A+ A A-

Knihy souvislostí – poslední vybrané knihy

Knihy souvislostí

V síti televizních stanic už se uskutečnilo globální propojení – ať kdekoli na světě zvolíte kterýkoli programový kanál, vyvalí se na vás bohužel stejný veletok blbosti. Vysílání řízené komerčními interesy většinou oslovují spodní polovinu těla – břicho a žlázy. Potlačuje kulturu ve jménu zábavy. Kultura totiž znamená kultivaci. Bylo by záhodno oslovovat srdce a mozek. Namísto toho vás mají nasytit a ukojit pokleslí baviči svými vyčpělými anekdotami a záplava soutěží, v nichž se hraje o prachy, a mají vás „informovat“ zlomkovité zprávy z černé kroniky. Což všechno se upíná k hlavnímu cíli, vrcholu, ose, účelu mihotání – k spotřebním reklamám. Jde o spontánní nebo cílevědomou debilizaci?
Zdeněk Mahler

OBRAŤE LIST A ČTĚTE DÁL...

Seznam článků v kategorii...

 1. Žižek Slavoj, Jednou jako tragédie, podruhé jako fraška aneb socialismus selhal a kapitalismus krachuje
 2. Co se děje se světem? Václav Cílek o malých dobrodiní v časech velké proměny planety
 3. Pravěké ženy a jejich velké tajemství. Ekniha zdarma
 4. Proč islám nesmí do Česka. Jasná fakta v knize právničky a spisovatelky Kláry Samkové
 5. Černá kniha České televize. O nehorázných manipulacích veřejnoprávního média
 6. Jak jsme se stali kolonií. Ilona Švihlíková rozebírá katastrofální důsledky české politiky
 7. Jules Janin. Mrtvé tažné zvíře a poprava ženy gilotinou
 8. Zápisky Ludwiga Hohla konečně přeloženy z němčiny i francouzštiny
 9. Kyselinovej test. Tom Wolfe prožil a napsal základní knihu o hippies
 10. Enzensberger, Eseje. Inspirující eseje známého německého literáta
 11. Držte hubu a krok! O čom musíme povinne čušať – video
 12. Obracení Čech na víru aneb rekatolizace po dobrém a po zlém
 13. Geronimo. Paměti náčelníka Apačů, nejznámějšího symbolu svobody domorodých indiánů
 14. Tři svíce za budoucnost. Návody a nápady jak přežít konec světa
 15. Něco se muselo stát aneb co bude tmelit budoucí společnost
 16. Umberto Eco. Bludiště seznamů, které se každou chvíli manipulují
 17. Pilát Pontský je stejně pravděpodobný jako Bible
 18. Breviář pozitivní anarchie Vlastimila Vondruškya aneb barbaři na hranicích
 19. Ošo-Osho, ten, který se nikdy nenarodil, ani nezemřel
 20. O kaktech a jejich narkotických účincích Vojtěcha Alberta Friče
 21. Benjamin Kuras. Češi na vlásku vlastní pohodlnosti a hlouposti
 22. František Koukolík. Proč všechno dopadne jinak. Kniha rozhovorů
 23. Kameny a hvězdy. Václav Cílek, oči kamenů, světla odjinud
 24. Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000
 25. Slavoj Žižek. Násilí. Příčiny a jeho projevy ve společnosti
 26. Cesta poradního kruhu. O umění otevřené komunikace nejen ve školách
 27. Johnsonovy knihy Intelektuálové, Tvůrci, Hrdinové a Humoristé o literátech a politicích
 28. Hadi v oblecích. Jak rozpoznat psychopaty ve svém okolí
 29. Creative Commons. Zdarma český soubor licencí k publikování autorských děl
 30. Atlasova vzpoura, Ayn Rand popisuje kolektivistický stát, podobně jako Orwell
 31. Země Lhostejnost, kritické ohlasy Karla Kryla na politické kupčení v letech 1990-93
 32. Průvodce minovým polem žurnalistiky. Žantovského mimořádně zdařilá sonda do bahna české novinařiny
 33. Platónova Sókratova obrana odhalila už před 2500 lety chování elit, oligarchie a davu v tzv. demokracii
 34. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie
 35. Digitální demence se šíří stejně, jako ve středověku mor
 36. Vyhořelá společnost. Pět pronikavých diagnóz naší chaotické doby
 37. Knížky Miloše Zemana, prezidenta České republiky a občana naší země
 38. Vzdělanost jako živý dialog s minulostí aneb udělejte si sondu do vlastní vzdělanosti
 39. Chvála bláznovství. Erasmus Roterdamský, vzdělanec a neúprosný kritik společnosti i církve
 40. Justiční tyranie uprostřed Evropy s předmluvou Rajka Dolečka nejen o Haagském tribunálu
 41. Restaurování slov v esejích Karla Hvížďaly.
 42. V pasti Eura, které je časovanou bombou
 43. Země snivců. Utopie, sny a realita. Fantastická kniha slavného rakouského malíře Alfreda Kubina
