emiladetektivoveEmil Tischbein, syn chudé vdovy v Neustadtu, je pozván na prázdniny k příbuzným do Berlína a má tam babičce dovézt peníze od maminky. Ve vlaku však usne. A když se probudí, zjistí, že byl okraden. Co teď? Má se přihlásit na policii nebo se aspoň přiznat tetě? Ne, Emil se rozhodne jinak. Vystoupí z vlaku a začne sledovat svého spolucestujícího, na něhož právem padlo jeho podezření.
A teď začíná dramatická honička za zlodějem, která by nikdy nemohla skončit úspěšně, kdyby byl Emil sám. On si ale v neznámém velkoměstě najde kamaráda - a pak už se pronásledování stane záležitostí celé klukovské party, kde každý má svůj úkol.


Emil a detektivové
Erich Kästner
Ilustrovala Galina Miklínová
9. vyd. celk., 1. vyd. v nakl. XYZ
předchozí vyd. s ilustracemi Waltera Triera v překladu Jitky Fučíkové

Erich Kästner
Jeden z nejvýznamnějších německých spisovatelů 20. století, autor politických satirických básní a textů pro kabarety a například společenskokritického románu Fabian (česky 1938). Světovou proslulost získal zejména svými úspěšnými knížkami pro děti (česky Emil a detektivové, 1932; Kulička a Toník, 1933; Luisa a Lotka, 1959), za které získal v roce 1960 Cenu Hanse Christiana Andersena. Mimoto se zabýval i poezií a pracoval pro rozhlas a televizi.

Galina Miklínová
Režisérka, výtvarnice animovaných filmů, ilustrátorka. Je autorkou krátkých animovaných filmů (Biograf, Bajky ze zahrady, Hra a další) a původního kresleného seriálu ČT pro děti O Kanafáskovi. Úspěšně se zabývá ilustrací knih (např. Harry Potter I až IV, Hádej, co to je?, Učila jsem se létat), které – stejně jako animované filmy – získaly řadu cen, např. Zlatou stuhu, SUK aj. Dlouhodobě spolupracuje s básníkem Pavlem Šrutem (mj. Pavouček Pája, Veliký tůdle,Příšerky a příšeři), jejich kniha  Lichožrouti získala šest ocenění, mj. Cenu Noci s Andersenem, Magnesii Literu, nejkrásnější knihu roku aj.

emil_detektovove

Inspirující myšlenky...

Podívej se na dnešní svět. Existuje něco ubožejšího? Kolik je v něm šílenství a slepoty, jak nerozumně je řízen. Ženoucí se masa zmateného lidstva do sebe zbrkle naráží, poháněna orgiemi chtivosti a brutality. Jednou musí nadejít čas, příteli, kdy tyto orgie skončí. Kdy brutalita a touha po moci... zahynou svým vlastním mečem. Protože až ten den nadejde, svět bude muset hledat nový život, založený na jednoduchém pravidle: Buď laskavý. Až přijde ten den, věříme, že se bratrská láska z Shangri-La, rozšíří se po celém světě. Ano, synu, až se silní požerou navzájem, lidská etika konečně dojde naplnění a a pokorní obdrží zemi.
Ztraceny obzor (1938), James Hilton