Vše, co zlepšuje schopnost přemýšlet, je sebevzdělávání!

A+ A A-

Úpadek britského vzdělávání je předobrazem mizérie českého školství

vydrova kozel zahradnik

Zatímco politici nad chováním mladé generace kroutí tradičně hlavami a nechávají odborníky zpracovávat stohy studií, prestižní britská agentura The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) oznámila opravdu šokující čísla o schopnostech mladých lidí, která se poněkud rozcházejí s tradičními přihlouplými výroky britského premiéra Camerona o dlouhodobě stoupající úrovni britské společnosti. (Daily Telegraph, srpen, 2011)První "nečekané" varování je narůstající nezaměstnanost.
Ta u Angličanů ve věku od 16 do 24 let dosáhla na počátku roku 2011 jednoho milionu osob a odborníci varují, že se bude nadále zvyšovat. Důvody jsou zřejmé. Konzervativní britské firmy už nechtějí zaměstnávat jen místní obyvatele, ale v mnohem větší míře přistěhovalce ze střední Evropy. Proč?

Podle agentury CIPD si britští zaměstnavatelé stěžují u mladých Angličanů na:
negramotnost (53%), na neschopnost počítat (42%), na neschopnost chovat se kompetentně vůči zákazníkům (40%) a na neexistenci komunikační schopností (40%). Tak vysoká čísla nečekal nikdo. Primátor Londýna Boris Johnson v srpnu 2011 přiznal pro deník Times: "každý čtvrtý jedenáctiletý v Londýně je negramotný"!! Pozor, mluvíme o Velké Británii.

Úroveň britského školství kritizoval i Eric Schmidt, předseda firmy Google,
během přednášky v Edinburku (srpen 2011) ostře kritizoval, že školství v Británii se cíleně zaměřuje na humanitní vědy. Připomněl, že Lewis Carroll nenapsal jen klasické knihy o Alence, ale vyučoval také v Oxfordu matematiku. Jamese Clerka Maxwella nejen jeden z nejlepších fyziků, ale vydával i poezii. Jinými slovy upozornil na chybějící kreativitu u studentů, která je základním zdrojem invence a nápadů. Úzce specializované obory ve školství, které prosazují mnozí kantoři a rektoři vedou v lepším případě jen k mechanické zručnosti a rutině a zákonitě se tak rozšiřuje u studentů duševní tupost.

vydrova skola2

Degradace britských středních škol, je důsledek psychopatického myšlení politiků
Hlavních důvodů úpadku britského školství je samozřejmě víc. Ale nejvíc se na něm podepsal už v polovině šedesátých let labouristický ministr školství Anthony Crosland, odhodlaný „zničit každou fucking grammar school v Anglii, Walesu a Severním Irsku“. To se mu podařilo tím, že spojil víc jak 1200 škol tzv. Grammar schools (obdoba gymnázií) s tzv školou secondary modern, která připravovala řemeslníky (obdoba našich učňáků).  Obě školy byly nahrazeny comprehensive – všeobecně vzdělávající. Jak napsaly Britské listy: "Jejich učební osnovy byly natolik všeobecně méně náročné až úplně nenáročné, až se z nich staly školy všeobecně nevzdělávající – s úrovní zabedněnosti dosahující astronomických výšin. Jejich 16letí absolventi jsou podle studie (2011) konfederace britského průmyslu CBI nezaměstnatelní, pokud se sami nedovzdělají".

Latina dělá lepšího instalatéra, aneb udělej kozla zahradníkem
O tom jací "političtí géniové" rozhodují o britském školství svědčí výrok konzervativního poslance Enocha Powella (1950 až 1974) který tvrdil, že znalost latiny dělá i lepšího instalatéra. To může být za jistých okolností pravda, pokud vám při tom opraví vodovodní kohoutek. Pokud vám ale zdarma odrecituje několik latinských citátů a voda teče dál, vyhodíte ho.

A ještě jedna perlička. Den před začátkem školního roku 2011, pronesl na guardian.co.uk další ministerský génius Michael Gove, britský konzervativní ministr školství, že zruší předpis zakazující učitelům používat proti dětem fyzického násilí. Navíc řekl, že cítí nutnost rekrutovat do škol jako učitele bývalé vojáky, zejména na první stupeň, aby poskytl školákům mužské vzory autority. Je vidět, že Britům chybí do armády vycvičené mládí, aby bylo koho posílat do třetího světa vraždit ženy a děti, jak to Britové hrdině dokazují nejen v Afganistánu, ale i v Libyi.

Pokud se zamyslíme nad českým, ryze kotlinovým školstvím, není to jiné.
Po desetiletích fungování pseudosocialismu, pokračuje stejným tempem dál morální destrukce, rozpad sociální soudržnosti, což negativně poznamenalo chování většiny rodin. Hybatelem těchto změn je například narůstající agresivita lidí v soutěživém prostředí konzumní společnosti, obecné preferování bezduché zábavy u všech věkových skupin ve většině médií, narůstající nedůvěra v korumpované instituce, chápání úspěchu jedince a jeho postavení ve společnosti jen na základě tituliárního postavení a materiálního bohatství a hlavně narůstající sociální rozdíly, na které jsou Češi zvlášť citliví.
Ve společnosti tím roste jiná, ale destruktivnější duchovní bída než byla za socialismu, protože na hodnotovém žebříčku je obchodní úspěch postaven mnohem výše jak kvalita vzdělání. Takový rozdíl nebyl v myšlení lidí ani za socialismu a na dnešní středoškolské mládeži je to evidentně vidět, jak přístupem ke vzdělání, tak znalostmi. To vám potvrdí každý středoškolský profesor, který učí víc jak deset let.

vydrova skola5
Vzdělání ano, kvalita není důležitá
Většina rodin potvrzuje, že dosažené vzdělání a s tím související případný titul, chápe jen jako prostředek k významějšímu osobnímu postavení ve společnosti, ale na úrovni vzdělání jim příliš nezáleží. Neskutečný chaos, který panuje v přístupu ke vzdělání na českých školách všech úrovní, je jen odrazem dlouhodobého nezájmu o úroveň vzdělání vůbec. Začíná platit ten nejsmutnější stav, že za dobré vzdělání musíš dobře zaplatit. Tím se ze hry automaticky vyřazují slabší sociální vrstvy a kvalitní vzdělání bude považováno za luxus a nikoliv za prioritní zájem společnosti. V mnoha případech je tomu už dnes. Zdá se, že vracíme zpět.
Zapomíná se, že společnost by v prvé řadě měla zajistit všechny druhy vzdělání, dávajíc lidem možnost svobodné volby jakéhokoli předmětu, kterému se chtějí učit. To vyžaduje dostatečný počet škol pro všechny druhy vzdělání. Malý počet škol omezuje lidem svobodu volby a nutí je učit se předměty, které jsou předkládány. Společnost, které z jakéhokoliv důvodu monopolizuje znalosti, je ve své podstatě nepřátelská vůči svobodě.

