A+ A A-

Knihy souvislostí – poslední vybrané knihy

Knihy souvislostí

V síti televizních stanic už se uskutečnilo globální propojení – ať kdekoli na světě zvolíte kterýkoli programový kanál, vyvalí se na vás bohužel stejný veletok blbosti. Vysílání řízené komerčními interesy většinou oslovují spodní polovinu těla – břicho a žlázy. Potlačuje kulturu ve jménu zábavy. Kultura totiž znamená kultivaci. Bylo by záhodno oslovovat srdce a mozek. Namísto toho vás mají nasytit a ukojit pokleslí baviči svými vyčpělými anekdotami a záplava soutěží, v nichž se hraje o prachy, a mají vás „informovat“ zlomkovité zprávy z černé kroniky. Což všechno se upíná k hlavnímu cíli, vrcholu, ose, účelu mihotání – k spotřebním reklamám. Jde o spontánní nebo cílevědomou debilizaci?
Zdeněk Mahler

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

Seznam článků v kategorii...

 1. Držte hubu a krok! O čom musíme povinne čušať – video
 2. Obracení Čech na víru aneb rekatolizace po dobrém a po zlém
 3. Geronimo. Paměti náčelníka Apačů, nejznámějšího symbolu svobody domorodých indiánů
 4. Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa
 5. Něco se muselo stát aneb co bude tmelit budoucí společnost
 6. Umberto Eco. Bludiště seznamů, které se každou chvíli manipulují
 7. Pilát Pontský je stejně pravděpodobný jako Bible
 8. Breviář pozitivní anarchie Vlastimila Vondruškya aneb barbaři na hranicích
 9. Ošo-Osho, ten, který se nikdy nenarodil, ani nezemřel
 10. O kaktech a jejich narkotických účincích Vojtěcha Alberta Friče
 11. Co se děje se světem? Václav Cílek o malých dobrodiní v časech velké proměny planety
 12. Benjamin Kuras. Češi na vlásku vlastní pohodlnosti a hlouposti
 13. František Koukolík. Proč všechno dopadne jinak. Kniha rozhovorů
 14. Kameny a hvězdy. Václav Cílek, oči kamenů, světla odjinud
 15. Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000
 16. Slavoj Žižek. Násilí. Příčiny a jeho projevy ve společnosti
 17. Proč islám nesmí do Česka. Jasná fakta v knize právničky a spisovatelky Kláry Samkové
 18. Cesta poradního kruhu. O umění otevřené komunikace nejen ve školách
 19. Enzensberger, Eseje. Inspirující eseje známého německého literáta
 20. Johnsonovy knihy Intelektuálové, Tvůrci, Hrdinové a Humoristé o literátech a politicích
 21. Hadi v oblecích. Jak rozpoznat psychopaty ve svém okolí
 22. Creative Commons. Zdarma český soubor licencí k publikování autorských děl
 23. Atlasova vzpoura, Ayn Rand popisuje kolektivistický stát, podobně jako Orwell
 24. Země Lhostejnost, kritické ohlasy Karla Kryla na politické kupčení v letech 1990-93
 25. Průvodce minovým polem žurnalistiky. Žantovského mimořádně zdařilá sonda do bahna české novinařiny
 26. Platónova Sókratova obrana odhalila už před 2500 lety chování elit, oligarchie a davu v tzv. demokracii
 27. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie
 28. Pravěké ženy a jejich tajemství. Ekniha zdarma
 29. Digitální demence se šíří stejně, jako ve středověku mor
 30. Vyhořelá společnost. Pět pronikavých diagnóz naší chaotické doby
 31. Knížky Miloše Zemana, prezidenta České republiky a občana naší země
 32. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí aneb udělejte si sondu do vlastní vzdělanosti
 33. Chvála bláznovství. Erasmus Roterdamský, vzdělanec a neúprosný kritik společnosti i církve
 34. Justiční tyranie uprostřed Evropy s předmluvou Rajka Dolečka nejen o Haagském tribunálu
 35. Restaurování slov v esejích Karla Hvížďaly.
 36. V pasti Eura, které je časovanou bombou
 37. Země snivců. Utopie, sny a realita. Fantastická kniha slavného rakouského malíře Alfreda Kubina
 38. Opium a závislost na něm, jedinečné zápisky a kresby Jeana Cocteaua
 39. Češi v neklidné době. Jak prozíravě vnímal českou politiku Milan Valach, propagátor přímé demokracie
 40. Dobrý člověk Ježíš a darebák Kristus. Nové evangelium podle Philipa Pullmana
 41. Tři sociální světy Jana Kellera srozumitelně definují svět, ve kterém žijeme
 42. Ego. Svérazná, ale inteligentní kuchařská kniha Ludmily Vachkové
 43. Prohlédni si tu zemi, eseje Václava Cílka
