A+ A A-
Intelektuálové by měli ustavit cosi jako mafii ducha a nutit politiky k větší odpovědnosti. Tedy i za bezpráví, o němž vědí či jsou s ním seznamováni. Až po bezpráví páchané na zvířatech, stromech, na prostředí, v němž žijeme.
Jiří Stránský