pesinka pro podiviny skoumalAloys Skoumal (1904 – 1988) je znám jako jeden z našich nejlepších překladatelů. Nový výbor Pěšinka pro podivíny jej představuje jako literárního a divadelního kritika, recenzenta a komentátora veřejného života.

Výboru dalo jméno posměšné označení, jímž v roce 1926 Ferdinand Peroutka počastoval katolický kulturní čtrnáctideník Rozmach. Dvaadvacetiletý Skoumal, který tehdy do Rozmachu přispíval, se k Peroutkovu označení hrdě přihlásil a ve stejnojmenném textu mimo jiné konstatoval:

„Podivínstvím je nutně každá nová myšlenka, zejména každá nová dobrá myšlenka. Míti ducha je podivínství pro lidi, kteří ho nemají. Podivínstvím je krása pro ty, kdož nejsou uzpůsobeni vnímati ji. Především pak jsi podivínem, máš-li nějakou původní myšlenku. Jsou lidé, na nichž jest jenom jejich pitomost původní, a takoví ti to nikdy neodpustí. Což je tak zhruba případ slovutného p. Ferdinanda Peroutky.“

Citovaný úryvek názorně vystihuje povahu Skoumalova psaní – jako kritik nešetřil ironií a štiplavostí, hýřil sebevědomím, pro ostřejší slovo nešel daleko, často se nebál polemizovat s autoritami či všeobecně uznávanými názory, a především: své „podivínství“ si přímo hýčkal. Výbor se snaží tyto Skoumalovy autorské rysy postihnout co nejúplněji. Tematické i časové rozpětí zahrnutých statí je proto velmi široké. Vedle bojovně laděných, polemických textů z první republiky, věnovaných katolické literatuře, tu nalezneme stati z 50. či 60. let o anglické, irské či americké literatuře.

Vedle pozoruhodných interpretací slavných literárních děl se tu setkáváme se zásadními úvahami nad teorií či praxí uměleckého překladu. Vedle divadelních recenzí tu najdeme satirické výpadu vůči dobovým literárním či společenským zlořádům. Ve všech zmíněných polohách přitom Skoumalovo esejisticko-publicistické dílo přináší nejen ukázku neotřelého a průrazného myšlení, ale také cenné svědectví o českém literárním a kulturním dění a směřování české společnosti ve 20. století.

Pěšinaka pro podivíny | Aloys Skoumal | Vydal AlbatrosMedia, Plus, 2011


Inspirující myšlenky...

Dnes se umělcova role jeví jasněji i když rozhodně ne důstojněji. Muzea, galerie a další kulturní instituce se stávají součástí zábavního průmyslu. Při jejich hodnocení platí jen kvalitativní parametry, kolik lidí a jak často dovedou zabavit. Hodnotí se počet návštěvníků, četnost a exotičnost akcí, export a import děl i tvůrců atp. Cílem současného umění je co nejvíce zaujmout (a zdá se, že je možné použít jakékoliv prostředky bez vkusu i studu) a pobavit. Současný umělec se tak stává bavičem. K tomu ho kulturní scéna a umělecké školství vychovává.
Milan Knížák, esej Existuje ještě umění?