Uvědomil jsem si, že mnozí lidé, kteří nashromáždili v penězích víc miliónů, než kdy mohou spotřebovat, projevili zuřivý hlad po dalších a že beze všech skrupulí okradli nevědomé a bezmocné o jejich ubohý majeteček, aby částečně ukojili svůj apetyt. Poskytl jsem stovce rozličných druhů divokých i krotkých zvířat příležitost, aby si nashromáždila obrovské zásoby potravy, ale žádný živočich toho nevyužil. Veverky, včely a někteří ptáci si udělali zásoby, ale přestali, když si nasbírali dost na zimu, a nedali se přesvědčit ani donucením, aby zásoby zvětšovali. Mravenec předstíral, že si hromadí zásoby, aby napravil svou otřesenou reputaci, ale mě neoklamal. Znám mravence. Tyhle experimenty mě přesvědčily, že existuje jeden rozdíl mezi člověkem a vyššími živočichy: člověk je hrabivý a lakomý, kdežto oni ne.
Mark Twain, Dopisy z planety Země

Podvodné hry statistické při pandemických hrách 2020 potvrzeny

uzis graf fikce covid
Musíme se očkovat, abychom nezaplnili znovu nemocnice a zdravotnictví nezkolabovalo. Začíná opět kolovat po médiích. Fakta jsou ale velmi zajímavá.
Zdravotní pojišťovna VZP potvrzuje, že proplatila:
V roce 2017 190 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2018 188 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2019 189 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2020 171 tisíc případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.
V roce 2020 kovidoví pacienti byli jen cca 5% všech případů hospitalizací na lůžcích intenzivní péče.

Mrkneme-li se namátkově do světa pak:
V USA vykazuje americký registr nežádoucích účinků očkování více hlášení úmrtí po koronavirové vakcíně než po všech ostatních vakcínách za posledních 30 let dohromady. https://vaers.hhs.gov/data.html
V Izraeli (kde je víc jak 90% proočkovanost) mají očkovaní lidé 6,72krát větší pravděpodobnost nákazy než lidé s přirozenou imunitou na předchozí onemocnění.

Vypadá to, že statistika věda je a velmi dobře se falšuje.
Viz rozbor grafů, podle kterých poslanci rozhodoovali o lockdownech etc.
Jedná se o analýzu matematika Tomáš Fürsta z katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Univerzity Palackého v Olomouci.
Materiál je přehlídkou manipulace, kategorických tvrzení bez evidence, neporozumění, chybného úsudku, nátlaku a šíření poplašných zpráv.

Titulní foto. Graf ze zprávy a komentář: Predikce na slidu 16 je čirá manipulace. Použitý model byl už mnohokrát kritizován. Slide vytváří falešný dojem, že model funguje (shoda červené a žluté čáry v historických datech). To je ale dosaženo zpětným nastavením parametrů tak, „aby to fungovalo“ (overfitting).

VIDEO

Prof Jaroslav Turánek o tom, proč neexistuje vědecká diskuse kolem pandemie a jaké podvody se páchají