cesky komiksJsou předchůdcem komiksu dávné nástěnné malby nebo jsou to iluminované rukopisy či vzdálenější manga anebo pozdější kalendáře, zpěvníky a pouťové obrázky? Ve wikipedii vám přímo sdělí, že komiks se zrodil 16. 2. 1896, kdy Richard Outcault publikoval v časopise New York World svůj komiks Yellow Kid. Dále vás hned odkážou na tři hlavní teritoria: anglo-americké, francouzské a japonské.

Tuto otázku kunsthistorička Helena Diesing neřeší, krátce se dotkne druhé poloviny 19. století na našem teritoriu, a pak přiznává, že prostudování nespočetného množství kreseb z českých časopisů a novin z první poloviny století dvacátého byl úkol nelehký pro jednoho člověka a že zde čeká práce pro badatelský tým. Každopádně knížka nakladatelství Verzone vyšla, a přes některé rozpačité přechody do dalších pasáží si troufám říci, že je to nakladatelský počin. 

V poslední době se objevilo hned několik publikací o komiksech, v roce 2011 proběhl již šestý ročník mezinárodního festlivalu KomiksFEST s předáváním cen Muriel.
Tato publikace uvádí přehled základních obrázkových seriálů, až později i u nás nazvaných komiksů v historickém kontextu v první polovině minulého století. Zjednodušeně by se dalo říci, že i u nás si tento žánr, mnohdy kdysi s přívlastkem pokleslý, vždy našel své příznivce, že byl zneužíván i ideologicky právě pro masové čtení. A  stejně jako ostatní obory v umění má i komiks své mistry a i ty méně schopné. Najdete zde jména proslulá i méně známá. Grafická úprava Štěpána Malovce ukotvuje rozmanité ilustrační ukázky do celku. Knihu lze velmi dobře doporučit.  

Dnes  už snad méně než v minulých dobách nemusí komiks čelit námitkám, že se nejedná o čtení apod.
Ljuba Štíplová, maminka pozdějšího Čtyřlístku pro děti, si mi častokrát posteskla, jak se s některými příběhy trápí, jak je těžké vymyslet scénář a dialog smysluplně do bublin pokrátit, jak je také nutná dobrá spolupráce s výtvarníkem. Velice jsem si jí za tu práci vážila, a nepřipomínám ji jen pro dávné kamarádství.

U Josefa Lady bych chtěla jen doplnit údaje u knižních vydání seriálů:
Šprýmovné kousky Frantíka Vovíska a kozla Bobeše a Dobrodružství Tondy Čutala. A to proto, že jsem měla čest být u přípravy třetích vydání, měla jsem v ruce lavírované Ladovy originály, u nichž se barva pro první knižní vydání plnila přímo v tiskárně za přítomnosti samotného Josefa Lady. Vydání v sedmdesátých letech byla zkrácena, proto pro třetí vydání Josef Brukner vytvořil verše opět nově a o rekonstrukci barevných Ladových obrázků se zasloužila akademická malířka Eliška Konopiská. Tyto podrobnosti nemohla autorka vědět, proto je u příležitosti vydání této knihy doplňuji.

Vydalo: Verzone, 12/2011, 360 stran, 300 reprodukcí
http://www.verzone.cz