browne uprk rozumy
Politicky korektní lidé věří, že člověka lze předělat na soucitného, nesobeckého, tolerantního tvora, který se cítí být občanem světa spíš nežli své vlasti. Politicky nekorektní lidé připouštějí, že kultura a společnost se dají zlepšovat - například v přístupu k ženám a homosexuálům - ale zároveň věří, že existují meze toho, nakolik lze lidskou povahu přeměnit, a že některé vady je třeba přijmout, ba že dokonce mohou být i užitečné.

vondruska epistoly o elitach

Někomu se to může zdát i nepochopitelné, ale Vlastimil Vondruška prodal přes milion tři sta tisíc knih. Vedle šedesáti (většinou historických) románů napsal několika her a na dvacet knih populárně-naučných, mezi které se řadí kontroverzní Breviář populární anarchie (2017) a loni poprvé vydané Epištoly o elitách a lidu.

havel Srebrenica humanitarni bombardovani
Vše začalo 24. března 1999. NATO bombarduje Bělehradu. Operace Allied Force, která byla historicky první bojovou kampaní NATO proti svrchovanému státu, skončí za 78 dní se smutným a zbytečným výsledkem asi 500 civilních obětí. Celkem na na území bývalé Jugoslávie bylo svrženo 23 000 bomb, 2 500 střel s plochou dráhou letu.

koukolik mocenska posedlost
Mocenská posedlost. Nejjednodušší definice moci říká, že je možností přinutit někoho, aby udělal něco proti své vůli. Na tom nemusí být nic špatného, moc a její výkon je součást chování všech sociálně žijících životů včetně lidí. Problémem je "patologická" moc, samoúčel, který se může projevovat syndromem mocenské pýchy neboli hybris syndromem.

vaclav IV jirasek stare povesti ceske
Alois Jirásek sepsal Staré pověsti české, neboť jak pravil ve své předmluvě: "Vždy, když dolehly trudné časy na národ český a ohrožení jeho zevní, utíkali se Čechové pro posilu a útěchu ku svým starým pověstem." Jedna část je věnována králi Václavu IV.