2009

Z bulharštiny přeložila Nikoleta Zdražilová, 2009

Beletrie světová – nové knihy

Stanislaw Lem a Solaris. Kniha, která předběhla lidské myšlení

Solaris je originálním pohledem na existenci jiné inteligence, než jakou si člověk dokáže představit a je také jedním z nejpromyšlenějších sci-fi románů Stanislava Lema.

Nadechnout se. Orwelův pohled na životní prázdnotu a bezcenné cetky povrchní zábavy

Nadechnout se – název knihy, který sám o sobě, bez ohledu na dobový kontext, autora či žánr, evokuje představu touhy (ať proměněné ve skutek nebo ne) po nějaké pozitivní změně...

Jistota skal. O omezeném myšlení lidí, nevyzpytatelných snech a bezbřehém šílenství

 Jistota skal je poutavé a působivé dílo, které zkoumá lidské duše vystavené osamění, jednotvárnosti všedních dnů, drsnému životu v horách, obyčejné ubohosti i strachu z cizího a neznámého. Jérôme Bonnetto...

Beránek. Sundala jsem Ježíše z kříže, abych ho vrátila lidem, píše Lenka Procházková

Kniha, která by měla být doporučenou četbou pro všechny kněze a věřící. Zvláště v dnešní době. Popisuje hluboce lidský příběh o hledání pravdy, o smyslu života a integrity jedince ve...

Skandálni kniha sexuálního loudila Grahama Greena

Katolíci mají s Grahamem Greenem (1904 - 1991) trochu problém. Sami ho zařazují mezi tzv. katolické autory a přitom jeho život byl ukázkovým příkladem prostopášníka, sexuálního loudila, který svedl kdejakou...

Měsíční pahorek v dlani, fascinující příběh z francouzské Provence

Největší předností Boscova románu Měsíční pahorek v dlani je nesmírně bohatý jazyk, který čtenáře úplně pohltí.

Myšlenky z knih

Vaše budoucnost není dána tím, co se děje. Vaše budoucnost závisí na tom, jak zareagujete na to, co se děje.
Eckhart Tolle