Vánoční knížka zachycuje slovem i obrazem atmosféru od doby adventní do Tří králů čas přípravna Vánoce, čas vánoční i povánoční. Předkládá pestrou paletu lidových zvyků na venkově i ve městě, svátků, písniček, koled a her. Zachycuje praktickou i duchovnípodobu Vánoc s jejich symboly. Kniha pro malé i velké s půvabnými ilustracemi a s vloženým betlémkem Renáty Fučíkové.

kniha o vanocich

Rozhovor dvou autorů knížky: renáty Fučíkové a Josefa Krčka

R. F.: Ráda bych se vrátila k vánoční atmosféře a muzicírování. Jaké jsou tvoje vlastní vzpomínky na Vánoce tvého dětství?
J. K.: Snad každý vzpomíná na své dětství a Vánoce s nostalgií. U nás se velice muzicírovalo. Moji bratři jsou také hudebníci a pro nás to byla vždycky příležitost si společně zahrát a zazpívat. Dnes se slaví Vánoce v pasivitě. Většinou se všichni nechají televizí bavit.  

R. F.: Kniha Vánoce vznikala pozvolna, pomalu se rodila z prvního nápadu. Její dokončení však padlo do letních měsíců. Jak se vlastně píše vyprávění o prvním sněhu, o vánočním kapru a o vánoční jedličce uprostřed horkého léta?
J. K.: Je to zvláštní situace. Nicméně mám dobrou představivost a věděl jsem, že namaluješ nádherný zimní Ladovský obrázek s kostelíčkem a padajícím sněhem. A s touto představou jsem vstupoval v Chorvatsku do vody při teplotě 35° C. Kapitola „Rozjímání o sněhu“ se myslím povedla.

R. F.: Co bylo hlavním důvodem, aby vznikla kniha s tak silným duchovním poselstvím, která ale přesto mluví srozumitelně ke všem, k dětem i dospělým?
J. K.: Mám rád paměť národa (lidovou slovesnost), ale i křesťanskou kulturu, která mimo jiné i v mnoha případech navázala na tzv. pohanství. Chtěl jsem tak vedle křesťanských svátků poukázat na ještě starší zvyky, které souvisí s přesným pozorováním přírody. Odjakživa lidé znali den, kdy se znovu rodí slunce. Jinými slovy, kdy začne přibývat světlo jako záruka nového života. Do této naděje je vklíněn příběh narození Krista, který se stal naším vnitřním Sluncem. I v člověku se může Kristus znovu narodit. Potom musíme o toto děťátko (vnitřní Slunce a uvědomění si naší vlastní duchovnosti) pečovat. Je to mysterium, které děti vnímají přes svého anděla a dospělí ho ve vánočním čase nacházejí v nejhlubších vrstvách svého vědomí. Proto všichni zpívají: Nám, nám narodil se!
Jsi na stejné vlně a tuto skutečnost jsi nádherně výtvarně vyjádřila právě ve vánočních kapitolách naší společné knihy.

R. F.: Kterou koledu máš nejraději?
J. K.: Je to snadné: Narodil se Kristus Pán, veselme se…

R. F.: A jak slavíš Vánoce dnes?
J. K.: V mé rodině se muzicíruje.  Jinak se souborem Chairé z Příbrami hrajeme v adventu a o Vánocích mnoho vánočních písní z celé Evropy. O Vánocích prožívám každý den až do Tří králů. Vánoce nekončí Štědrým dnem, ani Silvestrem a Novým rokem, ale Epifanií a uvědoměním si, že tento čas je příležitostí k novým předsevzetím a práci na sobě.