ostrov v ptaci uliciJedna z nejzajímavějších dobrodružných knih pro děti a mládež s tematikou války a holocaustu od držitele světově prestižní Andersenovy ceny Uri Orleva. Ale hlavně, strhující příběh!

Jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově přežívá židovský chlapec s nesmírnou odvahou a vynalézavostí v polorozbořeném domě v opuštěné čtvrti varšavského ghetta.
Obyvatelé čtvrti byli odvedeni a zanechali po sobě téměř veškerý svůj majetek. Zničený dům se nachází u zdi oddělující ghetto od zbytku města. Větracím otvorem může Alex ze svého úkrytu sledovat, co se děje ve čtvrti vně ghetta. Má za úkol počkat v troskách na tatínka, který mu slíbil, že se za několik dnů vrátí. Dny se však mění v týdny a týdny v měsíce, během nichž dojde k mnoha událostem bezpočtu překvapení.

Jedním z velmi častých motivů v knize je důležitost čtení a knih.
Hlavní hrdina Alex si s sebou do úkrytu bere knížky. Sám autor k tomu poznamenává: "Stalin měl strach z básní! Zdá se, že literatura má obrovskou sílu. Kdysi to byla jen literatura, poezie. Dnes je to i kinematografie, televize a internet."

Autorova nejznámější kniha Ostrov v Ptačí ulici vyšla již v 36 jazycích.

Uri Orlev (1931), izraelský spisovatel,
vydal třicet knih pro čtenáře různého věku. Druhou světovou válku strávil nejprve ve varšavském ghettu, později byl dva roky vězněn v koncentračním táboře Bergen-Belsen. Jeho matku zavraždil v nemocnici německý voják, jeho otec sloužil jako lékař v polské armádě a padl do ruského zajetí. Po válce odešel Uri Orlev spolu se svým mladším bratrem do Palestiny, kde se usadil v kibucu. Dnes žije s manželkou Jaarou v Jeruzalémě.
Jeho romány byly přeloženy do mnoha jazyků a získaly řadu ocenění v Izraeli i v zahraničí. Je prvním izraelským spisovatelem, který získal mezinárodní cenu H. Ch. Andersena (v roce 1996)

Ostrov v Ptačí ulici / Uri Orlev / překlad Lenka Bukovská / vydal Práh, 2013
Kniha získala Zlatou stuhu 2014 za překlad