encyklopedie_komiksuKompletní přehled o historii českého komiksu v letech 1945-1989 ve kterém najdete obrázkové příběhy z časopisu ABC, včetně převzatých ze zahraničí a téměř sto komiksových  příběhů od stripů až po seriály a reprint příběhu Přerušený souboj (poprvé po 25 letech) a unikátní novinka Posel Jana Paula, kterou autor namaloval prsty

Autoři předkládají přehled o historii českého komiksu v letech 1945-1989, a toto stále značně nezřetelné místo v historii kreslených příběhů co nejvíce doplňují a obohacují.
Především chtějí ukázat, že se tu nerodila jen díla poplatná režimu, tematicky slabá či obsahově špatná, nebo dokonce určená prakticky bez výjimky dětským čtenářům. Poukazují na tvorbu konkrétních autorů, jejichž jména by se rozhodně neměla zapomínat jen proto, že žili a tvořili v té či oné době. A často i za cenu osobního hrdinství, ze kterého neměli většinou vůbec žádný prospěch.

Encyklopedie zachycuje všechny „obrázkové příběhy“ otiskované na stránkách časopisu ABC, včetně materiálů přebíraných ze zahraničí (Francie, Maďarsko, Polsko, Jugoslávie). Na sto komiksových příběhů, od jednoduchých stripů až po několikaleté seriály, najdou čtenáři v oddělených blocích, v nichž jsou mimo jiné uvedeny základní informace o samotném komiksu, časem zapomenuté rarity a rovněž zmínky o reprintech, ke kterým od prvního vydání došlo. Součástí publikace je i reprint příběhu Přerušený souboj (poprvé po 25 letech) a unikátní novinka Posel Jana Paula, kterou autor namaloval prsty.

První díl Encyklopedie komiksu v Československu 1945 – 1989,
který vyšel koncem roku 2010, byl právem zcela věnován časopisu ABC, není divu, tento legendární časopis pro „chlapce a děvčata“, navazující klubovou činností vlastně na Mladého Hlasatele, přinášel na svých stránkách komiks už od poloviny padesátých let. Seriál Kulišáci byl tím prvním, s čím jsem se jako kluk setkal, když mě jako začínajícího dětského kreslíře uhranula magie kreslených příběhů. Samozřejmě náš komiks byl naprosto něčím jiným, než komiks tzv. západní, možná více výtvarnější, poetičtější.

Druhý díl encyklopedie vyšel v roce 2012,
a autoři se v něm zaměřili na komiksy z časopisů Pionýrské noviny, Sedmička pionýrů, a Stezka. Publikace obsahuje více než 80 titulů, které v daných časopisech a novinách vyšly. Podle Roberta Pavelky jsou komiksy z doby socialismu propracovanější než současné, na počítačích dělané příběhy. Osobně si myslím, že nelze takto paušalizovat, i dnes řada autorů vytváří komiks starým způsobem, a s velkou pečlivostí v propracování. Naproti tomu řada někdejších autorů se vyznačuje velkou mírou nepropracovanosti, kterou lze občas stěží označit za stylizaci.

Encyklopedie komiksu v Československu 1945-1989, 1. a 2. díl
Josef Ládek, Robert Pavelka

Vydává XYZ, 2010, 2012


Komiks pro mládež – nové knihy

Jedinečná Zlatá kniha komiksů Vlastislava Tomana

Tomanovy obrázkové seriály nejsou ryze filmové, ale sestávají obvykle z pravidelných políček, jak je známe třeba z Rychlých...

Dějiny československého komiksu 20. století. Dva díly

Za poslední léta vyšlo publikací o komiksu celkem slušný počet. Zdá se, že tento projekt je komplexní, zařazený i do světo...

První knižní vydání Pištěkova komiksu 10 000 mil na vzdorujících strojích

Držitel Oscara Theodor Pištěk (*1932), jehož pradědečkem je malíř František Ženíšek (1849-1916) a jehož stejnojmenný tat...

Biografický román Divoši. Vynikající komiks Lucie Lomové nejen o Albertu Fričovi

Kreslený biografický román vycházející ze skutečných událostí, jak je ve svých zápiscích zachytil mladý cestovatel a bota...

Inspirující myšlenky...

Šavle a bodáky, jak vy též sám uznáte, nepoužívají se k poctivé práci. Šavlemi a bodáky nedobývám ze země ničeho. Ručnicemi a děly neořu. Šavlemi mohu ale krájet lidi, bodáky párat břicha svých bližních a ručnicemi a děly postřílet doma svého vlastního otce a zastřelit bratry. A tomu všemu říkáte nutnost. Chcete se dovolávat Boha k neobyčejné vraždě. Když se dva honci prasat pobijí, ženete je před soud a odsuzujete pro pár bezvýznamných ran. Sami ale tisíce lidí ženete do války, kde nutíte je zabíjet se navzájem, pro zájmy jednotlivce, který náhle prohlásil, že je uražen. A poněvadž sám nemá tolik odvahy se řezat, prohlašuje to za urážku státu, zbaví rodiny živitelů, navádí tisíce lidí ku žhářství a vy, kteří hlásáte lásku k bližnímu a vraždu pokládáte za smrtelný hřích, asistujete každému zákeřnictví a před bitvami modlíte se, aby to dobře dopadlo. A jak jinak si to slovo dobře představujete, než ve formě 'vraždy'? Ovšem že to jmenujete jinak. Vlastenectvím, statečným činem obhájců vlasti a podobně.
Jaroslav Hašek, Nazarénští