mluv se mnouNakladatelství Maxdorf  přichází za čtenáři s velmi zajímavým projektem, kterým je knížka Mluv se mnou. Cílem knížky je nastínit a přiblížit překážky, se kterými se během svého kontaktu s nemocí setkávají pacienti, jejich blízcí, ale i lékaři a ošetřující personál. Prostřednictvím zkušeností všech zmiňovaných účastníků se autoři snaží zprostředkovat čtenáři pohled ze všech stran „barikády“ a usnadnit tak jejich další pohyb a orientaci v českém zdravotnictví.

Kniha obsahuje praktické rady pro pacienty a jejich blízké, kteří aktuálně řeší vážné onemocnění, a dále se věnuje tématu komunikace ve zdravotnictví z pohledu všech zúčastněných subjektů.

„Ticho, ve smyslu této knihy, nepomáhá léčit, ale škodí,“ tvrdí profesor Pafko.
 Jedinečná publikace má pomoci jak nemocnému, tak ošetřujícím, kteří sami mohou být někdy bezradní, nemusí vědět, jak vážnou situaci pacientovi vysvětlit. Novou knížku by si měli přečíst všichni, kdo se s nemocí denně setkávají, ale i my ostatní, kteří, ať chceme či nechceme, jsme potenciálními pacienty, i když si to nechceme připustit.

Předmluva

V rozhlase jsem slyšel  názor posluchače, kterému by, kdyby měl co jíst, stačil k životu počítač.
Je to jistě hraniční názor, ale i my ostatní často unikáme z reality do virtuální reality. S okolím pak komunikujeme na dálku.  Tento způsob  komunikace pomalu vytěsňuje  dříve častější osobní komunikaci tváří v tvář.  V dnes běžné „distanční komunikaci“  je už i psané slovo mladou generací nahrazováno symboly (např. smajlíky).
V nemoci, díky těmto trendům, často dostává pacient informace o svém zdravotním stavu v tištěné podobě, protože se takto lékař  chrání v případě pozdějších sporů. A pacient ví, že musí tyto informace podepsat, jinak nebude léčen či operován.
V této pro nemocné neradostné době, kdy důvěra mezi ošetřovanými a ošetřujícími  je nahrazována papíry, přichází Nadace T-SOFT ETERNITY a předkládá čtenářům tuto publikaci.  Vznikala společnou prací lékařů, sester a pacientů.  Organizátoři projektu i autoři si uvědomují význam osobního kontaktu a rozmluvy s nemocnými.  Ti dobře vědí, že samota, zejména u závažných onemocnění, je destruující a prohlubuje depresi. Pacient je sice dnes zaplavován informacemi z různých brožur či internetu, ale jako laik se v nich ztrácí a často  vztahuje na svůj případ ty nejčernější prognózy.
Tato kniha má pomoci jak nemocnému, tak ošetřujícímu personálu, který je také někdy bezradný, jak vážnou situaci pacientovi vysvětlit. Publikaci by si měly přečíst nejen dvě výše uvedené skupiny, ale každý, protože každý je potenciální pacient, i když si to nepřipouští.  Ticho, ve smyslu této knihy, nepomáhá léčit, ale škodí.
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Mluv se mnou | Oskar Andrysek, Jaromír Astl, Veronika Bartošová, Eva Hauserová, Lenka Jenšovská, Jana Karešová, sestra Konsoláta, Pavel Pafko, Michal Vaněček, Lucie Virostková | Nakladatel: Maxdorf, 2011


Jídlo a zdraví – nové knihy

Vynikající indická kuchyně s mnoha příběhy indologa Vladimíra Miltnera

A tenkrát se mi v nitru vylíhla hmotařská myšlenka přivézt si s sebou domů kromě bádání a věd i nějaký ten „šmakovně...

Doba Jedová, o jedech, které dobrovolně dáváme našim dětem a které zkracují náš život

  Kniha nabízí poutavé čtení o tom, kde všude se můžeme setkat se škodlivými látkami. Ať už to jsou tzv. Éčka v po...

Doba jedová 2. Druhý bestseller o bezpečném životě, očkování, jedech v jídle Anny Strunecké a Jana Patočky

  Autoři ukazují, jak je důležité chápat biochemické mechanismy jejich působení na buněčné a molekulární úrovni. V...

Zaříkavač nemocí Jan Hnízdil aneb chcete se léčit nebo uzdravit

Zaříkávač nemocí je sestavený z textů, komentářů a rozhovorů, věnovaných nemocem lidí, vrcholového sportu, politiků i c...

Staročeský perník peču, pečeš, pečeme! Stosedmdesáti receptů na přípravu perníků

 Perníková srdce z pouti, lité perníkové řezy, drobné perníčky – pečení perníků je úzce spjato se vzpomínkami na ...

Myšlenky z knih

Byl to myslím Aristoteles, který definoval člověka jako politické zvíře. Myšlenka je to náramně moudrá. Není jen docela jasno, mínil-li Aristoteles, že člověk je podivné zvíře, které dělá politiku, nebo že člověk, který dělá politiku je s odpuštěním zvíře. Obojí výklad má něco do sebe.
Karel Čapek, Lidové noviny 24.12.1922