Nezájem nebo neschopnost řešit rozvoj vzdělávání graduje
Dokazuje to například mimořádně hloupé chování Ministerstva školství, týkající se projektu Bílá kniha, národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, který spolkl miliardu korun a ve skutečnosti nic nevyřešil. Jen natáhl do fungujícího školství zmatky a další desítky tabulek, které kantoři musí vyplňovat. A nikdo není zodpovědný. Jak jinak. Stupiditou, která se vysmívá samé podstatě vzdělávání, jsou návrhy Ministerstva školství na zvyšování poplatků na VŠ. Dlouhodobě cílený trend komercializace školství se zdůvodňuje zodpovědnějším přístupem studentů ke studiu a větší samostatností školních subjektů. Zapomíná se ovšem na jedno. Zavedení školného povede k priorizaci takových oborů, o který bude zájem, protože budou víc vydělávat. To jsou primitivní zákony businessu, který se učí na základní škole. Ve svém důsledku pak nebude žádný důvod, aby se zrušily obory, které vydělávat jednoduše nebudou. Jaké škody společnosti vzniknou už za 10 let a kam to vůbec povede, už nikdo neřeší a nejsou na to ani analýzy. Tomu říkám zodpovědný přístup.

Já vím, dá se odpovědět slovy klausisty: Trh to vyřeší, není nad svobodu osobnosti a volný trh. Jenže to říká Klaus, kterému o budoucnost přece vůbec nejde, jak nám to hezky připomněl při svém novoročním projevu v roce 2010.
Vypadí to, že Klaus a jemu podobní už dávno neznají nejen reálnou cenu knih, ale neznají ani platy učitelů, které tatíkovi jeho synové a poradci zřejmě zatajili. Takže pro úplnost:

Nástupný plat plně aprobovanédo učitele je 20.300 Kč a po všech letech učení před důchodem to je 24.400 Kč. Ten, co nemá úplnou aprobaci (skoro žádná škola už ale nebere neaprobované) má na začátku 17.950 a na konci 24.100 Kč. Takže - když vezmeme aprobovaného učitele, tak za celý život učení má na platu navýšení 4.300 Kč. Pokud uvážíme, že kvalitní učitel má do velké míry moc formovat myšlení mladých lidí, pak je to nejlepší stimul jak skutečné kantory odradit od práce ve školství.

vydrova skola1

Jako perličku o uvažování české společnosti bych si dovolil připomenout veřejný výrok herečky Geislerové, který je o to víc pikantnější, že byl řečen na slavnostním večeru vyhlášení nejlepší knihy roku - Magnesia Litera 2010.
Herečka v krátkém dialogu o vzdělávání přiblble a s úlevou prohlásila: "že pochybuje, že bych se ještě kdy v životě dovzdělala." A rozhodně to myslela úpřímně neboť ve scénaři to rozhodně nebylo. Já se jejímu pravdivému doznání nebráním, ale udivuje mne, že dost lidí to chápalo jako zábavné. Smutný důkaz, jak bezduchá zábava primitiva prostupuje celou společností a vymývá mozky líp jak Ariel. Nebo to byla jen společenská slušnost - zasmát se? Zasmát se jí?

Illustrations: Markéta Vydrová >>

Vaše názory  

# Guest
I tak zásadních profese jako jsou učitelé (činní ať už na základní, střední či vysoké škole) v posledních letech zasahuje trend prekarizace práce. Vzhledem k hrubě podfinancovanému vzdělávacímu systému se české školy snaží šetřit každou korunu a některé se svými kantory uzavírají pracovní smlouvy pouze na období školního roku. Během prázdnin se pak učitelé stávají nezaměstnanými (vloni se začátkem července registrovalo na úřadu práce 3211 pedagogů) nebo jdou například prodávat hamburgery do KFC. Morální autoritě kantorů vůči žákům to jistě příliš nepřidá.
| Quote
# Ruda
Tato podoba školství odpovídá spíše 19. století, než století dvacátému. Učit se v šesté třídě, jaké řeky protékají Afrikou, v kterém roce proběhla bitva u Thermophyl a jak se z velikosti kvádru odvodí délka jeho hrany, jsou to úctyhodné dovednosti. Pro život a jeho naplnění však dokonale zbytečné. A z toho, co je pro život opravdu podstatné, se zaručeně nedozvíte ani deset vět. Znáte ten příběh s Lennonem? Přiznejme si, že do školy děti chodí do velké míry proto, aby mohli dospělí chodit do práce. Číst, psát a počítat jsou ty dovednosti, o které jde ze všeho nejvíc. Myslím, že je blízko doba, kdy se děti vše ostatní budou učit podle individuálního a dobrovolného programu prostřednictvím YouTube.
| Quote
# JAn
Reforma školství směřuje k tomu, že peníze na zaplacení setrvání v té servisní třídě, budou mít ti, kdo se podřídí v zájmu stále rychlejšího zhodnocování velkých peněz. Ono se mluví o zkvalitňování výuky, o motivaci studentů, o motivaci učitelů, ale je za tím vším v podstatě jen jediný motiv. Studovat si zaslouží ten, kdo přispěje po svém studiu k co nejrychlejšímu obratu peněz, v jakékoliv oblasti lidského života. Ti, kteří budou studovat takové nepraktické vědy jako je filosofie, sociologie, to ani nejsou vědy, politologie a podobně, to jsou literární discipliny v podstatě. Ti, co budou studovat něco tak nepraktického, tak budou mít prostě smůlu. Bude to tady jako v 19. stol., tehdy taky se mohla studovat sociologie, filosofie, ale mohli to studovat jenom ti, kdo byli existenčně perfektně zajištěni. Když si vezmete dějiny sociologie, tak všichni velikáni Mergl, Pareto, Simmel, mohli studovat sociologii takovým zvláštním způsobem, že jim umřel strýček. Když člověku neumřel bohatý strýček, tak nebyl dost zajištěný k tomu, aby mohl studovat sociologii. Nevím, jak to dělali, ale každému se to podařilo tímto způsobem získat existenční nezávislost.
| Quote
# Linda
V Česku by to znamenalo konec svobodného vzdělání,. proti tomu se postaví doufám ještě dost lidí, ktzerým to myslí a kteří mají také děti. Obávám se, že čas demonstrací je i u nás před dveřmi.
| Quote
# Kamil Bláha
Máme-li zastavit pokračující úpadek, je zapotřebí vytvořit model rozvoje. Neexistuje žádný zázračný lék, ale existuje množství poučení, které je nutno zohlednit, nejen z poválečné historie rozvinutého světa, ale také z toho, jak se chovají rychle se rozvíjející ekonomiky třetího světa, které rychle dostihují Británii.
| Quote
# Liška
Přesně tento způsob demagogie je charakteristický pro prohlášení Ministerstva školství. Halda polopravd s několika rozumnými argumenty. Bohužel už základní myšlenka, že vzdělání vyřeší volný trh je naprosto scestná a po 20 letech české realizace a po desítkách let realizace ve světě se jasně ukazuje, že stejně mylná jako komunismus v leninské podobě.
| Quote
# JanaK
Český pedagog Bořivoj Brdička ve svém článku Bude PISA 2009 pro nás poučením? upozorňuje, že každý může díky internetu objevovat, jaké jsou vlastnosti vítězů pomyslného žebříčku mezinárodního školství, např.


převládá zvyšování autonomie škol umožňující realizovat vlastní výukové plány (proti čemuž je namířená novelizace onoho § 5!),
země s nejlepšími výsledky mají definované kvalitní standardy výukových cílů a netolerují neúspěch = neúspěšné netrestají, ale pomáhají jim (my jsme o standardech teprve začali diskutovat …!),
úspěšné země se vyznačují tím, že jejich vedoucí představitelé a osobnosti veřejného života sdílejí s rodiči, učiteli i studenty své přesvědčení o významu vzdělávání (více než hořce zní toto u nás, kde slovem roku 2009 se stal pojem rychlostudent!),
úspěšní se učí jeden od druhého (každý, kdo by o to stál, se s uvažováním aktivních učitelů může seznámit např. na metodickém a diskusním portálu rvp.cz; zde také najde dosti reprezentativní vzorek učitelského smýšlení k tématům, o nichž je zde řeč, včetně příkladů každodenní praxe)
pro budoucí prosperitu státu je nejdůležitější tzv. „znalostní ekonomika“, jinými slovy řečeno – školství se stává jednou z největších priorit státu.
| Quote
# Ladislav Marek Numerato
Za studium neplatí pouze ten, kdo studuje, ale všichni daňoví poplatníci.

