Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-

Knihy souvislostí – poslední vybrané knihy

Knihy souvislostí

V síti televizních stanic už se uskutečnilo globální propojení – ať kdekoli na světě zvolíte kterýkoli programový kanál, vyvalí se na vás bohužel stejný veletok blbosti. Vysílání řízené komerčními interesy většinou oslovují spodní polovinu těla – břicho a žlázy. Potlačuje kulturu ve jménu zábavy. Kultura totiž znamená kultivaci. Bylo by záhodno oslovovat srdce a mozek. Namísto toho vás mají nasytit a ukojit pokleslí baviči svými vyčpělými anekdotami a záplava soutěží, v nichž se hraje o prachy, a mají vás „informovat“ zlomkovité zprávy z černé kroniky. Což všechno se upíná k hlavnímu cíli, vrcholu, ose, účelu mihotání – k spotřebním reklamám. Jde o spontánní nebo cílevědomou debilizaci?
Zdeněk Mahler

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

Seznam článků v kategorii...

 1. Černá kniha České televize. O nehorázných manipulacích veřejnoprávního média
 2. Černá kniha kapitalismu. Kniha, o které se moc nepíše a přesto je velmi důležitá
 3. Digitální demence se šíří stejně, jako ve středověku mor
 4. Kniha Rozprava o dobrovolném otroctví vznikla v roce 1549 a je stále aktuální
 5. Pilát Pontský je stejně pravděpodobný jako Bible
 6. Dobrý člověk Ježíš a darebák Kristus. Nové evangelium podle Philipa Pullmana
 7. Sebastian Brant a Loď bláznů, 500 let stará kniha stále aktuální
 8. Žižek Slavoj, Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška aneb socialismus selhal a kapitalismus krachuje
 9. Co se děje se světem? Václav Cílek o malých dobrodiní v časech velké proměny planety
 10. Pravěké ženy a jejich velké tajemství. Ekniha zdarma
 11. Proč islám nesmí do Česka. Jasná fakta v knize právničky a spisovatelky Kláry Samkové
 12. Jak jsme se stali kolonií. Ilona Švihlíková rozebírá katastrofální důsledky české politiky
 13. Jules Janin. Mrtvé tažné zvíře a poprava ženy gilotinou
 14. Zápisky Ludwiga Hohla konečně přeloženy z němčiny i francouzštiny
 15. Kyselinovej test. Tom Wolfe prožil a napsal základní knihu o hippies
 16. Enzensberger, Eseje. Inspirující eseje známého německého literáta
 17. Držte hubu a krok! O čom musíme povinne čušať – video
 18. Obracení Čech na víru aneb rekatolizace po dobrém a po zlém
 19. Geronimo. Paměti náčelníka Apačů, nejznámějšího symbolu svobody domorodých indiánů
 20. Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa
 21. Něco se muselo stát aneb co bude tmelit budoucí společnost
 22. Umberto Eco. Bludiště seznamů, které se každou chvíli manipulují
 23. Breviář pozitivní anarchie Vlastimila Vondruškya aneb barbaři na hranicích
 24. Ošo-Osho, ten, který se nikdy nenarodil, ani nezemřel
 25. O kaktech a jejich narkotických účincích Vojtěcha Alberta Friče
 26. Benjamin Kuras. Češi na vlásku vlastní pohodlnosti a hlouposti
 27. František Koukolík. Proč všechno dopadne jinak. Kniha rozhovorů
 28. Kameny a hvězdy. Václav Cílek, oči kamenů, světla odjinud
 29. Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000
 30. Slavoj Žižek. Násilí. Příčiny a jeho projevy ve společnosti
 31. Cesta poradního kruhu. O umění otevřené komunikace nejen ve školách
 32. Johnsonovy knihy Intelektuálové, Tvůrci, Hrdinové a Humoristé o literátech a politicích
 33. Hadi v oblecích. Jak rozpoznat psychopaty ve svém okolí
 34. Creative Commons. Zdarma český soubor licencí k publikování autorských děl
 35. Atlasova vzpoura, Ayn Rand popisuje kolektivistický stát, podobně jako Orwell
 36. Země Lhostejnost, kritické ohlasy Karla Kryla na politické kupčení v letech 1990-93
 37. Průvodce minovým polem žurnalistiky. Žantovského mimořádně zdařilá sonda do bahna české novinařiny
 38. Platónova Sókratova obrana odhalila už před 2500 lety chování elit, oligarchie a davu v tzv. demokracii
 39. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie
 40. Vyhořelá společnost. Pět pronikavých diagnóz naší chaotické doby
 41. Knížky Miloše Zemana, prezidenta České republiky a občana naší země
 42. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí aneb udělejte si sondu do vlastní vzdělanosti
 43. Chvála bláznovství. Erasmus Roterdamský, vzdělanec a neúprosný kritik společnosti i církve
