zivot_po_zivote_moodyObnovené vydání knihy amerického psychiatra a filozofa Raymonda A. Moodyho (1944) vzbudilo mimořádný ohlas – soudě podle hodinové fronty čekajících čtenářů na autorův podpis při autogramiádě bestselleru „Život po životě“ (Knižní Klub, 158 stran). Od jeho prvního vydání v roce 1975, a u nás v roce 2005, se mnoho změnilo v nazírání české veřejnosti na poslední věci člověka, jeho umírání a smrt.

Sleduji to velmi pozorně jako autor knihy Co víme o smrti (vydala Epocha v roce 2006, 416 stran) a vskutku přestávají být tabuizovány donedávna sporné thanatologické  otázky lidské existence, zážitky spjaté s klinickou smrtí a s fenoménem smrti jako takovým. Což mi potvrdily svými posudky nezávisle na sobě  dvě významné osobnosti: doktorka Helena Haškovcová, profesorka humanitních studií na Univerzitě Karlově, stejně tak lékařka a spisovatelka Marie Svatošová, jedna ze zakladatelů hospicového hnutí u nás.   Zdá se to být najednou přirozené, protože naše společnost je čím dál více sekularizovaná.

Prožitky blízké smrti
A tu přichází badatel, který poslední léta věnoval pozornost a výzkum svého univerzitního týmu  zkoumání vysloveně jediného jevu NDE– v angličtině near-death experience neboli prožitkům blízkým smrti. Zatímco náboženský pohled předpokládá určitou formu posmrtné existence, tak materialističtí vědci vycházejí z představy o nicotě. Raymond A. Moody šel  však dál a intenzívně zkoumal  charakteristické znaky vzpomínek lidí, kteří přežili svou smrt: buď byli oživeni poté, kdy byli lékařem prohlášeni za mrtvé, nebo při nehodě utrpěli vážná smrtelná zranění, zatímco více méně zůstaly stranou prožitky umírajících, kteří je vyprávěli svým blízkým a ti je našemu  badateli teprve zprostředkovaně sdělovali.  

Výzkumná činnost se tedy týkala nevysvětlitelných jevů v hraniční oblasti mezi životem a smrtí. Svými přednáškami zaujal autor  lékaře i zdravotnický personál natolik, že o jeho průkopnické dílo se začali blíže zajímat, inspirovala další vědce k důkladnějšímu studiu, zatímco na knižním trhu ve třiceti jazycích si jeho kniha Život po životě získala již 13 miliónů svých  čtenářů.

moody raymond
Autor knihy Raymond Moody

Co je po smrti?
V úvodu jedné kapitoly konstatuje, že přes rozdílné okolnosti, za nichž se lidé dostávají do těsného styku se smrtí a vzdor rozličným jejich  povahám, lze dojít zatím k závěru, že všechny popisy těchto prožitků umírání jsou si nápadně podobné. I když je vyjadřují různými způsoby, naznačují vesměs možnost jakési další cesty. Ta   podobnost je tak velká, že bylo dokonce možné specifikovat několik samostatných znaků, s nimiž se setkala většina lidí, kteří stáli na prahu smrti. Přesto  však mnoho prožitků  je vůbec dosavadními jazykovými prostředky těžko vyjádřitelných. Závěry i přednášky  amerického týmu zůstávají nadále otevřené, což naznačuje jejich otázka: Existuje za hranicí života  další svět?  Nepředkládají hotové závěry, ale otvírají prostor pro lidskou naději.

V současné době vede R. A. Moody soukromý výzkumný institut, kde se zabývá  zkoumáním změněného stavu vědomí. Dodnes napsal jedenáct knih a mnoho desítek vědeckých článků. V  roce 1991 navštívil poprvé Československo na pozvání tehdejšího ministra zdravotnictví Martina Bojara.  

Další knihy Moodyho v češtině:

Doteky věčnosti, 2011
Co se s člověkem děje, když umírá? Je možné, aby tento zážitek sdílel s živými? I ve své knize Doteky věčnosti se Raymond Moody zabývá tematikou smrti a umírání a této fascinující otázce dává zcela nový směr. Spolu s P. Perrym totiž zkoumá "zážitky sdílené smrti", při nichž mohou lidé, kteří jsou v přítomnosti umírajícího, nakrátko nahlédnout do onoho světa. Průkopnické dílo se čte jako strhující román.

Cesty duše, 2009
Renomovaný psychiatr Dr. Robert G. Jarmon, jenž se zabývá hypnotickou regresí do minulých životů, hovoří s dušemi svých pacientů. Tímto způsobem získané poznatky využívá při léčení jejich mysli a těla. V knize si můžete přečíst informace o povaze duše, o jejím přežití po smrti, o pobytech na zemi a o projevech duchovních bytostí po opuštění těla. Můžete se seznámit s příběhy pacientů, kteří se v hypnotické regresi dostali do svých předchozích životů. Díky této knize zjistíte, jak mohou být tyto prožitky důležité pro překonání poruch a negativních pocitů, které brání žít plnohodnotným životem.

Život po ztrátě, 2012
Autor: Jr. Raymond A. Moody; Dianne Arcangel
Jako průkopník moderního výzkumu zážitků domnělé smrti a autor klasického bestseleru Život po životě změnil Raymond Moody zcela způsob, jakým pohlížíme na smrt a umírání. Ve své nové knize Život po ztrátě zkoumá spolu s Dianne Arcangelovou, proč nám žal způsobuje tolik utrpení a jak dovedou někteří lidé překonat svou ztrátu a nabýt ještě větší celistvosti než před ní. V návaznosti na závěry Života po životě uvádějí aktuální poznatky o zážitcích domnělé smrti a ukazují, jak jsou jedinci, kteří věří, že vědomí přežívá tělesnou smrt, schopni zdolat svůj zármutek a dík jemu se přerodit. Pochopení ,největšího tajemství' života přináší sebedůvěru a vnitřní mír. Ve formě směsi osobních příběhů a pronikavé učenosti nabízí toto dílo vhled do této problematiky a podporu každému, kdo prochází procesem truchlení, i těm, kdo zažili jakoukoli ztrátu bližního nebo odloučení.

Paranormální svět. Můj život věnovaný hledání života po životě / 2016 / biografie/
Autor: Jr. Raymond A. Moody; Paul Perry
Světově proslulého amerického lékaře Raymonda Moodyho čeští čtenáři dávno dobře znají. Jeho nejnovější kniha je fascinující autobiografií, v níž autor vyprávěním o svém dětství, komplikovaném vztahu s otcem, o studiích a zájmu o posmrtný život a slavné zážitky blízké smrti. S nebývalou otevřeností píše o svých zdravotních problémech, které ho přivedly téměř k sebevraždě, o svých nezdařených manželstvích i o setkáních s mnoha známými osobnostmi.