Školy mají velmi omezené možnosti konkurovat si výukovými metodami a složením výuky. O tom rozhoduje centrum (ministerstvo školství), které zastává myšlenku "jedné velikosti pro všechny". Tam, kde se vydávají všichni jednou cestou, je velké riziko, že všichni zabloudí. Tam, kde se všichni rozutečou po různých stezkách, naopak existuje naděje, že někdo objeví ten správný směr. Ve státním školství na něco takového můžeme rovnou zapomenout.

Zkouška není braná jako něco, co by si student měl zodpovědně zvolit, aby zvýšil svoji konkurenceschopnost, ale jako něco, co má být nařízeno povinně tak, aby to odráželo požadavek společnosti. Požadavek společnosti ovšem neexistuje. Existují jen rozdílné požadavky různých jedinců.

V systému státního školství se vedou nekončící debaty o tom, kolik potřebujeme instalatérů, filozofů či jaderných fyziků. O tom, kolik instalatérů, filozofů či jaderných fyziků se uživí, nenecháváme rozhodnout trh, ale věříme v „moudra“, která vypadnou z hlav socialistických plánovačů.

Státní školství neumožňuje rozdílné odměňování kvalitních a nekvalitních učitelů. Proto tolik kvalitních (špatně placených) pedagogů školství opouští. Proto tolik neschopných (vzhledem k odvedené kvalitě práce přeplacených) pedagogů ve školství zůstává.

Školy jsou nástrojem propagandy vládnoucích politických stran.

Prostřednictvím škol se děti učí nahlížet na podnikatele jako na parazity.

Prostřednictvím škol se děti učí být vzornými ovčany pokorně přijímacími sebehloupější nařízení z hlav obecních zastupitelů, poslanců či evropských úředníků.

Školy podsouvají žákům myšlenku, že veřejný zájem je nadřazen soukromému vlastnictví.

Neobhajujme status quo jen proto, že jsme si na něj zvykli a že nemáme s ničím jiným zkušenost. Systém státního školství je škodlivý. Nepodceňujme hodnotu vzdělání a dejme ve školství prostor konkurenci, svobodě a tržním principům.
| Quote
# Kalesh
V Anglii totiž existuje systém státních bank, kde mají studenti možnost půjčit si na studium bez placení úroku. Tyto banky umožňují půjčku každému studentovi. Pak ale přišel problém. Zvýšení počtu soukromých vysokých škol v Anglii přivedlo státní banku k zjištění, že není možné půjčit všem studentům, kteří mají o půjčku zájem. Nicméně jako další alternativa se hned hlásí komerční banky, bohužel s nimi i obrovské riziko znevýhodňování chudších. To proto, že komerční banky nebudou chtít půjčit studentům „obyčejných“ vysokých škol, protože nebudou mít záruku, že studenti po absolutoriu dluh splatí. V budoucnu se tedy může stát i to, že to nakonec budou banky, kdo bude rozhodovat o tom, kdo půjde na vysokou školu a kdo ne. Britská vláda si uvědomuje jak velká díra ve vládním rozpočtu okolo univerzit je a někteří také otevřeně přiznávají, že poslanci ze zoufalství vymýšlejí stále bláznivější plány.

Univerzity a vysoké školy (i soukromé) ve Švédsku jsou zcela bezplatné. Vzhledem k štědrému sociálnímu systému (pozůstatku socialistické ideologie, která byla ve Švédsku velice oblíbená) jsou běžné různé dotace (na bydlení, dopravu atd.) Je ovšem pravda, že se tam pro vysokoškolské vzdělání rozhodne pouze 5% Švédů, přestože na univerzitu mohou i starší 25 let, kteří nají čtyřletou praxi v oboru. Nicméně, přestože je školství bezplatné, studenti zůstávají na oplátku dlouho u rodičů, protože jejich osobní studentské výdělky nestačí na vysoké nájemné na většině území Švédska. Koloběh peněz musí i ve Švédsku někde začínat a někde končit.

Zdá se, že mnoho lidí vidí privatizaci jako nutný krok k demokratičtější a modernější budoucnosti. Někteří vidí v privatizaci vysokých škol příslib lepších studijních výsledků a vyšší úroveň vzdělanosti, protože každý student by si v takovém případě studium dvakrát rozmyslel. Je pravda, že mnoho z nás zaregistrovalo, jak „lehlé“ studium v současné době je, každý třetí se na vysokou školu dostane a každý čtvrtý ji vystuduje. Nebylo by však lepší zvýšit náročnost výuky na školách? Řady těch, kteří studují jen aby měli titul by prořídly a nebylo by to na úkor chudších, kteří by nebyli schopni si vysokou školu financovat.
| Quote
# Daniella
celý dnešný vzdelávací systém nie je ničím iným ako fabrikou na výrobu
vykrajovacích formičiek, ktorá pripravuje ľudí hlavne na vopred definované role. Táto stránka
ľudského života je v nás natoľko zakorenená, že mnohí sa mylne domnievajú, že “mať
zamestnanie” je inštinktívnou potrebou človeka. Aj rodičia sa pýtajú svojich detí: “Čím chceš
byť, keď budeš veľký?”, akoby mali len jednu možnosť. Toto je znepokojujúce a narúša to
komplexný ľudský potenciál.
| Quote
# ManfredII
V březnu 2012 vedlo více než 200 000 studentů v Quebecu generální stávku proti zvýšení poplatků a střetli se s brutálními policejními represemi. Učitelé v Britské Kolumbii právě skončili s třídenní stávkou proti zbídačenému rozpočtu a jsou přichystáni zapojit se do dalších stávkových akcí. Kolektivní vyjednávání učitelů vypadá tak , že v Ontariu směřuje do slepé uličky. Členové fakulty na Dalhousie University v Halifaxu jsou na pokraji stávky, aby odporovali ústupkům požadovaným administrativou jejich univerzity, ačkoliv v posledním okamžiku došlo k dohodě, která rozestavění stávkové hlídky.
| Quote
# Jiřina
Naprosto přesný!!!!!!!!!!!!
| Quote
# Guest
Desetina středoškoláků se kvůli vysokému školnému, zaváděnému v Anglii od září 2012, rozhodla nežádat o studium na univerzitě. Přibližně polovina středoškoláků uvádí, že uvažuje o studiu v zahraničí, aby se vyhnula ostrému zvýšení školného.

