Je nesmírná škoda, že Stevie Smith (1902 - 1971, tak osobitá básnířka, je v Česku neznámá. Její poezie je neobyčejně křehká, často velmi hravá a vtipná, ale dotýká se i zásadních otázek našeho každodenního života, jako je víra, láska, smrt. Přesto její tvorba není sentimentální. Bernie Higgins a Eva Klimentová ji rámci společného projektu Women´s voice a Společnost přátel poezie představily české veřejnosti, jak v anglické verzi, tak v povedených básnických překladech do češtiny.

smith stevie poems


Stevie Smith byla především básnířka. Napsala devět básnických sbírek. Psala také beletrii, která se da charakterizovat jako lehce beletrizované účty vlastního života v různých krizových momentech. Novel on Yellow Paper (Cape, 1936), Over the Frontier (Cape 1938), The Holiday (Chapman and Hall, 1949).

Své dětství prožila bez otce s matkou a se svou starší sestrou Molly. Celý život prožila bez dlouhodobějších vztahů s muži. Skutečné důvody se nikdy nedovíme, ale její karma už tak byla nastavena. Navíc ve svém intimním životě byla nesmírně citlivá a stydlivá. Není proto udivující, že její oblíbená básnířka byla Sylvia Plath, která k ní chovala stejnou náklonost. Bohužel k setkání nikdy nedošlo. Sylvia Plath zemřela tragicky 11. února 1963 v Londýně.

Navštěvovala školu Palmers Green High School v severním Londýně, po jejím ukončení žila dál se svou tetou. Pracovala jako osobní tajemník sira Neville Pearsona a se sirem George Newnes v nakladatelství Newnes v Londýně (1923 - 1953)., což ji umožnilo setkání s řadou literátů. Osobně znala George Orwella s kterým ji pojilo zřejmě víc jak přátelství. Poté co se Sir Neville Pearson nervově zhroutil četla poezii ve vysílání BBC. Stevie Smith obdržela cenu Cholmondeley Award v roce 1966, královskou zlatou medaili pro poezii v roce 1969. Byla aktivní v projektu  "Básně v metru a byla Member of literature panel of Arts Council. Dodnes se její básně čtou nebo jsou zhudebňovány. Často je prezentována na všech velkých festivalech v Londýně, Edinburghu, Stratford on Avonu, Praze etc.

Když Stevie Smith onemocněla tuberkulózou strávila tři roky v sanatoriu poblíž Broadstairs a Kentu. Spolu s traumatizovaným dětstvím bez otce, smrtí matky (když ji bylo 16 let) to byl možná největší impuls pro její fascinaci smrti, kterou se ve svém díle často zaobírá. Zcela jistě to také souvisí s častými depresemi, při kterých, jak se zdá, se vnitřně uvolňovala představou smrti, jako konečné svobody od utrpení na tomto světě.

Podle vzpomínek přátel to byla velmi svérázná a inteligentní žena, která si své "životní hledání" s velké části protrpěla. Životní osudy ji často stavěly před mnoho otázek na které hledala odpověď, i za cenu utrpení. Byla nesmírně zranitelná a křehká, poznamenaná dětstvím a nemocemi, neschopná vžít se do zcela běžného života většiny. Její neustálá snaha hledat souvislosti a mluvit o nich, ji zřejmě stavěla vůči okolí paradoxně do pozice člověka sobeckého a automního. Jak sama napsala: "Neexistuje důvod, proč být smutný, jako smutní lidé, když mají pocit, že se od nich odvrátil Bůh. To není důvod být smutný. To je dobrá věc." Stevie Smith zemřela na nádor na mozku dne 7. března 1971.

smith-sbirka-kniha

Poezie u rachotícího agregátu na veletrhu Svět knihy
Bernie Higgins (Společnost Poezie), Angličanka patřící k legendám propagace české i světové poezie v Česku a významná překladatelka Eva Klimentová se rozhodly, že autorku české veřejnosti představí. Bohužel, k naší smůle, si vybraly naprosto "úžasný" prostor veleTržnice zvané Knižní svět. V tzv. Literární kavárně to totiž vypadalo jako v tovární hale u soustruhů, což se jaksi ke křehké poezii Smithové moc nehodilo. Neustále rachotící agregát byl opravdu skvělým dárkem pořadatelů, kteří zřejmě původně počítali s projekcí rázných básní socialistického realismu. Nakonec musel náhodný divák vstát a zařídit aspoň na půl hodiny ticho, protože pořadatelé nějak nepochopili, proč by měli něco dělat. Dědeček by řekl, že tam měli bordel. Hezké slovo, jenže to patří do úplně  jiné sbírky, i když Stevie by o tom napsala určitě s humorem.

