o smysl ceskych dejin pekarJedno ze základních děl české historiografie vychází v nové edici Martina Kučery – předního odborníka na dílo Josefa Pekaře. Stálá aktuálnost Pekařova apelu na kritické myšlení intelektuála, na jeho povinnost nepodlehnout momentálně dominujícím názorům, vírám, přesvědčením či establishmentu se snoubí s poctivým přístupem k vědeckému bádání a současně stálým tázáním se po smyslu historických událostí. Toto tázání je hledáním i zpochybňováním smyslu dějin současně.

Jeho dílo a názory na podstatu a smysl českých dějin byl často v ropzporu s masarykovským vidění české historie. V čem se v základu lišila stanoviska Masaryka a Pekaře?
Odpovídá předseda Pekařovy společnosti Českého ráje Karol Bílek: „Základem bylo, že T. G. Masaryk viděl kladný vývoj v evangelické tradici od husitů přes Jednotu bratrskou k Havlíčkovi atd., kdežto Josef Pekař zastával takové trochu kontroverzní stanovisko, které vycházelo z uznávání i pobělohorského vývoje, na kterém našel hodně kladných stránek.“

Pekařův odkaz je výzvou každému historikovi, který nechce s vlky výt, který je odhodlán do všech důsledků plnit poslání kriticky myslícího intelektuála bez ohledu na očekávání či žádosti establishmentů, který si je vědom toho, že dějiny jsou dějinami společenských vztahů a vykonané práce, že se nevznášejí někde nad lidskou společností, a který má shodně s Josefem Pekařem zodpovědný vztah k současnosti. Právě jí a jedině jí chtěl veliký historik účinně napomáhat k optimalizaci daného společenského stavu. V tom viděl funkci dějin a dějepisného poznání.
Proto má smysl vydávat další z výborů jeho historické publicistiky, abychom pochopili, že historie není vždy černobílá a poplatná názorům své doby.

Josef Pekař a T.G. Masaryk
Josef Pekař proslul sporem s T. G. Masarykem o výklad českých dějin, který vešel do historie jako „spor o smysl českých dějin“. Kdo to byl Josef Pekař, o kterém se dokonce uvažovalo jako o prezidentském protikandidátovi Edvarda Beneše, a jaký byl vztah Masaryka a Pekaře?
{play}http://old.radio.cz/mp3/podcast/cz/historie/080203-pekar-masaryk-a-spor-o-smysl-ceskych-dejin.mp3{/play}

O smysl českých dějin | Josef Pekař | vydal Dauphin, 2012
Náklad 1000 kusů, 120 x 200 mm, V8, lesklé lamino, 480 stran


Myšlenky z knih

Je-li znárodněn vzdělávací systém a stanou-li se z učitelů státní zaměstnanci, získají přirozeně učitelé silný motiv stranit státu, kdykoli je to jen možné. Učitelé se stávají nástrojem státní propagandy… a je běžné, že tvrdí, že školy by měly vychovat ze studentů správné občany.
Randall G. Holcombe