Průzkum společností BBC a Com Res naznačuje, že téměř dvě třetiny středoškoláků uvažují, že namísto na vysokou školu půjdou do učení.

Výsledky průzkumu přicházejí poté, co o víkendu vyšlo najevo, že některé univerzity zaznamenaly ostrý pokles žadatelů o studium. Na City University v Londýně poklesl počet žadatelů o studium od příštího podzimu o 41,4 procent, Goldsmith o 35 procent, na Brunel University o 24 procent. V průměru jde o pokles asi 10 procent studentů. Některé vysoké školy ale zaznamenaly nárůst žádostí o studium.

Celá řada anglických vysokých škol nyní uvažuje o snížení školného. Původně mnoho z nich chtělo studentům účtovat plné školné ve výši 9000 liber ročně.

Podle vládních reforem si studenti budou moci vzít státní půjčky na univerzitní školné. Absolventi budou splácet 9 procent svého platu nad 21 000 liber ročně. Z nesplacených půjček budou platit úroky, které se budou rovnat inflaci plus tři procenta. Nesplacené půjčky budou po 30 letech odepsány.
| Quote
# John
Po zavedení školného je v Británii o téměř 20 000 univerzitních kursů méně než v roce 2006

Z analýzy, kterou provedl britský univerzitní odborový svaz UCU vyplývá, že je letos na britských univerzitách téměř o 20 000 univerzitních kursů méně než v roce 2006.

K škrtům došlo ve všech oborech lidské činnosti, v technických vědách i v humanitních vědách.

Nejvážněji postižena je Anglie, kde stouplo školné od nynějšího roku až na 9000 liber ročně. V Anglii byla za posledních šest let zrušena třetina univerzitních kursů.

Nejvážněji jsou postiženy univerzity na jihozápadě Anglie, kde byl počet univerzitních kursů snížen o 47 procent, na východě Anglie, kde byl snížen o 41 procent a na severozápadě, kde byl snížen o 40 procent. Celkem byl počet univerzitních kursů snížen v Anglii o 31 procent, v Severním Irsku o 24 procent, ve Walesu o 11 procent a ve Skotsku o 3 procenta.

Sally Hunt, generální tajemnice univerzitního odborového svazu UCU, uvedla: "Zatímco britské vlády už delší dobu sní o tom, jak zvýšit pro studenty náklady na studium, množství studijních oborů bylo drasticky omezeno. Globální akademická pověst Británie je založena na rozrůzněnosti oborů, které mají studenti k dispozici a na svobodě univerzitních pracovníků překračovat hranice a vytvářet nové studijní obory.

Přesunutí břemena financování univerzit od státu na studenta znamená, že nervózní univerzity budou rušit stále větší počty studijních oborů, protože se budou obávat, že si na sebe tyto obory nevydělají. Nemůžeme ale mít oblasti v Británii, kde studenti nemohou mít přístup k studijním oborům, které chtějí studovat."
| Quote
# John
Ve stále větších počtech amerických škol hlídkují na chodbách policisté. Žáci jsou zatýkáni za to, že hodili po třídě papírovou vlaštovku, nebo že odmítli sebrat z podlahy v jídelně drobky. Proč kriminalizuje stát normální chování dětí, ptá se v deníku Guardian Chris McGreal.

Obvinění v policejních dokumentech bylo, že "narušuje vyučování". Dvanáctiletá Sarah Bustamantes byla zatčena proto, že ve třídě dvakrát zmáčkla aerosol s parfémum a nasprejovala si ho na krk, protože ostatní děti se jí posmívali, že "smrdí".

"Jsem divná. Ostatní děti mě nemají rády," řekla Sarah, která byla diagnostikována, že je bipolární a má chronickou neschopnsot se soustředit. "Nadávali mě. Tak jsem se nasprejovala parafémem. Pak řekli,'Dej to pryč, to smrdí hrozně.' Pak učitelka zavolala policii."

Každý den jsou v Texasu u soudů souzeny děti za to, že nadávaly ve škole, že se nechovaly správně ve školním autobuse nebo že se na hřišti praly. Děti jsou také zatýkány, že mají cigarety, jsou "nevhodně" oblečeny a přicházejí do školy pozdě.

V roce 2010 vydala policie 300 000 dokumentů potvrzujících "přestupky typu C" dětem, kterým je někdy pouhých šest let. Důsledkem jsou pokuty, komunitní služba nebo dokonce i vězení. To, co kdysi řešila domluva od učitele, nebo telefonát od učitele rodičům, může dnes vést k zatčení a k záznamu v trestním rejstříku, což zabrání mladému člověku o mnoho let později dostat se na univerzity nebo získat zaměstnání.

Státní legislativa v Texasu loni změnila zákon tak, že už je protizákonné vydávat policejní dokumenty o přestupcích za "nevhodné" chování ve třídě dětem ve věku 10 a 11 let. (V Texasu začíná věk trestní odpovědnosti v 10 letech.) Avšak pokusy zrušit tuto praxi úplně neprošly.

Častou obětí kriminalizace dětí v texaských školách jsou děti s psychickými problémy. Typický je příklad dvanáctiletého chlapce neschopného se soustředit, který ve třídě ve vzteku porazil lavici. Byl odsouzen za "výhrůžné chování" a poslán do vězení pro mladistvé, odkud ho nepustí, dokud nesplní určité vzdělávací požadavky a požadavky na chování.

"Jenže on to nikdy nedokáže," vysvětluje americká psycholožka. "Právě proto je v tom vězení už šest let za něco, co se stalo, když mu bylo 12. Je to skutečná past. Děti, které jsou invalidní, končí ve vězení a nemohou se z něho dostat. "
| Quote
# Guest
Průměrný plat rektora britské elitní univerzity je nyní více než 333 000 liber ročně, tedy více než 830 000 Kč měsíčně.

Analýza platu rektorů 13 nejvýznamnějších britských univerzit vyvolala požadavky veřejnosti, aby premiér Cameron, který se chystá omezit platy generálních ředitelů bank i podniků, zahrnul do svých opatření i rektory univerzit.
| Quote
# Kalva
U školného se často operuje jeho motivační úlohou. Tu ovšem do značné míry vyvrací představa o potřebě zavedení „preferovaných oborů“, kde za studenta školné platí stát. Z řečí o motivaci se stávají plané plky. Copak by se jinak nehodilo studenty „potřebných“ oborů, nebo i studenty doktorských studijních programů naopak motivovat zvýšením školného, nikoli jeho odpuštěním?! Představa o státem podporovaných oborech se navíc minula s realitou o více než dvacet let. Myšlenkově vychází z modelu státem vlastněné ekonomiky, či snad i umístěnek podle představ strany a vlády. Mezi evropskými zeměmi najdeme jen málo zemí, ve kterých vláda cílenou manipulací financí omezuje autonomní rozhodování univerzit o struktuře studovaných oborů. Neobstojí ani úlevy ze školného tam, kde je stát hlavním zaměstnavatelem, jako třeba u učitelů. Tam by bylo namístě zvýšit jejich platy, ne připravovat žebračenky.
Jiří Zlatuška
https://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-zlatuska.php
| Quote
# John
Ve stále větších počtech amerických škol hlídkují na chodbách policisté. Žáci jsou zatýkáni za to, že hodili po třídě papírovou vlaštovku, nebo že odmítli sebrat z podlahy v jídelně drobky. Proč kriminalizuje stát normální chování dětí, ptá se v deníku Guardian Chris McGreal.

