skolniciPřestože ministerstvo školství veleducha Dobeše odmítlo na projekt Knížka pro prvňáčka přispět, kniha nakonec vyšla. Z pomocí majitele nakladatelství Triton, pana Juhaňáka. Kdyby nebylo jeho, projekt knižky zdarma pro prvňáčky by naši politici definitivně pohřbili. A tak s chutí můžeme nabídnout knihu nejen k prohlížení, ale i ke stažení neboť byla určena zdarma všem dětem, které se učí číst a vzdělávat, aby jednou nebyly tak hloupé, jak jsou na ministerstvu školství.

Miloš Kratochvíl | Renáta Fučíková | vydáno v rámci projektu Už jsem čtenář

Ukázka z knihy:

Plačící houba a diplomy František Cvrček byl opravdu dobrý školník. Měl to napsáno černé na bílém i barevně na diplomech. Bylo jich tolik, že pokrývaly všechny zdi jeho pokoje. Mezi ně se vešel už jen jediný obraz – Zátiší s houbou, křídou a nakousnutou svačinou. Věnoval mu ho k narozeninám učitel kreslení Jaromil Škrdlík. Obraz byl jako živý. V Hůrce se říkalo, že v den, kdy žáci hodně zlobí, houba pláče a kape z ní voda. Ředitel Pružný to měl v bytě opačně. Zdi plné obrazů od učitele kreslení a mezi nimi jen jeden diplom. Za to, že vystudoval vysokou školu a stal se magistrem. Bez váhání by vyměnil třeba tři Škrdlíkovy obrazy za nějaké zarámované uznání. Ovšem za uznání významné! Napsané zlatě a podepsané ministrem. To, co viselo na stěnách školníkova bytu, mu přišlo spíš potrhlé než významné.

Čestné uznání za nejveselejší uvítání prvňáčků v soutěži Neboj se školy! Cvrček svým zpěvem a tanečkem porazil nejen všechny školníky z okresu, ale i dvanáct učitelek. Pro školníka dobré, ale proč by si měl takového diplomu vážit ředitel školy? Nebo Král hrabla za první místo v celostátní soutěži školníků v odklízení sněhu. Na tomhle úspěchu záviděl Pružný Cvrčkovi jenom to, že jeho fotka vyšla v novinách. Psalo se tam, že školník z Hůrky překvapivě zvítězil i nad školníky z Krkonoš, kteří jsou zvyklí prát se s chumelenicí od října do dubna. Pracovitost mu vynesla i ocenění za vzorný pořádek Čistý sklep a Půda bez pavučin. Diplomem Ticho léčí ocenilo sdružení ušních lékařů Cvrčkovu pečlivost při olejování pantů a zámků. Ani jedny ze třiceti dveří školy nevrzaly, kolejničky u kovových šaten neskřípaly. A žádný jiný školník se nemohl pochlubit ani diplomem vynálezce. František Cvrček vymyslel pohyblivou rohožku, která očistila boty i lajdákům, líným na obyčejné rohožce zašoupat nohama.

Inspirující myšlenky...

Nikoli pro nic za nic starodávní moudří lidé zobrazovali a vyličovali Štěstěnu jako bytost slepou, nemající vůbec zraků. Vždyť zahrnuje svými poklady stále jen lidi špatné a nehodné, nikdy si nevybírá nikoho ze smrtelníků se soudnou rozvahou, naopak, pobývá nejraději u těch, kterým by se musela zdaleka vyhnout, kdyby viděla; a co je nadevše horší, daří nás rozličnými, ba přímo opačnými pověstmi, takže se člověk špatný pyšní pověstí dobrého muže a naopak, muže zcela bezúhonného stíhá pověst škodlivá.
Apuleius, Zlatý osel