villon francois
Dílo patří jednoznačně k vrcholům středověké poezie. Testament skládal Villon r. 1461 v okolí Paříže, kam se uchýlil, když byl propuštěn z biskupova vězení. Dílo obsahuje na svou dobu mnoho provokací vůči vládnoucí šlechtě i církvi, a často vnímáme v jeho verších velké znechucení nad celým společenským marasmem.

yeats second coming
Irský básník Yeats chápal dějiny jako sérii protínajícíh se spirál, trvajícíh 2000 let. Nad tím vším je "obrovský obraz duše všehomíra" neboli jak napsal v originálu „Spiritus
Mundi“, který je podle Yetse souhrn obrazů, které přestaly být vlastnictvím jakékoliv osobnosti či duše.

chalupka mor ho
Název básně Mor ho Samo Chalupky zná asi hodně lidé, i když citovat pár slok by už asi nedovedli. Ikdyž by vzpomněli na "A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu / kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu / a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom / Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom."

Myšlenky z knih

"Počasí začalo být opět chladné. "Jít ven? K čemu? Aby to člověka přivedlo na krchov," říkala Františka, které bylo milejší být tento týden doma, neboť její dcera, bratr i řeznice ho odjeli strávit do Combray. Ostatně když hovořila o počasí, tak nepřiměřeném roční době, tu jakožto poslední příslušnice sekty vyznávající fyzikální nauky tety Leonie, které v ní takto přežívaly v pozastřené podobě, dodávala: "To je zůstatek božího hněvu!" Ale odpovídal jsem na její stesky jen nyvým úsměvem a zůstal jsem vůči těmto předpovědím o to lhostejnější, že pro mne v každém případě mělo být krásně; viděl jsem už, jak se jitřní slunce třpytí na fiesolském vrchu, hřál jsem se v jeho paprscích; jejich intenzita mě nutila, abych s úsměvem otvíral a přivíral víčka, a ta se jako alabastrové lampy naplňovala růžovým přísvitem. Z Itálie se nevracely jenom zvony, přilétla spolu s nimi i Itálie sama."
Marcel Proust: Svět Guermantových (Hledání ztraceného času III)