Obvinění v policejních dokumentech bylo, že "narušuje vyučování". Dvanáctiletá Sarah Bustamantes byla zatčena proto, že ve třídě dvakrát zmáčkla aerosol s parfémum a nasprejovala si ho na krk, protože ostatní děti se jí posmívali, že "smrdí".

Každý den jsou v Texasu u soudů souzeny děti za to, že nadávaly ve škole, že se nechovaly správně ve školním autobuse nebo že se na hřišti praly. Děti jsou také zatýkány, že mají cigarety, jsou "nevhodně" oblečeny a přicházejí do školy pozdě.

V roce 2010 vydala policie 300 000 dokumentů potvrzujících "přestupky typu C" dětem, kterým je někdy pouhých šest let. Důsledkem jsou pokuty, komunitní služba nebo dokonce i vězení. To, co kdysi řešila domluva od učitele, nebo telefonát od učitele rodičům, může dnes vést k zatčení a k záznamu v trestním rejstříku, což zabrání mladému člověku o mnoho let později dostat se na univerzity nebo získat zaměstnání.

Státní legislativa v Texasu loni změnila zákon tak, že už je protizákonné vydávat policejní dokumenty o přestupcích za "nevhodné" chování ve třídě dětem ve věku 10 a 11 let. (V Texasu začíná věk trestní odpovědnosti v 10 letech.) Avšak pokusy zrušit tuto praxi úplně neprošly.

Častou obětí kriminalizace dětí v texaských školách jsou děti s psychickými problémy. Typický je příklad dvanáctiletého chlapce neschopného se soustředit, který ve třídě ve vzteku porazil lavici. Byl odsouzen za "výhrůžné chování" a poslán do vězení pro mladistvé, odkud ho nepustí, dokud nesplní určité vzdělávací požadavky a požadavky na chování.

"Jenže on to nikdy nedokáže," vysvětluje americká psycholožka. "Právě proto je v tom vězení už šest let za něco, co se stalo, když mu bylo 12. Je to skutečná past. Děti, které jsou invalidní, končí ve vězení a nemohou se z něho dostat. "
| Quote
# John
Ve stále větších počtech amerických škol hlídkují na chodbách policisté. Žáci jsou zatýkáni za to, že hodili po třídě papírovou vlaštovku, nebo že odmítli sebrat z podlahy v jídelně drobky. Proč kriminalizuje stát normální chování dětí, ptá se v deníku Guardian Chris McGreal.

Obvinění v policejních dokumentech bylo, že "narušuje vyučování". Dvanáctiletá Sarah Bustamantes byla zatčena proto, že ve třídě dvakrát zmáčkla aerosol s parfémum a nasprejovala si ho na krk, protože ostatní děti se jí posmívali, že "smrdí".

"Jsem divná. Ostatní děti mě nemají rády," řekla Sarah, která byla diagnostikována, že je bipolární a má chronickou neschopnsot se soustředit. "Nadávali mě. Tak jsem se nasprejovala parafémem. Pak řekli,'Dej to pryč, to smrdí hrozně.' Pak učitelka zavolala policii."

Každý den jsou v Texasu u soudů souzeny děti za to, že nadávaly ve škole, že se nechovaly správně ve školním autobuse nebo že se na hřišti praly. Děti jsou také zatýkány, že mají cigarety, jsou "nevhodně" oblečeny a přicházejí do školy pozdě.

V roce 2010 vydala policie 300 000 dokumentů potvrzujících "přestupky typu C" dětem, kterým je někdy pouhých šest let. Důsledkem jsou pokuty, komunitní služba nebo dokonce i vězení. To, co kdysi řešila domluva od učitele, nebo telefonát od učitele rodičům, může dnes vést k zatčení a k záznamu v trestním rejstříku, což zabrání mladému člověku o mnoho let později dostat se na univerzity nebo získat zaměstnání.

Státní legislativa v Texasu loni změnila zákon tak, že už je protizákonné vydávat policejní dokumenty o přestupcích za "nevhodné" chování ve třídě dětem ve věku 10 a 11 let. (V Texasu začíná věk trestní odpovědnosti v 10 letech.) Avšak pokusy zrušit tuto praxi úplně neprošly.

Častou obětí kriminalizace dětí v texaských školách jsou děti s psychickými problémy. Typický je příklad dvanáctiletého chlapce neschopného se soustředit, který ve třídě ve vzteku porazil lavici. Byl odsouzen za "výhrůžné chování" a poslán do vězení pro mladistvé, odkud ho nepustí, dokud nesplní určité vzdělávací požadavky a požadavky na chování.

"Jenže on to nikdy nedokáže," vysvětluje americká psycholožka. "Právě proto je v tom vězení už šest let za něco, co se stalo, když mu bylo 12. Je to skutečná past. Děti, které jsou invalidní, končí ve vězení a nemohou se z něho dostat. "
| Quote
# John
Ve stále větších počtech amerických škol hlídkují na chodbách policisté. Žáci jsou zatýkáni za to, že hodili po třídě papírovou vlaštovku, nebo že odmítli sebrat z podlahy v jídelně drobky. Proč kriminalizuje stát normální chování dětí, ptá se v deníku Guardian Chris McGreal.

Obvinění v policejních dokumentech bylo, že "narušuje vyučování". Dvanáctiletá Sarah Bustamantes byla zatčena proto, že ve třídě dvakrát zmáčkla aerosol s parfémum a nasprejovala si ho na krk, protože ostatní děti se jí posmívali, že "smrdí".

"Jsem divná. Ostatní děti mě nemají rády," řekla Sarah, která byla diagnostikována, že je bipolární a má chronickou neschopnsot se soustředit. "Nadávali mě. Tak jsem se nasprejovala parafémem. Pak řekli,'Dej to pryč, to smrdí hrozně.' Pak učitelka zavolala policii."

Každý den jsou v Texasu u soudů souzeny děti za to, že nadávaly ve škole, že se nechovaly správně ve školním autobuse nebo že se na hřišti praly. Děti jsou také zatýkány, že mají cigarety, jsou "nevhodně" oblečeny a přicházejí do školy pozdě.

V roce 2010 vydala policie 300 000 dokumentů potvrzujících "přestupky typu C" dětem, kterým je někdy pouhých šest let. Důsledkem jsou pokuty, komunitní služba nebo dokonce i vězení. To, co kdysi řešila domluva od učitele, nebo telefonát od učitele rodičům, může dnes vést k zatčení a k záznamu v trestním rejstříku, což zabrání mladému člověku o mnoho let později dostat se na univerzity nebo získat zaměstnání.

Státní legislativa v Texasu loni změnila zákon tak, že už je protizákonné vydávat policejní dokumenty o přestupcích za "nevhodné" chování ve třídě dětem ve věku 10 a 11 let. (V Texasu začíná věk trestní odpovědnosti v 10 letech.) Avšak pokusy zrušit tuto praxi úplně neprošly.

Častou obětí kriminalizace dětí v texaských školách jsou děti s psychickými problémy. Typický je příklad dvanáctiletého chlapce neschopného se soustředit, který ve třídě ve vzteku porazil lavici. Byl odsouzen za "výhrůžné chování" a poslán do vězení pro mladistvé, odkud ho nepustí, dokud nesplní určité vzdělávací požadavky a požadavky na chování.

