encyklopedie_komiksuKompletní přehled o historii českého komiksu v letech 1945-1989 ve kterém najdete obrázkové příběhy z časopisu ABC, včetně převzatých ze zahraničí a téměř sto komiksových  příběhů od stripů až po seriály a reprint příběhu Přerušený souboj (poprvé po 25 letech) a unikátní novinka Posel Jana Paula, kterou autor namaloval prsty

Autoři předkládají přehled o historii českého komiksu v letech 1945-1989, a toto stále značně nezřetelné místo v historii kreslených příběhů co nejvíce doplňují a obohacují.
Především chtějí ukázat, že se tu nerodila jen díla poplatná režimu, tematicky slabá či obsahově špatná, nebo dokonce určená prakticky bez výjimky dětským čtenářům. Poukazují na tvorbu konkrétních autorů, jejichž jména by se rozhodně neměla zapomínat jen proto, že žili a tvořili v té či oné době. A často i za cenu osobního hrdinství, ze kterého neměli většinou vůbec žádný prospěch.

Encyklopedie zachycuje všechny „obrázkové příběhy“ otiskované na stránkách časopisu ABC, včetně materiálů přebíraných ze zahraničí (Francie, Maďarsko, Polsko, Jugoslávie). Na sto komiksových příběhů, od jednoduchých stripů až po několikaleté seriály, najdou čtenáři v oddělených blocích, v nichž jsou mimo jiné uvedeny základní informace o samotném komiksu, časem zapomenuté rarity a rovněž zmínky o reprintech, ke kterým od prvního vydání došlo. Součástí publikace je i reprint příběhu Přerušený souboj (poprvé po 25 letech) a unikátní novinka Posel Jana Paula, kterou autor namaloval prsty.

První díl Encyklopedie komiksu v Československu 1945 – 1989,
který vyšel koncem roku 2010, byl právem zcela věnován časopisu ABC, není divu, tento legendární časopis pro „chlapce a děvčata“, navazující klubovou činností vlastně na Mladého Hlasatele, přinášel na svých stránkách komiks už od poloviny padesátých let. Seriál Kulišáci byl tím prvním, s čím jsem se jako kluk setkal, když mě jako začínajícího dětského kreslíře uhranula magie kreslených příběhů. Samozřejmě náš komiks byl naprosto něčím jiným, než komiks tzv. západní, možná více výtvarnější, poetičtější.

Druhý díl encyklopedie vyšel v roce 2012,
a autoři se v něm zaměřili na komiksy z časopisů Pionýrské noviny, Sedmička pionýrů, a Stezka. Publikace obsahuje více než 80 titulů, které v daných časopisech a novinách vyšly. Podle Roberta Pavelky jsou komiksy z doby socialismu propracovanější než současné, na počítačích dělané příběhy. Osobně si myslím, že nelze takto paušalizovat, i dnes řada autorů vytváří komiks starým způsobem, a s velkou pečlivostí v propracování. Naproti tomu řada někdejších autorů se vyznačuje velkou mírou nepropracovanosti, kterou lze občas stěží označit za stylizaci.

Encyklopedie komiksu v Československu 1945-1989, 1. a 2. díl
Josef Ládek, Robert Pavelka

Vydává XYZ, 2010, 2012