jelenoviti-nikl-ilustrace-cover

Všeuměl Petr Nikl (1960), angažovaný na výtvarné, hudební, divadelní i literární frontě, se s postupem let stále víc soustředí na knižní publikace: nedlouho po oceňovaných Záhádkách (2007) a Lingvistických pohádkách (2006) vychází v pražském nakladatelství Meander jeho další sličně a náročně vypravená práce. A znovu s mírně zaumným, sotva vyslovitelným titulem: Jělěňovití.

jelenoviti-nikl


I tentokrát autor kolísá mezi veršem a drobnou prózou, také ve své novince je souběžně spisovatelem a výtvarníkem. A také suma jeho „jelení lyriky“ se odvolává k jazykově hravé, fantazijně rozvíjené a intelektuálním nonsensem inspirované poezii německého básníka Christiana Morgensterna. Ten byl ve svých rázně rytmických a vtipně rýmovaných verších mnohokrát nadšen možnostmi a proměnlivostí přírody – a nejinak je tomu v Jělěňovitých Petra Nikla.

Jeho rohatá a parohatá zvířena je v novince vyvedena náročnou technikou mezzotinty: z hluboce modrých stránek ti fantastičtí tvorové vystupují zvolna a lehce, jako by se vylupovali ze snu. Nikl jim nejprve vyznačí terén, poté je čtenáři jednoho po druhém představí – a nakonec je nechá, aby sami napsali několik (zdánlivě) nečitelných vzkazů, které doprovázejí autorovy absurdně-naivní komentáře. Upřené pohledy kamzíka, soba, jednorožce, kozy či pakoně střídají v knize „pěkné nesmysly“: třeba hádanka „Kolik cypřišů je třeba do jedné zahrádky, aby stín prostředního přikryl tři laňky, dva psíčky a jednoho jelena?“

petr-nikl-jelenoviti

Přes jistou míru konceptuálnosti jsou Jělěňovití oslavou ryzího dětského vidění, které nezná rozdíl mezi racionálním a iracionálním, skutečným a vysněným a jemuž je spontánní kreace nad formu. Jsou přátelským bestiářem vyvedeným slovem i obrazem – a nadto v muzice. Publikaci totiž provází cd s devatenácti skladbami, jichž je Nikl autorem a také jediným interpretem. Jeho suverénní míchání alternativního minimalismu s fónickou poezií dává Jělěňovitým další rozměr. Rozměr multimediální knihy-artefaktu.

Jeleňovití / Petr Nikl / Meander, Praha 2008

Inspirující myšlenky...

My budeme například prodávat konzervativní ideály, protože jsou dobré a žádají se. A budeme taky dělat liberální ideály – jsou pokrokové a mají své odběratele. Potom tu máme ideály komunistické, i na nich se dá vydělat. Dále jsou všelijaké církve a spiritisti a ateisti a mezinárodní politika a spousta jiných věcí, které se mají vyrábět. Tak jen do toho, mládenci. Každý list bude mít svůj ideál. Ale jakmile ten ideál bude mít málo konzumentů, nechá se padnout. Musíme mít též jeden velký nezávislý list, který bude mít za úkol potírat Johna H. Higginse, protože mnoho lidí si něco takového bude přát. A trochu rámusu občas udělá dobře; chlapci, perte se drobet navzájem. Lidi za své peníze chtějí vidět pořádný sport. To je všechno.
Podle článku Karla Čapka v Lidových novinách v roce 1930