"Jenže on to nikdy nedokáže," vysvětluje americká psycholožka. "Právě proto je v tom vězení už šest let za něco, co se stalo, když mu bylo 12. Je to skutečná past. Děti, které jsou invalidní, končí ve vězení a nemohou se z něho dostat. "
| Quote
# John
Ve stále větších počtech amerických škol hlídkují na chodbách policisté. Žáci jsou zatýkáni za to, že hodili po třídě papírovou vlaštovku, nebo že odmítli sebrat z podlahy v jídelně drobky. Proč kriminalizuje stát normální chování dětí, ptá se v deníku Guardian Chris McGreal.

Obvinění v policejních dokumentech bylo, že "narušuje vyučování". Dvanáctiletá Sarah Bustamantes byla zatčena proto, že ve třídě dvakrát zmáčkla aerosol s parfémum a nasprejovala si ho na krk, protože ostatní děti se jí posmívali, že "smrdí".

"Jsem divná. Ostatní děti mě nemají rády," řekla Sarah, která byla diagnostikována, že je bipolární a má chronickou neschopnsot se soustředit. "Nadávali mě. Tak jsem se nasprejovala parafémem. Pak řekli,'Dej to pryč, to smrdí hrozně.' Pak učitelka zavolala policii."

Každý den jsou v Texasu u soudů souzeny děti za to, že nadávaly ve škole, že se nechovaly správně ve školním autobuse nebo že se na hřišti praly. Děti jsou také zatýkány, že mají cigarety, jsou "nevhodně" oblečeny a přicházejí do školy pozdě.

V roce 2010 vydala policie 300 000 dokumentů potvrzujících "přestupky typu C" dětem, kterým je někdy pouhých šest let. Důsledkem jsou pokuty, komunitní služba nebo dokonce i vězení. To, co kdysi řešila domluva od učitele, nebo telefonát od učitele rodičům, může dnes vést k zatčení a k záznamu v trestním rejstříku, což zabrání mladému člověku o mnoho let později dostat se na univerzity nebo získat zaměstnání.

Státní legislativa v Texasu loni změnila zákon tak, že už je protizákonné vydávat policejní dokumenty o přestupcích za "nevhodné" chování ve třídě dětem ve věku 10 a 11 let. (V Texasu začíná věk trestní odpovědnosti v 10 letech.) Avšak pokusy zrušit tuto praxi úplně neprošly.

Častou obětí kriminalizace dětí v texaských školách jsou děti s psychickými problémy. Typický je příklad dvanáctiletého chlapce neschopného se soustředit, který ve třídě ve vzteku porazil lavici. Byl odsouzen za "výhrůžné chování" a poslán do vězení pro mladistvé, odkud ho nepustí, dokud nesplní určité vzdělávací požadavky a požadavky na chování.

"Jenže on to nikdy nedokáže," vysvětluje americká psycholožka. "Právě proto je v tom vězení už šest let za něco, co se stalo, když mu bylo 12. Je to skutečná past. Děti, které jsou invalidní, končí ve vězení a nemohou se z něho dostat. "
| Quote
# Josef
Kdyby místo úředníků na ministerstvu a tzv. odborníků vytvářely Bílou knihu učitelé, dávno by školství fungovalo jak má a nebyl by takový chaos jako dnes. To co se tam předvádí je základem pro vyvolání psychiatrického šetření naprosté většina úřednictva. Mám opravdu podezření, že školství vládnou nezodpovědní lidé s náběhem na různé typy duševní poruchy.
original článku: https://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/09/texas-police-schools
| Quote
# Dagmar
Řešení výchovných problémů žáků ve školách je pro mnoho učitelů tvrdým oříškem. Zákon nedává základním školám žádné účinné nástroje, jak se s problémovými žáky vypořádat. Dalším problémem je i mzdová politika, kterou zavedl pan ministr pro letošní rok. Proto více než 2 500 učitelů podepsalo petici, jejíž text zde uvádím.

Jana Smetanová
ředitelka školy
Pan ministr
Josef Dobeš
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
Praha 1
Tento dopis považujte za petici ve smyslu zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Petice pracovníků základních škol za změnu zákonů ke zvýšení autority učitelů

Neodcházíme, chceme učit!

Stav vzdělanosti našich žáků dlouhodobě klesá i vlivem zhoršující se kázně v základních školách. Kvalitních výsledků ve vzdělávacím procesu nelze dosáhnout, pokud školy budou muset dále jen bezbranně přihlížet nekázni dětí a nebudou mít účinné prostředky, jak se s tímto stavem vypořádat. Agresivní žáci i agresivní rodiče narušují kvalitu výuky a ohrožují duševní i fyzické zdraví ostatních žáků i pracovníků škol. V současné době nemají školy účinné nástroje k řešení závažných výchovných problémů svých žáků. Společenská prestiž učitelů se odvíjí nejen od jejich finančního ohodnocení, ale i od pravomocí, které ve škole mají. Pro zdravé klima školy a zvýšení úrovně vzdělávání je nutná morální i finanční podpora učitelů všech věkových kategorií.1. Žádáme proto o změnu zákonů, posílení pravomocí škol při řešení výchovných problémů žáků, a tím i o podporu společenské prestiže učitelů.2. Žádáme o vyváženost práv a povinností při výchově dětí mezi rodinou a školou tak, aby odpovědnost rodičů za výchovu dětí byla ze strany školy vymahatelná.3. Žádáme o úpravu platů učitelů tak, aby rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším platovým stupněm byl nejméně 10 000 Kč (nejvyšší platový stupeň by učitel získal 3 – 5 let před odchodem do důchodu).4. Žádáme o úpravu platových postupů tak, aby učitelé měli nárok na zvýšení platů po většinu své profesní kariéry a poslední platový postup by byl 3 – 5 let před odchodem do důchodu.5. Žádáme o vytvoření účinných mechanismů, které děti i pracovníky škol ochrání před agresivními žáky a agresivními rodiči.
| Quote
# Dagmar
Pod petici pro pana ministra školství s názvem „Neodcházíme, chceme učit!“ se podepsalo více než 1 500 pedagogů z nejrůznějších míst celé republiky. V petici žádáme pana ministra školství také o to, aby přijal účinná opatření na ochranu učitelů a slušných žáků, kteří jsou terorizováni dětmi s psychopatickými rysy chování. Úroveň vzdělanosti bude stále klesat, jestliže se školy budou muset podřizovat dětem s výchovnými a vzdělávacími problémy, kterých každoročně přibývá. Prorodinná politika státu není bohužel žádná, a tak vícečetné rodiny jsou často ty, které se výchově a vzdělávání svých dětí nevěnují. I to se samozřejmě projevuje na úrovni vzdělanosti národa. S tímto trendem nás za pár let ve všem převálcují východní národy, kde vzdělání dětí je priorita a učení je skutečně práce, která chce vůli, píli, vytrvalost a odhodlanost. A tyto vlastnosti u našich žáků postupně mizí.
Jestliže si rodiče přejí, aby jejich děti byly v budoucnu úspěšné, musejí je od malinka vychovávat, dávat jim mantinely a morálně volní vlastnosti v nic pěstovat. To žádná škola už nezachrání. A jestliže nebudou rychle přijaty zákony, které dají učitelům pravomoci problémy se žáky účinně řešit, obávám se o bezpečnost v našich školách. Bohužel se politici proberou vždycky až ve chvíli, kdy se něco nenapravitelného stane.
| Quote
# Ludvík
sice zjednodušený pohled na britské školství, ale v zásadě správný a dotýká se skutečně důležitých momentů a chyb. Co se týče českého školství, je na místě poznámka, že postsocialistická struktura školství byla fungující a nebylo ji třeba úplně zničit, jenom proto, že pocházela z dob jiné doby.
| Quote
# JAn
Od roku 2012 budou platit studenti za studium na anglických univerzitách až 9000 liber (cca 270 000 Kč) ročně, a to ze studentské půjčky, kterou budou hradit až po absolutoriu, jakmile jejich příjem dosáhne 21 000 liber ročně (52 500 Kč měsíčně). Počet žadatelů o studium starších než 40 let poklesl o 15,4 procent. Tito žadatelé jsou obyčejně z chudších vrstev. Počet žadatelů o studium ve věku 20 let poklesl o 15 procent. Počet žadatelů o studium ze Skotska poklesl jen o 0,8 procent, protože skotská vláda skotským studentům studium na anglických univerzitách uhradí.

