A+ A A-

Knihy souvislostí – poslední vybrané knihy

Knihy souvislostí

V síti televizních stanic už se uskutečnilo globální propojení – ať kdekoli na světě zvolíte kterýkoli programový kanál, vyvalí se na vás bohužel stejný veletok blbosti. Vysílání řízené komerčními interesy většinou oslovují spodní polovinu těla – břicho a žlázy. Potlačuje kulturu ve jménu zábavy. Kultura totiž znamená kultivaci. Bylo by záhodno oslovovat srdce a mozek. Namísto toho vás mají nasytit a ukojit pokleslí baviči svými vyčpělými anekdotami a záplava soutěží, v nichž se hraje o prachy, a mají vás „informovat“ zlomkovité zprávy z černé kroniky. Což všechno se upíná k hlavnímu cíli, vrcholu, ose, účelu mihotání – k spotřebním reklamám. Jde o spontánní nebo cílevědomou debilizaci?
Zdeněk Mahler

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

Seznam článků v kategorii...

 1. Jak jsme se stali kolonií. Ilona Švihlíková rozebírá katastrofální důsledky české politiky
 2. Jules Janin. Mrtvé tažné zvíře a poprava ženy gilotinou
 3. Zápisky Ludwiga Hohla konečně přeloženy z němčiny i francouzštiny
 4. Kyselinovej test. Tom Wolfe prožil a napsal základní knihu o hippies
 5. Černá kniha České televize. O nehorázných manipulacích veřejnoprávního média
 6. Enzensberger, Eseje. Inspirující eseje známého německého literáta
 7. Držte hubu a krok! O čom musíme povinne čušať – video
 8. Obracení Čech na víru aneb rekatolizace po dobrém a po zlém
 9. Geronimo. Paměti náčelníka Apačů, nejznámějšího symbolu svobody domorodých indiánů
 10. Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa
 11. Něco se muselo stát aneb co bude tmelit budoucí společnost
 12. Umberto Eco. Bludiště seznamů, které se každou chvíli manipulují
 13. Pilát Pontský je stejně pravděpodobný jako Bible
 14. Breviář pozitivní anarchie Vlastimila Vondruškya aneb barbaři na hranicích
 15. Ošo-Osho, ten, který se nikdy nenarodil, ani nezemřel
 16. O kaktech a jejich narkotických účincích Vojtěcha Alberta Friče
 17. Co se děje se světem? Václav Cílek o malých dobrodiní v časech velké proměny planety
 18. Benjamin Kuras. Češi na vlásku vlastní pohodlnosti a hlouposti
 19. František Koukolík. Proč všechno dopadne jinak. Kniha rozhovorů
 20. Kameny a hvězdy. Václav Cílek, oči kamenů, světla odjinud
 21. Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000
 22. Slavoj Žižek. Násilí. Příčiny a jeho projevy ve společnosti
 23. Proč islám nesmí do Česka. Jasná fakta v knize právničky a spisovatelky Kláry Samkové
 24. Cesta poradního kruhu. O umění otevřené komunikace nejen ve školách
 25. Johnsonovy knihy Intelektuálové, Tvůrci, Hrdinové a Humoristé o literátech a politicích
 26. Hadi v oblecích. Jak rozpoznat psychopaty ve svém okolí
 27. Creative Commons. Zdarma český soubor licencí k publikování autorských děl
 28. Atlasova vzpoura, Ayn Rand popisuje kolektivistický stát, podobně jako Orwell
 29. Země Lhostejnost, kritické ohlasy Karla Kryla na politické kupčení v letech 1990-93
 30. Průvodce minovým polem žurnalistiky. Žantovského mimořádně zdařilá sonda do bahna české novinařiny
 31. Platónova Sókratova obrana odhalila už před 2500 lety chování elit, oligarchie a davu v tzv. demokracii
 32. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie
 33. Pravěké ženy a jejich tajemství. Ekniha zdarma
 34. Digitální demence se šíří stejně, jako ve středověku mor
 35. Vyhořelá společnost. Pět pronikavých diagnóz naší chaotické doby
 36. Knížky Miloše Zemana, prezidenta České republiky a občana naší země
 37. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí aneb udělejte si sondu do vlastní vzdělanosti
 38. Chvála bláznovství. Erasmus Roterdamský, vzdělanec a neúprosný kritik společnosti i církve
 39. Justiční tyranie uprostřed Evropy s předmluvou Rajka Dolečka nejen o Haagském tribunálu
 40. Restaurování slov v esejích Karla Hvížďaly.
 41. V pasti Eura, které je časovanou bombou
 42. Země snivců. Utopie, sny a realita. Fantastická kniha slavného rakouského malíře Alfreda Kubina
 43. Opium a závislost na něm, jedinečné zápisky a kresby Jeana Cocteaua
