nauc me poznavat zviratkaPavel Pecina je mimo jiné znám coby autor čtyřlístovského seriálu Příhody Alfína a Žužu, který dosáhl po čtyřech letech (od roku 2010) už více než šedesáti pokračování. Pro ještě menší děti napsal a nakreslil encyklopedii více než 180 zvířat, která předtím rozehnal na území jedenácti kapitol:
Moře, Póly, Savana, Prales, Poušť, Buš, Hory, Les, Louka, Voda a Venkov.

Jak už lze vydedukovat z názvů, nejvíc doma se děti ocitnou až díky posledním čtyřem kapitolám, takže svazek upřednostňuje exotiku a připomíná celkem báječného průvodce zoologickou zahradou, ačkoli zůstane u připomínání: živočichové jsou totiž zobrazeni vesměs na svobodě a navíc často stylizovaně.
Tato stylizace je možná někdy přehnaná (delfín s kytarou), ale děti se jí nepochybně baví a povětšinou má uměřený charakter (narval se třemi barevnými kroužky na narvalím rohu). Konečně je tu dlouhá řada ilustrací, které jsou stylizovány tak nápaditě, že na výhrady zapomene i ten nejpedantičtější „zpytec“.
Nemyslím si ale, že stačí tyto efekty vylíčit: tyto efekty je nutno rovnou vidět, a tak knihu doporučuji k pamalému prolistování i dospělým.
Prozradím pouze to, že vlastní encyklopedická část začíná velrybou a končí koněm: „Je silným a vytrvalým pomocníkem člověka. V minulosti pomáhal hlavně při přepravě nákladů i lidí, ale taká tahal pluh nebo vozil bojovníky do válek a na turnaje. I dnes se ještě zapřahá ke kočárům a vláčí klády z těžko přístupných míst v lese, jinak ale s lidmi hlavně sportuje, běhá v dostizích nebo vozí rekreační jezdce, Samici se říká klisna či kobyla a mláděti hříbě.“

Vedle obdobně koncipovaných hesel obsahuje každý oddíl ještě řadu otázek následujícího typu:
Kterému zvířeti se přezdívá koráb pouště? Poznáš, o kterých ze svých příbuzných z pralesa si čte orangutan v časopise? Kdo se schoval před tuleněm pod kámen? Který brouk si na písku zapomněl oběd? Tyto otázky jsou pak zodpovídány v klíči na předposlední a poslední stránce v rámci obsahu publikace, nicméně kniha přináší i mezifázi, jíž jsou nápovědi či prostě odpovědi „ukryté“ uvnitř té které kapitoly.

pecina zviretnik

Jestliže mluvíme o heslech, je však nutno zdůraznit, že se ilustrační doprovod neomezuje pouze na zvířata, ale častokrát zachycuje i vlastní jim prostředí a domovinu.
Mraveniště, tůň v rybníce i s typickým doutníkem (tady neprozradíme, čím připomene obrazy Kamila Lhotáka), kaktus, kru, ztrouchnivělý pařez plný hmyzu (teprve mezi ním najdeme probíranou světlušku), maják i se svým strážcem atd. Knížka je zakončena rejstříkem všech zvířat, který má výše zmiňovaných 180 položek, nicméně včetně shrnujících odkazů typu „mořští plži a mlži“, které se vztahují k více bytostem (zde k ostrance, homolici, slávce, perlotvorce, přílepce, plážovce a tzv. španělské tanečnici), takže ono je tady těch obrázků vlastně o dost víc.

Více Pavel Pecina: https://www.ilustrovani.cz/


Inspirující myšlenky...

Člověk se stal soudcem. --- „Ještě slovo,“ zavolal na něho majestátní lev, „než vyneseš rozsudek! Podle jakého pravidla, člověče, chceš určit naši cenu?“ --- „Podle jakého pravidla? Bezpochyby,“ odpověděl člověk, „podle stupně, v jakém jste mi více nebo méně užiteční.“ --- „Znamenitě!“ odpověděl uražený lev. „Jak hluboko bych pak musil stát pod oslem! Ty nemůžeš být naším soudcem, člověče! Opusť shromáždění!“
Gotthold Ephraim Lessing, Bajky