Byla jednou jedna… Nezačínají tak jen pohádky. Byla jednou jedna doba, v níž žila spousta šťastných dětí. Dětí, které mají bohatou, barvitou představivost a v noci se jim zdají ty nejkrásnější sny. V téhle době neexistovaly žádné večerníčky ani pohádky nahrané na kazetách. Rodiče, prarodiče i jiní hodní příbuzní sedávali u dětské postýlky a vyprávěli pohádky nebo předčítali příběhy. Takové konejšivé rituály, které podporují usínání a snění, jsou báječnou přípravou na klidnou noc a krásné sny.

stribrny_prach


Mají hojivou moc a vytvářejí dítěti prostor, v němž se v teploučku a pod ochranou svých blízkých cítí bezpečně. Stres a shon všedního dne v těchto chvílích pozbývá na významu. Na tyto zážitky dítě nikdy nezapomene. Stanou se základními kameny pevné, odolné budovy jeho života.
Představivost je jediný ráj, ze kterého nebudeme nikdy vyhnáni.

Pohádky a příběhy na dobrou noc v knize Stříbrný prach z hvězd jsou určeny především pro menší děti, které už dokážou chvíli soustředěně poslouchat.

Jsou záměrně krátké, aby příliš nezatěžovaly schopnost malého dítěte soustředit se. Obsah je pohádkový a fantastický, jazyk básnivě pohádkový. Liší se, jako jazyk pohádek vůbec, od každodenní mluvy a zpočátku může mnoha dětem připadat neobvyklý, v dnešní době ještě více než dříve. Poezie řeči pohádek však až dosud dokázala spoutat svým kouzlem všechny děti.

Děj není nijak zvlášť náročný, není v něm příliš napětí, a jak tomu v pohádkách bývá, konfl ikt je v závěru vyřešen. Mnohé děti ovlivněné médii a působivými vizuálními podněty si budou nejprve muset na tyto spíše klidnější pohádky zvyknout. Ale právě takovéto příběhy představují terapeutickou protiváhu napětí a vzrušení v příbězích
předkládaných médii. Jsou to ostrovy, na kterých se děti mohou uvolnit a odpočívat.

Většina pohádek ve Stříbrném prachu z hvězd má reálný obsah a stávají se v nich věci, které dítě důvěrně zná. Najdete tu však i příběhy, v nichž se odehrávají urrealistické, pohádkově fantastické události. Ve dne i v noci se dějí neuvěřitelné věci, na nichž se podílejí Slunce, Měsíc a hvězdy, nebo v nich hrají hlavní úlohu.
Tématem pohádek jsou často i nezaměnitelná a překrásná roční období. Jedinečná, křehká příroda probouzí v dítěti vnímavost a (spolu)odpovědnost za její další osud.

Velká i malá zvířata na děti působí svou citovou neodolatelností.
Velké zvíře není nutně nejchytřejší nebo snad nejmocnější, ale všechna si vždy zachovávají hrdost a důstojnost. Mnohokrát se tu vyskytnou i pohádkové bytosti, které si děti díky své bohaté fantazii dokáží snadno představit.
Stříbrný prach z hvězd děti zve, aby spatřovaly a vychutnávaly krásu a sílu barev nejen pouhým okem, ale aby dokonce ve své fantazii naslouchaly zvukům a jemné hudbě. Fantazie je bezedná pokladnice, která patří všem lidským dětem.

Ke všem pohádkám ve Stříbrném prachu z hvězd jsou připojena terapeutická motivační povzbuzení s formulkami z autogenního tréninku.
Osvědčené věty navozující uvolnění, klid a hřejivý pocit i formulky „šťastné dítě“ nebo „v bezpečí, pod ochranou a v teple“ by měly být předčítány vždy po skončení pohádky. Je však také možné, že se je dítě naučí jako autosugesci, a když to bude potřeba, použije je. Tato ujištění se mohou opakovat nezávisle na pohádce během dne nebo i v noci. Školáci mohou tato autosugestivní povzbuzení vyzkoušet a použít v mnoha situacích, například při práci ve třídě nebo při zkoušení. Odbourání stresu i úzkostí snižuje svalové napětí, což vede k (měřitelnému) uvolnění celého organismu. Pohádky v této knize jsou proto více než dobrá zábava.

Stříbrný prach z hvězd je kniha věnována všem dětem, které mají rády poetické pohádky a příběhy. Autorka je napsala pro svého prvního vnuka, Phillipa Andrewa.

České vydání doprovodila půvabnými ilustracemi Petra Jelenová.