V důsledku komercionalizace anglických univerzit se studenti zajímají především o studium podnikatelských oborů, práva a oborů v oblasti lékařství a zdravotnictví.
| Quote
# John
Jan Čulík v Praze se snaží vysvětlit, jak v Británii manažeři ukradli společnosti vysoké školy. Likvidace britských univerzit bude jistě napodobena i v České republice...

Hlavním problémem podle Jana Čulíka je skutečnost, že jakmile podřídíte vysoké školy komerčnímu principu, zlikvidujete jejich svobodu dělat neomezený výzkum. Komerční univerzita se musí přizpůsobit požadavkům trhu, a tedy snížit všechno, co dělá, výuku i výzkum, na nejnižšího společného jmenovatele, na to, co požaduje veřejnost. Jenže univerzity vždycky existovaly proto, aby objevovaly nové skutečnosti - skutečnosti, o niž trh a veřejnost dosud neví. Pokud budou univerzity pod tlakem komerčního principu, budou smět dělat jen to, co už je dávno známo a co je "nejpopulárnější". Zlikviduje se svoboda bádání do nejoriginálnějších a nejinovativnějších oblastí, v nichž by objevy přinesly prospěch za dlouho v budoucnosti, způsobem, který dnes nikdo neumí předvídat.
| Quote
# JAn
Loni si v průměru americký student na školu půjčil v průměru 4963 dolarů, což je oproti sumě nutné ke studiu před deseti lety nárůst o 63 procent, a zároveň s tím roste i počet lidí, kteří po dokončení školy nejsou s to vůbec splácet své dluhy za studium – v roce 2007 jich kvůli školnému vyhlásilo „osobní bankrot“ 6,7 procenta, o dva roky později to bylo už 8,8 procenta, aktuální údaje studie zatím neuvádí. „Mám na školném dluh 57 tisíc a brzy zkrachuju. Můj spoluručitel, tedy můj otec, bude muset převzít mé dluhy. Zkrachuje proto taky. Zruinoval jsem celou svou rodinu, protože jsem se zkusil dostat ze své společenské vrstvy výš,“ konstatuje jeden z příspěvků na „okupačním“ webu 99 procent.
| Quote
# Juraj
Ve skutečnosti to bude ještě horší. Až to Dobeš vybalí, nebudeem se stačit divit. Jen aby nebylo pozdě.
| Quote
# Michaela
Znalosti studentů jsou opravdu všemi kolegyněmi z naší školy označovány za větší či menší katastrofu. Zodpovědně tvrdíme, že ani na gymnázia či univerzity se už nedělají výběr, ale nábory. A to ještě nejsoui školy plně privatizované. Doufejme, že občanský prostest proti české hlouposti ze strany MŠ bude natolik silný, že se to nikdy nestane.
| Quote
# Rudolf
Příjmy středních vrstev poklesnou o 7 procent a v roce 2013 bude žít čtvrtina britských dětí v chudobě. Vyplývá to z nové analýzy Ústavu fiskálních studií. Znamená to, že vládní předsevzetí snížit do roku 2020 absolutní chudobu dětí na 5 procent, jak to nařizuje Zákon o chudobě dětí z r. 2010, nebude zřejmě splněno. Zpráva předpovídá, že v roce 2013 bude v Británii žít v absolutní chudobě 3,1 milionu děti (23 procent). V současnosti je to 2,8 milionu dětí (21 procent). Absolutní chudoba se definuje jako příjem nižší než 60 procent příjmu středové hodnoty.
| Quote
# JAn
Univerzity v Oxfordu a v Cambridgi ostře kritizují anglický návrh nového vysokoškolského zákona. Ve své oficiální reakci na nový návrh vysokoškolského zákona, který připravila britská vláda, varuje správní rada Cambridžské univerzity, že ministři poškodí globální dobrou pověst britských univerzit. Cambridgská univerzita dodává, že je "zdrcena", že vládní návrh nového vysokoškolského zákona neobsahuje žádnou "celkovou vizi ani strategii".

Univerzita varuje, že vysoké školství "nesmí být zredukováno na utilitární rovnici mezi náklady a osobním ziskem" a dodává, že je "politováníhodné", že vládní přístup k vysokoškolské reformě způsobuje "odcizení" vysokých škol.

Dokument, který k návrhu vysokoškolského zákona vypracovala Oxfordská univerzita, varuje, že návrh "způsobí britskému vysokému školství takovou turbulenci, kterou bude sektor pociťovat po mnoho let". Návrh zákona podle Oxfordu "se vůbec nezamyslel nad vazbami mezi výzkumem a výukou".

"Studenti jsou přece partnery při vytváření svého vzdělání, nikoliv konzumenty úzce definovaného vzdělávacího produktu," konstatuje se v dokumentu.

Oxford si také stěžuje, že "realizace modelu 'zákazníkovy volby' ve vysokém školství omezí sociální mobilitu".

Obě univerzity útočí na skutečnost, že se vláda v návrhu vůbec nezabývá otázkou postgraduálního studia.

"Zaměření vládního dokumentu na pregraduální studenty jako na 'jádro systému' a skutečnost, že vládní dokument považuje 'studenty za zákazníky' ignoruje klíčově důležité vazby mezi pregraduálním a postgraduálním vzděláváním i to, jak výuka, která je založena na výzkumu, na mnoha univerzitách vytváří studentovo vzdělání."

