cesi v neklidne dobeBrněnský filosof Milan Valach (1956 – 18.5. 2013), jedinečný lidr občanského hnutí Přímá demokracie, se ve své knize esejů zamýšlí nad kontroverzními tématy naší nedávné minulosti i přítomnosti. Svým přístupem se přitom snaží kriticky vyrovnávat s některými klišé, která se běžně objevují v naší veřejné debatě. Diskutuje např. o kolektivní vině v souvislosti s odsunem sudetských Němců, polemizuje s představou, že komunistický režim byl realizací do extrému dovedeného levicového programu a analyzuje krizi současné politiky a zastupitelského systému.

Knihu je možné doporučit všem čtenářům, kteří hledají alternativní pohled na společenské problémy a českou politiku. Její předností je také pozitivní vyznění a fakt, že nesklouzává k negativistickému moralizování.

Milan Valach je autorem knih:
Češi v neklidné době
Marxova filozofie dějin
Svět na předělu
a spoluautor publikace
Přímá demokracie pro Českou republiku

Více: http://www.valach.info/

Co je přímá demokracie:
 Přímá demokracie je založena na  praxí   mnohokrát potvrzeném poznání, že každá moc korumpuje.  Držitel moci  velice rychle sám sebe přesvědčí, pokud již takovým nebyl od počátku, že je něco více než ostatní a má proto právo tyto méněcenné ostatní používat jako nástroje k vlastnímu prospěchu.  Že  to je k jejich – našemu neprospěchu  je pak nutným důsledkem.    Proto je jedním z mnoha prvků systému přímé  demokracie  odvolatelnost politiků, a to kdykoliv.
Více: http://www.hzpd.cz/Milan Valach byl člověk, který sice tvrdě vystupoval proti pokleskům církví, především té katolické, přesto věřil. Věřil v člověka, v jeho svobodu, v jeho zodpovědnost a v jeho schopnost se rozhodovat. Poslední léta zasvětil tomu, aby vybudoval hnutí, kterému nepůjde o dosažení moci, ale o vytvoření takových podmínek, aby občané měli větší rozhodovací práva. Aby zde existovala společnost, která nehodí přes palubu jakoukoli skupinu svých spoluobčanů – dlouhodobě nezaměstnané, handicapované, ženy samoživitelky, seniory v důchodu, atp. Sám byl upoután na vozík, přesto neúnavně za svou vizi sociálně spravedlivější společnosti bojoval. Přednášel, psal, účastnil se různých demonstrací. (Marek Řezanka, BListy)


Myšlenky z knih

Moderní filosofové tvrdí, že se jim nelíbí věčný trest na onom světě. Můžou být spokojeni. Stvořili věčný trest už zde, na tomto světě. Škvařit se navěky v pekle je samo o sobě dost zlé, ale octnout se v pekle na mírném ohni a ještě muset uznat, že teplota je snesitelná – to je přímo nesnesitelné. Všechno běží den po dni dál, pokud se zabýváme věcmi. Všechno se naopak prudce zarazí, jakmile přejdeme k lidem. Žádné subtilní duchovní zlo nemůže být založeno na faktu, že se lidé pořád vytahují svými nectnostmi – nesnesitelnými se stávají, až teprve když se začnou vytahovat svými ctnostmi. Moderní svět je špatný, protože je civilizovaný.
Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936)