Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-

Nejčtenější knihy – portál Čítárny

Nejčtenější knihy a články za posledních 30 dní.
Dosavadní úroveň lidského jedince, světa a společnosti je nízká nebo v každém případě nedokonalá. Člověk zůstává většinou, s malou výjimkou několika géniů, na úrovni zvířete, civilizovaný, kulturní člověk dokonce i pod ní, protože potlačil přirozené zdravé instinkty, jimiž se bezprostředně projevuje u zvířete jeho "já", a změnil je sice za projevy vůle, ale vůle chabé, podřadné, orientované k méněcenným, nízkým cílům prospěchářství a požitku.
Ladislav Klíma