Švýcarský terapeut C. G. Jung nazývá církevní rok terapeutickým systémem. Církevní rok se svými svátky dotýká významných otázek lidské duše a umožňuje nám kontakt s rytmem naší duše, abychom každým rokem dále rostli na vnitřní cestě zrání, uzdravování a proměny.

velka vanocni kniha


Církevní rok začíná oslavou narození Ježíše, která se nás právě proto obzvláště dotýká: Anselm Grün nás zve k novému a hlubšímu prožívání Vánoc – svátku srdce a smyslů, svátku pro tělo i duši: v jeho meditativních textech se mu daří znovu spojovat emoce i hluboký význam, nově odhalit smysl tohoto období, znázornit jeho jádro.
Od období adventu do Tří králů.

Anselm Grün o knize...

„Pro mě je církevní rok už svým vnitřním rytmem něco uzdravujícího. Každý rok se těším na advent a na Vánoce. Každé období církevního roku je dobré a svaté a uzdravující období. Už od svého dětství však nejintenzivněji prožívám advent a Vánoce. Jako v žádném jiném období se právě tehdy objevuje touha po novém začátku, touha po domově a bezpečí a touha po lásce, která okouzluje a proměňuje náš život.“

Anselm Grün OSB, Dr. theol., duchovní poradce, vedoucí kurzů a autor, je mnichem v opatství Münsterschwarzach. Jeho knihy vychází po celém světě v milionových nákladech. Jeho periodický měsíčník „einfach leben“ (žít jednoduše) si získal početné čtenáře.

Anselm Grün / Velká vánoční kniha. Prožijte nejkrásnější svátky v roce jinak / Přeložila: Radana Studenovská / Vydal www.malvern.cz