Stříbrný prach z hvězd | Else Mullerová | Ilustrovala Petra Z. Jelen | přeložila Viola Lyčková | Vydal Knižní klub, 2011


jelenova_stribrny_prach

Ukázka z knihy: Šťastná hvězda


Den se pomaličku loučí. Je unavený ze všech povinností, které musel splnit. Loučí se s lidmi, zvířaty i rostlinami, s mořem i s řekou, s lesem i loukami. Dokonce i kamenům říká nashledanou. Světlý den udělá místo temné noci, která se už pomaličku rozprostírá nad světem jako ochranná přikrývka.
Podívej se na nebe. Úplně nahoře je vidět zářivá modř. Jako by nebe bylo pečlivě utkané z nejvzácnějšího modrého hedvábí. V temné modři se ukáže zářící bod. Je to Večernice, která se na obloze rozsvěcuje jako první. Podívej, jak je krásná, jak kouzelně v té modři září její světlo.
Na modrém nebi se objeví další hvězda, a pak další a další. Brzy je zářivými hvězdami posetá celá obloha. Každá hvězda má jiný tvar a barvu. Každá hvězda je vlastní svět, nezaměnitelný a jedinečný.
Jedna z těch hvězd se ti líbí úplně nejvíc. Je to tvoje hvězda, tvoje šťastná hvězda, která patří jen tobě. Tvoje šťastná hvězda, která tě střeží a chrání.
Téhle hvězdě můžeš svěřit všechno, co tě tíží, a můžeš jí ukázat i to, co tě těší. Dává ti sílu. Důvěřuj té síle, své síle a svým schopnostem, a ony tě neopustí.
Jsi klidná a uvolněná.
Je ti příjemně teplo a cítíš se dobře.
Jsi ochraňovaná, v bezpečí a v teple.
Jsi šťastná holčička a zdají se ti samé krásné sny.
Jsi klidný a uvolněný.
Je ti příjemně teplo a cítíš se dobře.
Jsi ochraňovaný, v bezpečí a v teple.
Jsi šťastný kluk a zdají se ti samé krásné sny.

 


Pohádky pro děti – nové knihy

Kahounovo Štěstíčko a kocouří dědeček

Půvabný příběh o letních velkých maličkostech, které se v dnešní uspěchané době z dětského světa bohužel začínají ...

Putování za švestkovou vůní Ludvíka Aškenazyho patří ke skvostům české knížky pro děti

Jedna z nejkouzelnější knih pro děti, ve které se střetává pohádkový svět se světem skutečným. Knížka, která je psána...

Zlatý klíček aneb Tolstého ruská verze Pinocchia s ilustracemi Jiřího Černého

Jedná o převyprávění známé pohádky Pinocchio od italského Carla Collodiho. ...

Jsem Karel. Chytrá pohádka o deštníku Magdalény Wágnerové

Mezi nejkreativnější spisovatelky dětské literatury patří už dlouhá léta Magdaléna Wágnerová. Nevydává knih mnoho, ale k...

Obrazy ze Staré Říše, velmi zajímavá pohádková kniha

Čtyři samostatná vyprávění, která spojuje společné místo děje – městečko Stará říše – napsal pro děti Václav Vok...

Inspirující myšlenky...

Šavle a bodáky, jak vy též sám uznáte, nepoužívají se k poctivé práci. Šavlemi a bodáky nedobývám ze země ničeho. Ručnicemi a děly neořu. Šavlemi mohu ale krájet lidi, bodáky párat břicha svých bližních a ručnicemi a děly postřílet doma svého vlastního otce a zastřelit bratry. A tomu všemu říkáte nutnost. Chcete se dovolávat Boha k neobyčejné vraždě. Když se dva honci prasat pobijí, ženete je před soud a odsuzujete pro pár bezvýznamných ran. Sami ale tisíce lidí ženete do války, kde nutíte je zabíjet se navzájem, pro zájmy jednotlivce, který náhle prohlásil, že je uražen. A poněvadž sám nemá tolik odvahy se řezat, prohlašuje to za urážku státu, zbaví rodiny živitelů, navádí tisíce lidí ku žhářství a vy, kteří hlásáte lásku k bližnímu a vraždu pokládáte za smrtelný hřích, asistujete každému zákeřnictví a před bitvami modlíte se, aby to dobře dopadlo. A jak jinak si to slovo dobře představujete, než ve formě 'vraždy'? Ovšem že to jmenujete jinak. Vlastenectvím, statečným činem obhájců vlasti a podobně.
Jaroslav Hašek, Nazarénští