Seznam básnických sbírek Stevie Smith.
This Englishwoman (1937)
A Good Time Was Had By All (Cape, 1937)
Tender Only to One (Cape, 1938)
Mother, What Is Man? (Cape, 1942)
Harold's Leap (Cape, 1950)
Not Waving but Drowning (Deutsch, 1957)
Selected Poems (Longmans, 1962) includes 17 previously unpublished poems
The Frog Prince (Longmans, 1966) includes 69 previously unpublished poems
The Best Beast (Longmans, 1969)
Two in One (Longmans, 1971) reprint of Selected Poems and The Frog Prince
Scorpion and Other Poems (Longmans, 1972)
Collected Poems (Allen Lane, 1975)
Selected Poems (Penguin, 1978)
New Selected Poems of Stevie Smith (New Directions, 1988)

Ukázka...

Nemával a utonul
Její asi nejznámější báseň: překlad Eva Klimentová

Nikdo jej neslyšel, umrlce, naříkal i po svém skonu:
Byl jsem dál, než jste mysleli, já jsem vám nemával - já tonul.

Chudák vždycky sršel vtipem a teď je po něm,
určitě prochladl a selhalo mu srdce, říkali kolem.

Kdepak, chladno mi bylo pořád (lkal mrtvý i po svém skonu)
vždycky jsem byl opodál,  já jsem vám nemával - já tonul.

Not Waving But Drowning
by Stevie Smith (1902-1971)

Nobody heard him, the dead man,
But still he lay moaning:
I was much further out than you thought
And not waving but drowning.

Poor chap, he always loved larking
And now he's dead
It must have been too cold for him his heart gave way,
They said.

Oh, no no no, it was too cold always
(Still the dead one lay moaning)
I was much too far out all my life
And not waving but drowning.

A House of Mercy
V básni  píše o svém dětsví v Palmers Green v severním Londýně, kde žila se svou matkou a sestrou Molly.

It was a house of female habitation,
Two ladies fair inhabited the house,
And they were brave. For although Fear knocked loud
Upon the door, and said he must come in,
They did not let him in.

I Remember
It was my bridal night I remember
An old man of seventy-three
I lay with my young bride in my arms
A girl with t.b.
It was wartime, and overhead
The Germans were making a particularly heavy raid on Hampstead.
What rendered the confusion worse, perversely
Our bombers had chosen that moment to set out for Germany.
Harry, do they ever collide?
I do not think it has ever happened
Oh my bride, my bride.

Poezie klasická – nové knihy

František Halas. Srozumitelný básník chaotické doby, který by i dnes měl co psát

Básně Františka Halase (3.10. 1901 – 27.10. 1949) jsou prosté a srozumitelné, ale přesto jeho tvorba patří k dílům nejslož...

Antonín Sova. Zpěvy domova jsou klenotem české poezie

Celý druhý oddíl knihy Sovovy mluví řečí Soucitu a vzdoru: patosem, sebetrýzněním, kolektivním hněvem, planoucím akcentem ...

Básník Čchi Paj-š´ Verše od bazénu spadlé hvězdy aneb proč by měla být poezie srozumitelná

Nakladatelství Brody vydalo v roce 2002 v převodu Josefa Hejzlara sbírku čínských básní, kterou jsem shodou okolností dostal l...

Oldřich Mikulášek v poezii ztracený a znovunalezený

Přemýšlivá a krásně vroucí je Mikuláškova poezie, jež ho řadí k českým bardům, kteří nejvíc oslovili své čtenáře...

Bohumil Mathesius. Zpěvy staré Číny, nejobšírnější antologie čínské poezie

Tři sbírky čínských veršů vydané Bohuslavem Mathesiem, jsou zatím nejobšírnější antologii čínské poezie v češtině. ...

Inspirující myšlenky...

Slavnostní oběť – akt vytvářející posvátno – je toho příkladem. Ve své nejvyšší (a také nejčastější) formě je oběť rituálním odsouzením člověka nebo zvířete k smrti. V dávnověku mohlo být i samo usmrcení zvířete předmětem zákazu, čímž by se zdůvodnily vražedné usmiřovací rituály. Dnes je postihováno všeobecným zákazem pouze usmrcení člověka. Právě pomocí této oběti je možné podílet se na zločinu, jenž se takto stává společným zločinem všech účastníků: jde o svaté přijímání.
Georges Bataille, Erotika, opora morálky