 44. Opium a závislost na něm, jedinečné zápisky a kresby Jeana Cocteaua
 45. Češi v neklidné době. Jak prozíravě vnímal českou politiku Milan Valach, propagátor přímé demokracie
 46. Dobrý člověk Ježíš a darebák Kristus. Nové evangelium podle Philipa Pullmana
 47. Tři sociální světy Jana Kellera srozumitelně definují svět, ve kterém žijeme
 48. Ego. Svérazná, ale inteligentní kuchařská kniha Ludmily Vachkové
 49. Prohlédni si tu zemi, eseje Václava Cílka
 50. Dětství pod palbou. O zneužívání dětí a manipulaci s nimi
 51. Sebastian Brant a Loď bláznů, 500 let stará kniha stále aktuální
 52. Walden aneb Život v lesích, kniha kterou Thoreau provokuje k myšlení celé generace
 53. Pier Paolo Pasolini: Zuřivý vzdor člověka, jehož deformuje moc
 54. Rusko včera, dnes a zítra. Objektivní analýzy našich předních komentátorů
 55. Dopisy z planety Země Marka Twaina, úsměvné eseje o absurditách křesťanské morálky
 56. Jak pocit viny, pokání a vykoupení může člověka osvobodit od podvědomě naučených traumat
 57. Nejsou to bohové, dokazuje Lenka Procházková ve své knize
 58. Citadela Saint-Exupéryho. Kniha hledající samou podstatu chování lidí
 59. Co nesmíte vědět o české a světové politice
 60. Cesty české alternativní léčby - metody a osobnosti
 61. Každá maminka je Mozart pro pomalé, důkladné, opakované počtení
 62. Jak být chudým. Nepostradatelná rukověť každého i potenciálního chudáka
 63. Je svobodná vůle vážně jen iluzí? Harrisova kniha o svobodě rozhodování
 64. Kolaps a regenerace civilizaci a kultur
 65. Kniha Rozprava o dobrovolném otroctví vznikla v roce 1549 a je stále aktuální
 66. Stěhování národů s.r.o. Polemika s prouprchlickou propagandou
 67. Kniha po paměti o problematice paměti a jejího fungování
 68. Poselství rudého muže. Mimořádná kniha o původní indiánské kultuře od E.T. Setona
 69. O duši, genialitě a šílenství
 70. Milan Kundera aneb Co zmůže literatura?
 71. Politická ekonomie strachu. Proč je existence všech vlád na strachu závislá
 72. Proč děti neprospívají. Světový bestseller Johna Holta
 73. Ekonomie přírodních národů aneb jak ekonomika ruinuje lidské myšlení
 74. Ztraceni v ghetu. Lékař Theodore Dalrymple s nekompromisním obrazem městských ghet
 75. Doba z druhé ruky. Jeden z pohledů na ruskou společnost od nositelky Nobelovy ceny Alexijevičové
 76. Jiří z Poděbrad, tlustý král a evropský vizionář
 77. Rómská otázka. Netradiční, ale propracovaná studie známé advokátky Kláry Samkové
 78. 11. září a tajné služby. Promyšlený podvod na občanskou svobodu
 79. Brainwash aneb historie a praktiky vymývání mozků a ovládání mysli
 80. Globalizace a krize jasně a srozumitelně – Ilona Švihlíková
 81. Srebrenica. Největší masakr v Evropě od konce 2. světové války
 82. Zvířata jsou naši bližní. Nejím maso, protože nemusím podporovat vraždění
 83. Globální Minotaurus Varoufakise aneb co způsobilo krach systému, který fungoval po desetiletí?
 84. Občanská neposlušnost podle Henry Davida Thoreaua
 85. Kladivo na čarodějnice. Kaplického obžaloba katolické církve a její touhy po moci
 86. Krutá kniha aforismů, vévoda de La Rochefoucauld s brilantními úvahami o životě
 87. Punk: Subkultura a styl od punkování po radostné blbnutí
 88. Umění zahálky – nejdůležitější prázdninová disciplína
 89. Zbigniew Brzezinsky. Velká šachovnice nadvlády USA ve světě
 90. Tainterovy Kolapsy složitých společností aneb příprava na život v jeskynní civilizaci
 91. Přelom. Kritické pohledy Ilony Švihlíkové na chaotický kapitalistický neoliberalismus
 92. Obecné dějiny ničení knih. O nenávisti vůči nepřijatelným knihám
 93. Problém médií aneb proč žurnalistika už dávno není hlídacím psem demokracie
 94. Jako román, jedinečná kniha o čtení Daniela Pennaca
 95. O duchu, kniha Helvetia, která po vydání byla veřejně pálena katem
 96. Od Rusi k Rusku, zakázána kniha Gumiljova o ruské historii od 12. století
 97. Jak nechutně zbohatnout v rozvojové Asii. Hamidova příručka
 98. Lucretius, Epikúros a slavná De Rerum Natura
 99. Georges Bataille, originální myslitel, erotika, sexualita a meditace
 100. Archeus – kousek radostné vědy o trpaslících Václava Cílka