Vládní vysokoškolskou politiku kritizují profesoři Oxfordské a Cambridžské univerzity už celou řadu měsíců, avšak tyto dokumenty znamenají novou razantní kapitolu v této kritice, protože je schválily správní rady obou unvierzit včetně jejich rektorů. 04/10/2011
| Quote
# Michal
Článek přesně vystihuje problémy, do kterých směřuje české školství. Osobně si ale nemyslím, že degradace vzdělávání je úmyslná. Ono je to přesně podle starého úsloví o kozlovi, který dělá zahradníka. Pokud chceme zmněnu, je třeba od podlahy přeorganizovat celý ministerský systém a ti, co tam jsou holt budou muset jít jinam. Jejich vědomosti a morálka dokazují, že tam nemají co dělat a na jejich místa patří skuteční odborníci a lidé znalí problému.
| Quote
# Michal
Odborový svaz univerzitních učitelů UCU Scotland zjistil, že podnikatelští manažeři skotských univerzit si zvýšili své platy za posledních šest let z 12 milionů liber na 16 milionů liber v loňském roce. Například na university of Glasgow si skupinka nevyšších manažerů celkem vyplácí platy ve výši 2 milionů liber ročně.
Velmi často je vedení univerzit nyní složeno z podnikatelských zájmů," konstatuje se v dokumentu. UCU Scotland varuje, že univerzitní senáty, které zastupují akademické zaměstnance, jsou managementem ochromovány.
| Quote
# Michal
https://www.blisty.cz/art/60473.html
| Quote
# JosefK
Ono už nejde o vzdělávání, protože není ani práce, kde by se mohli vzdělaní lidé uplatnit. V současné době zůstává 20,4 % aktivně hledajících Evropanů ve věku 15 až 24 let bez zaměstnání. Státy s největší mírou nezaměstnanosti jsou Španělsko se 42 % mladých lidí bez práce, pobaltské státy, Řecko, Slovensko s 30 %, Polsko, Maďarsko, Itálie a Švédsko s 20 %. Podaří-li se mladým práci nakonec sehnat, jen zřídkakdy se jedná o stabilní zaměstnání. Ve Slovinsku a Polsku pracuje na dobu určitou 60 % zaměstnanců mladších 25 let a ve Francii, Německu, Švédsku, Španělsku či Portugalsku více než 50 %. Mladí lidé mají i nižší platy. Španělé ve věku 16 až 19 let dostávají pouze 45,5 % a ve věku 20 až 24 let 60,7 % platu dospělého. V důsledku nízkých platů roste počet mladých a chudých, kteří ač mají práci, nejsou schopni uspokojit ani své základní potřeby. Většina mladých proto zůstává žít dlouhodobě v mateřské rodině. Zapomenout přitom nesmíme ani na 7 milionů osob, které vykonávají „minipráce” honorované částkou nižší než 400 euro měsíčně. Obdobně smutná čísla najdeme i v zaměstnanosti mladých po absolvování VŠ, kteří si na svých ramenou navíc nesou batoh dluhů za školné.
| Quote
# Jožko
V roce 1991 mělo u nás maturitu přibližně 30 % populace. O deset let později, v roce 2001, to bylo 36 %. Jenže o dalších 10 let studovalo v maturitním ročníku 77 % populace v této věkové kategorii. Dokážete si sami představit, jak velká část populace může úspěšně složit maturitní zkoušku? A přitom MŠMT připravuje povinnou maturitu z cizího jazyka za 2 roky, a povinnou maturitu z matematiky za 4 roky. Pracovníci CERMATu se obávají, že většina maturantů by v dnešní době nedokázala složit maturitu z matematiky a třetina z cizího jazyka. Ale i letošní problémy se zadáním otázek z rodného českého jazyka se odrazily ve 47 % neúspěšnosti propadlíků právě z češtiny. Je ostudou MŠMT, že kritici letošní maturity měli v mnoha případech pravdu, když poukazovali na chybná zadání v testech znalostí.
| Quote
# Karel Plivka
Ač jsme nadávali za komačů na režim jakkoliv, dnešní stav je 10x horší. Je strašné, jaký úpadek za posledních 20 let ve školství narostl, díky takových telatům na ministerstvech jako jsou uvedeni v Anglii. Nemohu si pomoci, ale tak dokonalá destrukce vzdělání musí být úmysl.
| Quote
# JAn
Předseda vlády hodlá zopakovat socialistický experiment Předseda vlády RNDr. Petr Nečas spolu s ministrem školství Mgr. Josefem Dobešem hodlá zopakovat socialistický experiment. Když jsem v roce 1976 nastoupil jako student z 8. ročníku ZDŠ (základní devitileté školy) na gymnázium, byl to teprve podruhé, kdy mohly děti ze základní školy nastoupit na gymnázium z 8. ročníku. O rok dříve to systém umožnil mé sestře. Tehdy se to týkalo úzké vrstvy dětí, které uspěly v přijímacích zkouškách a základní škola stále zůstávala ZDŠ (viz výše). Postupně se stala základní škola osmiletou a povinná školní docházka se stala desetiletou.
| Quote
# Luděk
Utopické představy Nečase a Dobeše o tom, že prodloužením školní docházky získají všichni alespoň výuční list je totální omyl. Navrhovaný systém jen zkomplikuje už tak šílený systém práce učitele, zhorší se atmosféra ve třídě a nic se nezmění. Jen procento blbých naroste.
| Quote
# Jan Patřičný, učitel
Vzdělání je priorita a ne hřiště pro hry nezodpovědných lidí, kteří o školství a vyučování nemají potuchy. Osobně jsem ještě nepotkal kompetentního úředníka z Ministerstva školství. Vy ano?
| Quote
# Rudolf, učitel
"Ve společnosti tím roste jiná, ale destruktivnější duchovní bída než byla za socialismu, protože na hodnotovém žebříčku je obchodní úspěch postaven mnohem výše jak kvalita vzdělání. Takový rozdíl nebyl v myšlení lidí ani za socialismu a na dnešní středoškolské mládeži je to evidentně vidět, jak přístupem ke vzdělání, tak znalostmi. To vám potvrdí každý středoškolský profesor, který učí víc jak deset let.!
| Quote
# JAn
9.6.2011 12:50

Ve čtvrtek 9. června 2011 předají předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík a místopředsedkyně Markéta Vondráčková předsedovi Senátu PČR Milanu Štěchovi petici, kterou školské odbory organizovaly proti diskriminaci v odměňování, nespravedlivému a právně pochybnému zavedení nové praxe od 1. 1. 2011. Od tohoto data vstoupilo v účinnost nařízení vlády, které umožňuje, aby za výkon stejné práce náležela zaměstnancům ve školství různá výše platového tarifu. Toto diskriminační nařízení má negativní dopady na platy ve školství.

Protože petici, kterou převezme Milan Štěch ve 14 hod., podepsalo více než 25 000 lidí, bude po provedeném šetření ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice její projednání zařazeno na pořad nejbližší schůze Senátu PČR.

Ve 14.30 hod. ve Frýdlantském salónku Senátu PČR představitelé ČMOS pracovníků školství a Milan Štěch jsou připraveni zodpovědět dotazy novinářů. Pro vstup do budovy Senátu mohou zástupci médií využit recepci A (vchod z Valdštejnské ulice).
Soubor ke stažení: Tisková zpráva ČMOS PŠ (PDF)
| Quote
# Jana
Pokud chcete vědět, jak bude vypadat Česká republika za několik let, podívejte se do škol všech stupňů, co se tam učí a kdo to učí. Pak vám to bude úplně jasné.
| Quote
# nasmith
finanční nabídka, potřebujete úvěr zaplatit svůj dluh, nebo začít nové podnikání? kontaktní e-mail pro více informací

Vyplňte níže žádosti o úvěr FORMULÁŘ

Jméno:
Země:
Stát:
Telefonní číslo:
Stáří:
Povolání:
Částka potřebná jako úvěr:
Trvání:
Měsíční příjem:
| Quote

Napiš svůj názor

Bezpečnostní kód
Obnovit