 44. Justiční tyranie uprostřed Evropy s předmluvou Rajka Dolečka nejen o Haagském tribunálu
 45. Restaurování slov v esejích Karla Hvížďaly.
 46. V pasti Eura, které je časovanou bombou
 47. Země snivců. Utopie, sny a realita. Fantastická kniha slavného rakouského malíře Alfreda Kubina
 48. Opium a závislost na něm, jedinečné zápisky a kresby Jeana Cocteaua
 49. Češi v neklidné době. Jak prozíravě vnímal českou politiku Milan Valach, propagátor přímé demokracie
 50. Tři sociální světy Jana Kellera srozumitelně definují svět, ve kterém žijeme
 51. Ego. Svérazná, ale inteligentní kuchařská kniha Ludmily Vachkové
 52. Prohlédni si tu zemi, eseje Václava Cílka
 53. Dětství pod palbou. O zneužívání dětí a manipulaci s nimi
 54. Walden aneb Život v lesích, kniha kterou Thoreau provokuje k myšlení celé generace
 55. Pier Paolo Pasolini: Zuřivý vzdor člověka, jehož deformuje moc
 56. Rusko včera, dnes a zítra. Objektivní analýzy našich předních komentátorů
 57. Dopisy z planety Země Marka Twaina, úsměvné eseje o absurditách křesťanské morálky
 58. Jak pocit viny, pokání a vykoupení může člověka osvobodit od podvědomě naučených traumat
 59. Nejsou to bohové, dokazuje Lenka Procházková ve své knize
 60. Citadela Saint-Exupéryho. Kniha hledající samou podstatu chování lidí
 61. Co nesmíte vědět o české a světové politice
 62. Cesty české alternativní léčby - metody a osobnosti
 63. Každá maminka je Mozart pro pomalé, důkladné, opakované počtení
 64. Jak být chudým. Nepostradatelná rukověť každého i potenciálního chudáka
 65. Je svobodná vůle vážně jen iluzí? Harrisova kniha o svobodě rozhodování
 66. Kolaps a regenerace civilizaci a kultur
 67. Stěhování národů s.r.o. Polemika s prouprchlickou propagandou
 68. Kniha po paměti o problematice paměti a jejího fungování
 69. Poselství rudého muže. Mimořádná kniha o původní indiánské kultuře od E.T. Setona
 70. O duši, genialitě a šílenství
 71. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?
 72. Politická ekonomie strachu. Proč je existence všech vlád na strachu závislá
 73. Proč děti neprospívají. Světový bestseller Johna Holta
 74. Ekonomie přírodních národů aneb jak ekonomika ruinuje lidské myšlení
 75. Ztraceni v ghetu. Lékař Theodore Dalrymple s nekompromisním obrazem městských ghet
 76. Doba z druhé ruky. Jeden z pohledů na ruskou společnost od nositelky Nobelovy ceny Alexijevičové
 77. Jiří z Poděbrad, tlustý král a evropský vizionář
 78. Rómská otázka. Netradiční, ale propracovaná studie známé advokátky Kláry Samkové
 79. 11. září a tajné služby. Promyšlený podvod na občanskou svobodu
 80. Brainwash aneb historie a praktiky vymývání mozků a ovládání mysli
 81. Globalizace a krize jasně a srozumitelně – Ilona Švihlíková
 82. Srebrenica. Největší masakr v Evropě od konce 2. světové války
 83. Zvířata jsou naši bližní. Nejím maso, protože nemusím podporovat vraždění
 84. Globální Minotaurus Varoufakise aneb co způsobilo krach systému, který fungoval po desetiletí?
 85. Občanská neposlušnost podle Henry Davida Thoreaua
 86. Kladivo na čarodějnice. Kaplického obžaloba katolické církve a její touhy po moci
 87. Krutá kniha aforismů, vévoda de La Rochefoucauld s brilantními úvahami o životě
 88. Punk: Subkultura a styl od punkování po radostné blbnutí
 89. Umění zahálky – nejdůležitější prázdninová disciplína
 90. Zbigniew Brzezinsky. Velká šachovnice nadvlády USA ve světě
 91. Tainterovy Kolapsy složitých společností aneb příprava na život v jeskynní civilizaci
 92. Přelom. Kritické pohledy Ilony Švihlíkové na chaotický kapitalistický neoliberalismus
 93. Obecné dějiny ničení knih. O nenávisti vůči nepřijatelným knihám
 94. Problém médií aneb proč žurnalistika už dávno není hlídacím psem demokracie
 95. Jako román, jedinečná kniha o čtení Daniela Pennaca
 96. O duchu, kniha Helvetia, která po vydání byla veřejně pálena katem
 97. Od Rusi k Rusku, zakázána kniha Gumiljova o ruské historii od 12. století
 98. Jak nechutně zbohatnout v rozvojové Asii. Hamidova příručka
 99. Lucretius, Epikúros a slavná De Rerum Natura
 100. Georges Bataille, originální myslitel, erotika, sexualita a meditace