historie evropyMůj syn Kuba končil v roce 2008 pátou třídu ZŠ a já s lítostí sledovala, jak ho ve škole nenaučili téměř nic o dějinách Evropy. Nejen jeho, ale i všechny jeho vrstevníky. Malí čeští a moravští Evropané se musí i opakovaně učit třeba příběhy o praotci Čechovi a o kněžně Libuši, ačkoliv to jsou historicky nepodložené postavy. Nic proti kráse těch příběhů, mám je moc ráda. Ale zastiňují a zabírají místo příběhům, které se skutečně staly – třeba příběh Alexandra Velikého, Viléma Dobyvatele nebo Alžběty I. Nebo měly znát tak zásadní událost, jakou je datum zdokonalení ruchadla bratranci Veverkovými. Z pohledu některých učebnic vlastivědy pro 1. stupeň ZŠ zřejmě podstatnější údaj než třeba první použití dalekohledu nebo vynález knihtisku.

A pak…a pak mi vždycky hrozně vadil takový ten exaktní pohled na dějiny. To ustavičné přepočítávání událostí na čísla. Taky jste jako žáci šíleli z dějepisných diktátů? Taky jste se učili nazpaměť čísla a údaje, které tím ztrácely hlubší význam? Pak se všechno vykouřilo z hlavy a dějepis byl noční můrou nebo zbytečnou prázdnotou.

A přitom nás události, které se udály na našem světadílu, poznamenávají na každém kroku. Jen málokdo si chce připustit, že to, jak žijeme dnes, je výsledkem činů našich předků. A protože žijeme v Evropě, rozhodla jsem se zpracovat evropské dějiny. Je to širší pohled než pouhá naše národní historie, protože události se nedají sevřít do hranic, závor a ostnatých drátů. Dějiny proudí kolem nás jako řeka.

Historie Evropy | Námět, koncepce, výběr a skladba kapitol: Renáta Fučíková | Text: Renáta Fučíková a Daniela Krolupperová | Ilustrace: Renáta Fučíková | Odborná spolupráce: Václava Kofránková

Naučné pro děti – nové knihy

Petr Sís a bilderbuch Pilot a Malý princ. Život Antoina de Saint-Exupéryho

Petr Sís s empatií, lehkostí a citem pro dobovou atmosféru vypráví příběh legendárního francouzského letce, dobrodruha a sp...

Divadlo a opera nás baví – dvě vynikající knihy o divadlu pro děti

Pokud nechcete mít s dětí jen prostoduché konzumenty zábavy, ale chceme jim ukázat i jiné cesty, pak doporučujeme dvě zajímav...

Tužkou, štětcem nebo myší. Karla Cikánová učí děti hrát si se světem

Jsou knihy, které člověk přečte a odloží. Jsou knihy ke kterým se neustále vrací. Jednou z nich ke knížka Karly Cikánové ...

Krajiny domova Václava Cílka. Naučná knížka nejen pro děti

Autorem knihy je populární geolog a publicista Václav Cílek, který vytvořil zajímavou naučnou publikaci a tentokrát pro děti ...

Od housliček po buben. Vynikající knížka pro děti o hudebních nástrojích s ilustracemi Karla Franty

Jedna ze zapomenutých knížek pro děti o hudebních nástrojích. Jmenuje se Od housliček po buben a je od hudebního skladatele Il...

Inspirující myšlenky...

Mohli byste předpokládat, že lidmi určenými k vykonávání té řezničiny se opovrhuje! Ne. Zahrnují se poctami! Oblékají se do látek zářivých barev a zdobí se zlatem; na hlavě nosí chocholy z peří, na prsou ozdoby; a udělují jim vyznamenání, odměny a tituly všeho druhu. Jsou hrdí, vážení, ženy je milují, dav je oslavuje jen proto, že jejich posláním je prolévat lidskou krev! Nosí po ulicích své smrtící nástroje a chodci v občanských tmavých šatech se na ně závistivě dívají. Poněvadž zabíjet, to je zákon, který příroda uložila do srdcí lidí! Nic není tak krásné a úctyhodné jako zabíjení!
Guy de Maupassant, Šílenec