Vzdělaní hledají způsob. Nevzdělaní hledají důvod.

A+ A A-
Když je všechno Já, tak si přece nebudu ubližovat. Mluví-li se o někom, ať už jakýmkoliv způsobem, tu jaksi se duše ztotožňuje s tou osobou a bere veškeré ty vlastnosti, o kterých se mluví na sebe. A tím se poskvrňuje vlastní duše a přitahuje ony vlastnosti k sobě a stává se jimi. Prostě žít a ne se nutit do života. Když chci něco rozřešit, nebudu o té věci přemýšlet, budu o ní mlčet.
František Drtikol (1883 – 1961), český filosof, mystik a fotograf