 44. Dětství pod palbou. O zneužívání dětí a manipulaci s nimi
 45. Sebastian Brant a Loď bláznů, 500 let stará kniha stále aktuální
 46. Walden aneb Život v lesích, kniha kterou Thoreau provokuje k myšlení celé generace
 47. Pier Paolo Pasolini: Zuřivý vzdor člověka, jehož deformuje moc
 48. Rusko včera, dnes a zítra. Objektivní analýzy našich předních komentátorů
 49. Dopisy z planety Země Marka Twaina, úsměvné eseje o absurditách křesťanské morálky
 50. Jak pocit viny, pokání a vykoupení může člověka osvobodit od podvědomě naučených traumat
 51. Nejsou to bohové, dokazuje Lenka Procházková ve své knize
 52. Citadela Saint-Exupéryho. Kniha hledající samou podstatu chování lidí
 53. Co nesmíte vědět o české a světové politice
 54. Cesty české alternativní léčby - metody a osobnosti
 55. Každá maminka je Mozart pro pomalé, důkladné, opakované počtení
 56. Jak být chudým. Nepostradatelná rukověť každého i potenciálního chudáka
 57. Jak jsme se stali kolonií. Ilona Švihlíková rozebírá katastrofální důsledky české politiky
 58. Je svobodná vůle vážně jen iluzí? Harrisova kniha o svobodě rozhodování
 59. Kolaps a regenerace civilizaci a kultur
 60. Kniha Rozprava o dobrovolném otroctví vznikla v roce 1549 a je stále aktuální
 61. Stěhování národů s.r.o. Polemika s prouprchlickou propagandou
 62. Kniha po paměti o problematice paměti a jejího fungování
 63. Poselství rudého muže. Mimořádná kniha o původní indiánské kultuře od E.T. Setona
 64. O duši, genialitě a šílenství
 65. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?
 66. Politická ekonomie strachu. Proč je existence všech vlád na strachu závislá
 67. Proč děti neprospívají. Světový bestseller Johna Holta
 68. Ekonomie přírodních národů aneb jak ekonomika ruinuje lidské myšlení
 69. Ztraceni v ghetu. Lékař Theodore Dalrymple s nekompromisním obrazem městských ghet
 70. Doba z druhé ruky. Jeden z pohledů na ruskou společnost od nositelky Nobelovy ceny Alexijevičové
 71. Jiří z Poděbrad, tlustý král a evropský vizionář
 72. Rómská otázka. Netradiční, ale propracovaná studie známé advokátky Kláry Samkové
 73. 11. září a tajné služby. Promyšlený podvod na občanskou svobodu
 74. Brainwash aneb historie a praktiky vymývání mozků a ovládání mysli
 75. Globalizace a krize jasně a srozumitelně – Ilona Švihlíková
 76. Srebrenica. Největší masakr v Evropě od konce 2. světové války
 77. Zvířata jsou naši bližní. Nejím maso, protože nemusím podporovat vraždění
 78. Globální Minotaurus Varoufakise aneb co způsobilo krach systému, který fungoval po desetiletí?
 79. Občanská neposlušnost podle Henry Davida Thoreaua
 80. Kladivo na čarodějnice. Kaplického obžaloba katolické církve a její touhy po moci
 81. Krutá kniha aforismů, vévoda de La Rochefoucauld s brilantními úvahami o životě
 82. Punk: Subkultura a styl od punkování po radostné blbnutí
 83. Umění zahálky – nejdůležitější prázdninová disciplína
 84. Zbigniew Brzezinsky. Velká šachovnice nadvlády USA ve světě
 85. Tainterovy Kolapsy složitých společností aneb příprava na život v jeskynní civilizaci
 86. Přelom. Kritické pohledy Ilony Švihlíkové na chaotický kapitalistický neoliberalismus
 87. Obecné dějiny ničení knih. O nenávisti vůči nepřijatelným knihám
 88. Problém médií aneb proč žurnalistika už dávno není hlídacím psem demokracie
 89. Jako román, jedinečná kniha o čtení Daniela Pennaca
 90. O duchu, kniha Helvetia, která po vydání byla veřejně pálena katem
 91. Od Rusi k Rusku, zakázána kniha Gumiljova o ruské historii od 12. století
 92. Jak nechutně zbohatnout v rozvojové Asii. Hamidova příručka
 93. Lucretius, Epikúros a slavná De Rerum Natura
 94. Georges Bataille, originální myslitel, erotika, sexualita a meditace
 95. Archeus – kousek radostné vědy o trpaslících Václava Cílka
 96. Štěstí lidu. Má ještě smysl rodina, přátelství, víra nebo dokonce práce?
 97. České typy a jiné eseje – Josef Jedlička
 98. Kámen bláznivosti aneb kniha panická o lidském objevování
 99. Vyznanie. Bývalý arcibiskup Bezák o rozkrádání a podvodech katolické církve
 100. Pirátství. Boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese