mirko hanak detem 2
Už na titulní stránce této knižky pro děti poznáte skvostné ilustrace Mirko Hanáka. Jeho rukopis je snadno rozpoznatelný a kdybyste to náhodou nepoznali, hlavní název knížky Mirko Hanák dětem, malovaná říše veršů a pohádek vás nenechá na pochybách.
Knížku pro děti vydal Knižní klub u příležitosti malířových nedožitých pětaosmdesátin.


Je moc dobře, že se naskytla možnost připomenout ilustrátora, kterého ve svých vzpomínkových knížkách zmiňují například Jaroslav Seifert nebo Adolf Branald. A o kterém výtvarník Miloslav Jágr řekl:

"Pachtila se před těmi papíry celá řada výtvarníků, pak přišel Hanák, udělal pár čar, a bylo to ono! Měl talent od Pánaboha."

mirko hanak detem

O čem je knížka aneb v dobré společnosti
V řadě rozsáhlejších i komorních ukázek jsou v knížce připomenuty mnohé literární práce autorů pro děti jako jsou: Michal Černík, Hana Doskočilová, Karel Jaromír Erben, Milena Lukešová, Božena Němcová, Vítězslav Nezval, Bohumil Říha, Jaroslav Seifert, Karel Šiktanc, Ljuba Štíplová, Jana Štroblová a Jan Vladislav. Hanákovy ilustrace ale nejsou převzaty jen z předchozích vydání děl těchto autorů, nově jsou představeny i z pozůstalosti vybrané alternativy dříve publikovaných maleb.

mirko hanak detem 4

Tato půvabná knížka pro děti je rozdělena na dvě části, a to na příběhy, pohádky a verše především o zvířátkách a v druhé části jsou pak klasické pohádky.
Základem první části jsou krátké texty Hany Doskočilové, které dosud nebyly knižně vydány. Ty jsou doplněny dalšími podobně laděnými texty.
Určitě není na škodu, že ve výboru nejsou zastoupeny texty Tomečkovy a Nového, protože ti byli vydávání s ilustracemi Mirko Hanáka velmi často. Hanák si s Tomečkem byli blízko nejen zájmem a oblibou přírody, ale především svým "lovením beze zbraní".

mirko hanak detem 3

Jemnost a lehkost předurčovala Hanákovy malby i k doprovodu poezie.
V této publikaci je mimo jiné připomenuta básnická kniha Mileny Lukešové Bačkůrky z mechu i práce Malovaný dvůr a Co si povídají zvířátka v noci Ljuby Štíplové. Prostor dostaly i pohádkové texty a ilustrace k nim: Princ Bajaja Boženy Němcové, Erbenův Pták Ohnivák a liška Ryška a zařazena je také Nezvalova Romance o králi Ječmínkovi.

Knížka je určena již malým čtenářům, ale určitě potěší i dospělé, kteří si dovedou "hrát na dívání", tak jak v úvodu knihy nabízejí verše Mileny Lukešové. Pohádky, verše i příběhy v knížce obsažené navzájem s ilustracemi souzní a tvoří tak krásnou knihu, která jistě potěší malé i velké.

mirko hanak detem 1
Knížku doplňuje bibliografie Hanákova ilustračního díla a doslov Blanky Stehlíkové.
A na závěr jen hluboce smekněme před paní Stanislavou Zábrodskou z Knižního klubu, která celý výbor naprosto dokonale připravila

Mirko Hanák Dětem / Malovaná říše veršů a pohádek / Vydal Knižní klub, 2006 / Sestavila Stanislava Zábrodská / Graficky upravila Eliška Konopiská

KNIHA BYLA OCENĚNA ZLATOU STUHOU ZA ROK 2006 - ediční počin


Inspirující myšlenky...

"Počasí začalo být opět chladné. "Jít ven? K čemu? Aby to člověka přivedlo na krchov," říkala Františka, které bylo milejší být tento týden doma, neboť její dcera, bratr i řeznice ho odjeli strávit do Combray. Ostatně když hovořila o počasí, tak nepřiměřeném roční době, tu jakožto poslední příslušnice sekty vyznávající fyzikální nauky tety Leonie, které v ní takto přežívaly v pozastřené podobě, dodávala: "To je zůstatek božího hněvu!" Ale odpovídal jsem na její stesky jen nyvým úsměvem a zůstal jsem vůči těmto předpovědím o to lhostejnější, že pro mne v každém případě mělo být krásně; viděl jsem už, jak se jitřní slunce třpytí na fiesolském vrchu, hřál jsem se v jeho paprscích; jejich intenzita mě nutila, abych s úsměvem otvíral a přivíral víčka, a ta se jako alabastrové lampy naplňovala růžovým přísvitem. Z Itálie se nevracely jenom zvony, přilétla spolu s nimi i Itálie sama."
Marcel Proust: Svět Guermantových (Hledání ztraceného času III)