 44. Češi v neklidné době. Jak prozíravě vnímal českou politiku Milan Valach, propagátor přímé demokracie
 45. Dobrý člověk Ježíš a darebák Kristus. Nové evangelium podle Philipa Pullmana
 46. Tři sociální světy Jana Kellera srozumitelně definují svět, ve kterém žijeme
 47. Ego. Svérazná, ale inteligentní kuchařská kniha Ludmily Vachkové
 48. Prohlédni si tu zemi, eseje Václava Cílka
 49. Dětství pod palbou. O zneužívání dětí a manipulaci s nimi
 50. Sebastian Brant a Loď bláznů, 500 let stará kniha stále aktuální
 51. Walden aneb Život v lesích, kniha kterou Thoreau provokuje k myšlení celé generace
 52. Pier Paolo Pasolini: Zuřivý vzdor člověka, jehož deformuje moc
 53. Rusko včera, dnes a zítra. Objektivní analýzy našich předních komentátorů
 54. Dopisy z planety Země Marka Twaina, úsměvné eseje o absurditách křesťanské morálky
 55. Jak pocit viny, pokání a vykoupení může člověka osvobodit od podvědomě naučených traumat
 56. Nejsou to bohové, dokazuje Lenka Procházková ve své knize
 57. Citadela Saint-Exupéryho. Kniha hledající samou podstatu chování lidí
 58. Co nesmíte vědět o české a světové politice
 59. Cesty české alternativní léčby - metody a osobnosti
 60. Každá maminka je Mozart pro pomalé, důkladné, opakované počtení
 61. Jak být chudým. Nepostradatelná rukověť každého i potenciálního chudáka
 62. Je svobodná vůle vážně jen iluzí? Harrisova kniha o svobodě rozhodování
 63. Kolaps a regenerace civilizaci a kultur
 64. Kniha Rozprava o dobrovolném otroctví vznikla v roce 1549 a je stále aktuální
 65. Stěhování národů s.r.o. Polemika s prouprchlickou propagandou
 66. Kniha po paměti o problematice paměti a jejího fungování
 67. Poselství rudého muže. Mimořádná kniha o původní indiánské kultuře od E.T. Setona
 68. O duši, genialitě a šílenství
 69. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?
 70. Politická ekonomie strachu. Proč je existence všech vlád na strachu závislá
 71. Proč děti neprospívají. Světový bestseller Johna Holta
 72. Ekonomie přírodních národů aneb jak ekonomika ruinuje lidské myšlení
 73. Ztraceni v ghetu. Lékař Theodore Dalrymple s nekompromisním obrazem městských ghet
 74. Doba z druhé ruky. Jeden z pohledů na ruskou společnost od nositelky Nobelovy ceny Alexijevičové
 75. Jiří z Poděbrad, tlustý král a evropský vizionář
 76. Rómská otázka. Netradiční, ale propracovaná studie známé advokátky Kláry Samkové
 77. 11. září a tajné služby. Promyšlený podvod na občanskou svobodu
 78. Brainwash aneb historie a praktiky vymývání mozků a ovládání mysli
 79. Globalizace a krize jasně a srozumitelně – Ilona Švihlíková
 80. Srebrenica. Největší masakr v Evropě od konce 2. světové války
 81. Zvířata jsou naši bližní. Nejím maso, protože nemusím podporovat vraždění
 82. Globální Minotaurus Varoufakise aneb co způsobilo krach systému, který fungoval po desetiletí?
 83. Občanská neposlušnost podle Henry Davida Thoreaua
 84. Kladivo na čarodějnice. Kaplického obžaloba katolické církve a její touhy po moci
 85. Krutá kniha aforismů, vévoda de La Rochefoucauld s brilantními úvahami o životě
 86. Punk: Subkultura a styl od punkování po radostné blbnutí
 87. Umění zahálky – nejdůležitější prázdninová disciplína
 88. Zbigniew Brzezinsky. Velká šachovnice nadvlády USA ve světě
 89. Tainterovy Kolapsy složitých společností aneb příprava na život v jeskynní civilizaci
 90. Přelom. Kritické pohledy Ilony Švihlíkové na chaotický kapitalistický neoliberalismus
 91. Obecné dějiny ničení knih. O nenávisti vůči nepřijatelným knihám
 92. Problém médií aneb proč žurnalistika už dávno není hlídacím psem demokracie
 93. Jako román, jedinečná kniha o čtení Daniela Pennaca
 94. O duchu, kniha Helvetia, která po vydání byla veřejně pálena katem
 95. Od Rusi k Rusku, zakázána kniha Gumiljova o ruské historii od 12. století
 96. Jak nechutně zbohatnout v rozvojové Asii. Hamidova příručka
 97. Lucretius, Epikúros a slavná De Rerum Natura
 98. Georges Bataille, originální myslitel, erotika, sexualita a meditace
 99. Archeus – kousek radostné vědy o trpaslících Václava Cílka
 100. Štěstí lidu. Má ještě smysl rodina, přátelství, víra nebo dokonce práce?